Interview

Duurzaam beleggen beperkt risico's

Volgens Wim Van Hyfte, wereldwijd hoofd Duurzaam Beleggen van Candriam, brengen duurzaamheidsanalyses kansen en risico’s in kaart die traditionele bedrijfscijfers niet tonen. “Over vijftien jaar zullen we verbaasd zijn dat we dachten dat sommige bedrijven zouden overleven."

In een serie over het belang van duurzaamheidsanalyses vandaag Wim Van Hyfte van het Frans-Belgische beleggingshuis Candriam. 

“De grote betekenis van duurzaamheidsanalyses is dat die een bredere kijk op bedrijven geven. Er worden kansen en risico’s in kaart gebracht die niet uit de gewone bedrijfscijfers kunnen worden gehaald. Wanneer voor een sector nieuwe regelgeving wordt ontwikkeld, dan heeft een duurzaamheidsspecialist als eerste in de gaten wat daarvan de gevolgen zijn,” aldus Wim Van Hyfte.

Omdat de duurzaamheidsrisico’s per sector verschillend zijn, past Candriam de analyses daarop aan: “Voor banken en IT is de sociale component van ESG extra belangrijk vanwege privacy-issues. Het milieuaspect weegt zwaarder in de analyses van nuts- en energiebedrijven en bij de industrie.”

Schadelijk betekent eruit

“Het verschil met andere assetmanagers,” zo gaat Van Hyfte verder, “is dat bij ons de duurzaamheidsanalyse begint met het analyseren van de aard van de activiteiten die een bedrijf ontplooit. Als die inherent schadelijk is, dan is het verder van weinig belang of een bedrijf wel of niet efficiënt produceert."

Dat geldt bijvoorbeeld voor nutsbedrijven die elektriciteit produceren op basis van kolen. "Dat is een eindige business. Iets anders is als elektriciteit wordt opgewekt met wind. In dat geval is het wel van belang hoe efficiënt dat gebeurt.”

Olie- en gasbedrijven staan bij Candriam niet op de zwarte lijst, in tegenstelling tot kolenbedrijven. Van Hyfte: “Duurzaam beleggen is geen zwart-witverhaal. Stel dat alle banken en pensioenfondsen in een klap oliebedrijven uitsluiten, dan gaat het economisch mis. Duurzame energie heeft de toekomst, maar er zijn nu nog grote problemen met de opslag ervan en de grid. Fossiele energie hebben we daarom nog nodig.”

"Stel dat alle banken en pensioenfondsen in een klap oliebedrijven uitsluiten, dan gaat het economisch mis"

In gesprek gaan

Liever dan werken met uitsluitingen ondersteunt Candriam de verduurzaming van de economie door met bedrijven in gesprek te gaan. "Assetmanagers moeten hun stem laten horen. Als bedrijven weigeren te luisteren, dan zijn we genoodzaakt om het geld te beleggen in bedrijven die minder risico opleveren.”

Het grootste duurzaamheidsrisico vormen de effecten van klimaatverandering, denkt Van Hyfte. “Die zullen veel sectoren raken. Over vijftien jaar zullen we verbaasd zijn dat we dachten dat sommige bedrijven zouden overleven. Het oplossen van het klimaatprobleem zal de economie veranderen. Meer dan nu zullen bedrijven een maatschappelijke rol spelen. Aandeelhouders zijn niet langer de belangrijkste stakeholders.”

De impact van het coronavirus