Interview

“Al onze beleggingen moeten in 2030 CO2-positief zijn”

Bas-Jan Blom, directeur ASN Beleggingsfondsen, over het belang van een strenge duurzame check. “Beleggers die geen aandacht schenken aan klimaatverandering lopen grote risico’s."

"In zijn algemeenheid stellen wij, en dat wordt door steeds meer onderzoeken bevestigd, dat het risico afneemt als er bij de beleggingsselectie duurzame criteria worden meegenomen."

Een extra duurzame check levert volgens Bas-Jan Blom, directeur ASN Beleggingsfondsen, altijd een verlaging van risico’s op. "Als bedrijven het milieu geen schade berokkenen, is het risico van toekomstige schadeclaims kleiner. Dat ligt voor vervuilende bedrijven precies andersom. Dat is iets om rekening mee te houden."

Maar ook de corporate governance moet op orde zijn. "Van een schandaal zijn aandeelhouders altijd de dupe. Zo wist de top van Volkswagen dat testresultaten waren gemanipuleerd. Hoewel het autobedrijf bezig was met schonere motoren, en daarom in menig duurzame portefeuille zat, maakte Volkswagen ook onderdeel uit van een grote autolobby die Europese aanscherping van de regels van CO2-uitstoot trachtte te blokkeren. Het bedrijf riep A, maar deed B. Dan is de corporate governance niet op orde. Wij letten sterk op hoe de top van een bedrijf omgaat met ESG-issues. Dat zegt veel over de kwaliteit van het bestuur."

Klimaatrisico's

Overigens maakt het voor ASN niet uit hoe het gesteld is met de corporate governance van bedrijven die nog auto’s produceren die op fossiele brandstoffen rijden. Daar wordt a priori niet in belegd. Want van alle risico’s die beleggers nu lopen, is klimaatverandering volgens ASN het grootste risico.

Blom: "Klimaatverandering kan tot zowel materiële als immateriële schade leiden. Daar moet op worden voorgesorteerd. Daarnaast is het ook zeker dat er maatregelen komen die de CO2-uitstoot moeten verminderen. Er gaat een vorm van belasting op CO2 komen. Bedrijven die CO2-arm produceren, zijn in het voordeel. Wij hebben daarom vol aandacht voor het klimaat. Al onze beleggingen samen moeten in 2030 CO2-positief zijn."

“Ons beleggingsuitgangspunt is de ideale wereld in 2050”

Geen plaats voor fossiele energie

Eenduidige richtlijnen voor duurzaamheid bestaan echter niet, zo weet ook Blom: “Ons uitgangspunt is de ideale wereld in 2050. Dat verklaart waarom wij bijvoorbeeld niet beleggen in oliemaatschappijen en hun toeleveranciers. Voor fossiele energie is geen plaats meer."

Engagement alleen is zeker niet de oplossing, want dat is volgens Blom voor veel assetmanagers vooral een excuus om in alle bedrijven en sectoren te kunnen beleggen."Sommige zaken zijn zo fundamenteel verkeerd dat praten met een bedrijf louter een doekje voor het bloeden is. De dialoog aangaan met een bedrijf als Royal Dutch Shell leidt tot niets. Het bedrijf wist al vroeg dat CO2-uitstoot een probleem zou worden, maar het ging gewoon door met het oppompen van zoveel mogelijk olie en gas. Dan ben je niet langer geloofwaardig.”

Engagement voor ASN is zeker niet taboe. “Het moet wel tot wezenlijke vooruitgang leiden. Als we tijdens zo’n traject het vertrouwen verliezen, zijn we ook niet bang om als belegger uit te stappen."

Nieuwe economie

Blom betwist dat de keuze voor duurzaam een keuze is voor minder winst. "Een duurzame economie is een andere economie, maar ook dan wordt er gewoon geld verdiend. Alleen al de transitie naar een duurzame economie zal voor veel banen en economische groei zorgen."

Blom concluderend: "De economie gaat fundamenteel veranderen door zaken als klimaatverandering, de groei van de wereldbevolking en grondstoffenschaarste. Een verstandige belegger speelt daarop in.”

Assetallocatie