Interview

ESG: G is de belangrijkste risicofactor

Waarom een goede corporate governance volgens Masja Zandbergen van Robeco voor beleggers zo enorm belangrijk is.

De G van ESG is volgens Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie bij Robeco, de belangrijkste duurzaamheidsfactor waar beleggers rekening mee moeten houden. “Zodra de belangen van de stakeholders niet in lijn zijn met die van het bedrijf, ontstaan er problemen.”

"Onze obligatiebeleggers zetten ESG-analyse vooral in om missers in de portefeuille te voorkomen. Dat is logisch, want obligatiebeleggers worden niet beloond als bedrijven succesvol zijn. Ook onze beleggers in aandelen opkomende markten gebruiken ESG-integratie vooral om de portefeuillerisico’s naar beneden te brengen. Als de ESG niet goed is geregeld, dan krijgt een bedrijf een opslag in het waarderingsmodel,” aldus Zandbergen.

Een grote overkoepelende studie uit 2014, getiteld From the Stockholder to the Stakeholder, toont overduidelijk aan dat er een relatie bestaat tussen goed ESG-beleid en lagere kapitaalkosten.

Extra research loont

Bedrijven met een goed ESG-beleid zijn in de regel minder risicovol dan bedrijven die het minder nauw nemen met ESG. Dat is per bedrijf en industrie verschillend. Een mijnbouwbedrijf loopt andere risico’s dan een internetbedrijf. Zandbergen: "Tellen we alles bij elkaar op, dan is de G van ESG de belangrijkste factor waar beleggers rekening mee moeten houden. Zodra de belangen van de stakeholders niet in lijn zijn met die van het bedrijf, ontstaan er problemen.”

Het loont dus om bedrijven langs de ESG-meetlat te leggen. De extra kosten worden volgens Zandbergen ruimschoots terugverdiend. Het zit volgens haar ook helemaal in het van Robeco. Zandbergen brengt een uitspraak van Robeco’s eerste directeur, Wim Rauwenhoff, in herinnering: “Alle beleggingsbeslissingen moeten worden ondersteund door gedegen onderzoek. Als twee aandelen op financiële factoren hetzelfde scoren, dan kan de ESG-score de doorslag geven.”

Praten ook

Maar ESG-integratie is meer dan aandelen en obligaties uitsluiten. Het loont ook om bedrijven aan te zetten zich te verbeteren, hoe moeizaam en tijdrovend dat ook is. "Het levert ook veel op. Als aandeelhouders willen dat er iets verandert, dan zal een bedrijf daar gehoor aan moeten geven."

Daarbij sluit zij geen sectoren bij voorbaat uit. "Ik vind het een beetje flauw om een grote sector als de olie-industrie uit te sluiten. Olie en gas zijn immers nog altijd erg belangrijk in onze economie. Bovendien, vanuit het systeem werken levert meer op dan je eraan onttrekken. Engagement doe je ook alleen als er progressie kan worden geboekt.”

De impact van het coronavirus