Interview

Emerging markets zijn renteparadijzen

Bryan Carter, hoofd Emerging Markets Debt bij BNP Paribas AM, verwacht veel rendement van schuldpapier uit opkomende markten, vooral als deze in harde valuta is genoteerd.

Omdat de rentes in Europa en de VS zo ultra laag zijn, zoeken beleggers het in obligaties opkomende markten. BNP Paribas AM ook?

“Onze visie is gemengd. Over emerging market debt in hard currency zijn we bijzonder enthousiast. Die obligaties zijn op dit moment goedkoop. Mocht de Fed gaan stimuleren, of de rente op hold houden, dan ziet het er voor deze obligatieklasse goed uit.”

“Over EMD in lokale valuta zijn we sinds mei minder positief. Dat heeft twee redenen. Allereerst zijn er in koersen meer renteverlagingen ingeprijsd dan er waarschijnlijk gaan komen. Het andere argument is dat het economisch gewoon niet goed gaat met de opkomende markten. Dat de wereldhandel stagneert is met name heel slecht voor Azië. Maar ook de economische groeiverwachtingen voor Zuid-Amerika zijn naar beneden bijgesteld.”

EMD is niet de nieuwe veilige haven?

“Niet echt, maar Chinese obligaties kunnen die rol wel vervullen. De Chinese munt wordt steeds belangrijker in de wereld. Daarnaast is de Chinese economische groei robuust, ondanks Amerikaanse importtarieven en stagnerende wereldhandel. Chinese overheidsbestedingen houden de economische groei op gang. Omdat Chinese obligaties in steeds meer indices een plaatsje hebben, weten steeds meer internationale beleggers Chinese schuld te vinden. Die flow gaat nog wel even door.”

Bryan Carter van BNP Paribas AM

Hoeveel rente geeft opkomende marktenschuld tegenwoordig?

“Beleggers in EMD in lokale valuta ontvangen tussen de 5% en 6%. Die percentages krijgen beleggers in EMD in hard currency momenteel ook. Dat is bijzonder, want normaliter liggen rentepercentages van EMD in lokale valuta hoger. Het verklaart mede waarom we liever EMD in hard currency kopen. Dat scheelt meteen ook veel valutarisico."

Nou ja, behalve als de dollar sterk is overgewaardeerd.

“Wij denken niet dat de dollar te duur is ten opzichte van lokale munten in opkomende markten. Wij rekenen ook geenszins op een verzwakking van de dollar. De Fed zal volgens ons de rente slechts eenmaal verlagen. Bovendien groeit de Amerikaanse economie stevig door. Dat houdt de dollar sterk.”

Wat verwacht BNP Paribas AM met EMD te kunnen verdienen?

“De hoge yield is een goed uitgangspunt. Daar bovenop denken we door slimme selectie nog eens 3% alpha te kunnen boeken.”

Dat is ambitieus!

“In tegenstelling tot veel andere EMD-fondsen kiezen wij voor een sterk geconcentreerde aanpak. Onze beleggingsstijl heet geconcentreerde alpha. In onze EMD-fondsen kom je niet meer dan vijftien posities in staatsschuldpapier tegen. Wij hebben een sterke voorkeur voor obligaties uit landen waarvan de kredietstatus verbetert. Schuld uit dit soort landen doet het beter dan gemiddeld, zo is de ervaring.“

"Wij hebben een sterke voorkeur voor obligaties uit landen waarvan de kredietstatus verbetert"

“We zijn sterk belegd in een aantal landen uit het Midden-Oosten. Landen als Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië hebben een hoge kredietstatus en sterke economieën. Allen hebben pas onlangs de internationale obligatiemarkt ontdekt en betalen meer rente dan bij hun kredietstatus past.

“Ook zijn we gecharmeerd van schuld van frontier markets, zoals Egypte, Benin en Suriname, die de financiën steeds beter op orde hebben. Van die ontwikkeling willen we profiteren.”

“Wat betreft bedrijfsobligaties zoeken we het vooral in schuld van Aziatische groeibedrijven met een positieve corporate governance en waarvan de schulden afnemen. Chinees vastgoed is aantrekkelijk doordat het profiteert van demografische veranderingen en forse overheidsinvesteringen.”

"Omdat de beleggingscategorie EMD bestaat uit staats- en bedrijfsobligaties en beide categorieën in harde of lokale valuta worden verhandeld, werkt het EMD-team van BNP Paribas AM met vier verschillende strategieën.”

Welke opkomende markten zijn een no go?

“In veel opkomende markten heerst op dit moment een schuldencrisis. Beleggers moeten oppassen voor landen waarvan de schulden van alle kanten oplopen. Dan moet je denken aan Mongolië, Mozambique, Tunesië en Angola. Het is een lange lijst van kleine landen.”

Speelt ESG nog een rol in de schuldselectie?

"Zeker! Dat is zelfs heel belangrijk. Op basis van een lijst van criteria stellen we landen- en bedrijvenrankings op. We hebben een voorkeur voor green bonds. Uitsluiting? Bedrijven die bijvoorbeeld een sterke exposure hebben naar kolen sluiten we uit.”

Met de keuze voor een passieve aanpak is beleggen meteen heel veel eenvoudiger. Wat is daar mis mee?

“Een passieve aanpak is volgens ons niet de beste oplossing voor EMD. Veel van de informatie over opkomende markten wordt door de markt niet goed verwerkt. EMD heeft meer nog dan andere beleggingscategorieën last van headline noise, waardoor er al snel meer angst in de markt is dan nodig. Wat ook niet helpt is dat kredietmaatschappijen traag zijn in het afgeven van hun beoordelingen. Zo kan het gebeuren dat een kredietstatus wordt verlaagd, terwijl eigenlijk een kredietstatusverhoging voor de hand ligt.”

"EMD heeft meer nog dan andere beleggingscategorieën last van headline noise"

Zo lang de rentes in Europa en de VS lager dan laag zijn, kiezen beleggers voor hoog rentende obligaties.

“En van de verschillende categorieën in de markt van hoogrentende schuld heeft EMD nu de beste kansen. Het is goedkoper dan high yieldobligaties uit de VS en Europa en meer liquide dan bijvoorbeeld private debt.”

China; opnieuw lieveling van beleggers?