Interview

"Er wordt nog altijd te negatief over de sector gedacht"

Iris van de Looij is onlangs begonnen als algemeen directeur van Dufas, belangenvereniging van grote vermogensbeheerders in Nederland. Van de Looij is een verbinder, maar heeft ook duidelijke ideeën over waar het met de beleggingsindustrie naartoe moet. "Duurzaamheid komt in alles terug."

Hoe logisch is het dat de keuze voor het voorzitterschap van Dufas op u viel?

“Mijn functie is om de leden bij elkaar te brengen. Als voormalig consultant is deze sociale rol mij niet vreemd. Er wordt veel over details gesproken, maar het is mijn taak de hoofdlijnen in de gaten te houden. Daarnaast beschik ik over een groot internationaal netwerk. Dat is relevant, want Europa wordt voor de Nederlandse beleggingsindustrie alleen maar belangrijker. Neem Brexit. Wij zijn binnenkort waarschijnlijk ons Britse maatje kwijt, dus moeten er nieuwe coalities worden gesmeed. Dat ik zelf uit de beleggingssector komt, heeft ongetwijfeld geholpen om benoemd te worden. Ik ben ooit begonnen als obligatiebelegger.”

Wat is het belang en de betekenis van Dufas voor Nederlandse assetmanagers?

“De 53 beleggingsinstellingen die lid zijn, beheren samen 95% van de assets die in Nederland beschikbaar zijn. Dat is veel geld. Dufas wil binden. Wat niet alleen lukt, doe je samen. Kleine leden komen de kennis halen die de grote leden brengen. De grote leden gebruiken Dufas vooral als overlegorgaan, klankbord en netwerkorganisatie. Dufas telt ook veel internationale leden. Die zijn buiten ons land vaak supergroot, maar leunen hier sterk op de kennis van Dufas over de Nederlandse markt. Omgekeerd helpt Dufas de Nederlandse leden om op de hoogte te blijven van de internationale regelgeving."

"Omdat met name Europese regelgeving zo belangrijk is, zijn we lid van EFAMA, de overkoepelende Europese belangenvereniging van assetmanagers. Door samen op te trekken kunnen we een vuist maken. Zo hebben we onlangs bereikt dat de Europese invoering van PRIIP-kid is uitgesteld. We zijn het bijvoorbeeld niet eens met de methodologie om transactiekosten te berekenen. De PRIIP-kid moet er natuurlijk wel komen, maar dan liever in een verbeterde variant.”

Dufas is dus een lobbyclub die zich vooral bezighoudt met regelgeving.

“Dat is wel heel kort door de bocht. Hét onderwerp voor de komende jaren is duurzaamheid. Dat gaat de markt enorm veranderen. Duurzaam beleggen wordt een verplichting. Door het klimaatakkoord van Parijs moeten we actie ondernemen. Maar voordat de beleggingsindustrie overstapt op duurzaam beleggen, moeten er Europese standaarden zijn. Hoe is duurzaamheid het best implementeerbaar in het beleggingsbeleid? Hoe kunnen ESG-effecten worden gemeten? Die standaarden zijn nodig om verder te komen. Daar praten we graag over mee. De eerste voorstellen vanuit de Europese Commissie gelden alleen nog voor E, van environmental. Wij hebben liever dat sociale en governance-aspecten ook meteen worden meegenomen, maar we moeten ergens beginnen.”

Zit de branche wel te wachten op nog meer nieuwe regels. Beleggers hebben de laatste jaren nogal veel over zich heen gehad.

“Eigenlijk niet, maar als het om duurzaamheid gaat, is het wel heel fijn als er standaarden komen.”

Een jaar geleden is MiFID II ingevoerd. Tevreden over het resultaat?

“Het was wel erg veel tegelijk. Vooral private banks en retailbanken hebben er last van gehad. Veel informatie kwam pas op het laatste moment. Dat was bijzonder onaangenaam. Assetmanagers kregen met drie zaken te maken: kostentransparantie, research kreeg een prijskaartje en er werden extra eisen gesteld aan vakbekwaamheid."

"Met die vakbekwaamheidseisen worstelen we nog steeds. Het is een uitdaging om iedereen het examen te laten doen. De tijd begint te dringen. Voor professionele beleggers – nieuwe en ervaren – komt dat neer op tachtig uur leren. Naast het werk. Vanaf 2020 moet de kennis worden bijgehouden. Het zou geen probleem zijn als het internationale speelveld gelijk zou zijn. Dat is niet het geval. Vooral internationale assetmanagers klagen dat de Nederlandse eisen veel strenger zijn dan de eisen in het buitenland. Als bestuurslid van het DSI ben ik hier extra bij betrokken.”

“Vooral internationale assetmanagers klagen dat de Nederlandse eisen veel strenger zijn dan de eisen in het buitenland”

En dan is er nog Brexit. AFM heeft het er druk mee. Dufas waarschijnlijk ook.

“Het lastige van Brexit is vooral dat het zoveel onzekerheid geeft. Wij denken niet dat het Nederlandse beleggingsland erdoor overhoop wordt gehaald. Door een Europees memorandum van overeenstemming kunnen bij een no-deal uitbestedingen aan Britse vermogensbeheerders gewoon bestaan en omgekeerd.

"Positief is dat Brexit tot een verrijking van de Nederlandse beleggingssector leidt. Het is geweldig dat er dertig nieuwe partijen naar Nederland komen. Een hele groep van benchmarkproviders heeft een vergunning aangevraagd om zich in Nederland te vestigen. Japanse en Australische banken komen onze kant op. Veel fintechbedrijven ook. Voor deze nieuwkomers organiseren wij met de hele sector samen een welkomstborrel."

"Brexit is een boost die de Nederlandse beleggingssector goed kan gebruiken. Er wordt nog altijd te negatief over de sector gedacht. Het grote publiek weet nog altijd niet wat er sinds de crisis allemaal is veranderd om een nieuwe crisis te voorkomen.”

Hoe ziet de Nederlandse beleggingssector er over tien jaar uit? Welke grote veranderingen zijn op til?

“Duurzaamheid komt in alles terug. Dat biedt de sector de mogelijkheid om de connectie te maken met de maatschappij. Deze maatschappelijke connectie wordt ook relevanter, omdat burgers steeds verantwoordelijker worden voor de opbouw van eigen vermogen. Fintech zal daarin belangrijk worden. Het is toch fantastisch dat allerlei financiële data met een app kunnen worden gekoppeld. "

"Verder? Simpele, duidelijk uitlegbare en kostenefficiënte producten hebben de toekomst. Maar er is ook meer financiële educatie nodig. Daarover willen we met het ministerie van Onderwijs spreken. Ik hoop dat we tijdens mijn termijn op dit terrein stappen kunnen maken. Dat moet wel, want meer mensen moeten beleggen. We gaan naar de Amerikaanse situatie toe.”

Wat is uw ambitie met Dufas?

“Het sentiment over de financiële sector verbeteren en binnen de sector assetmanagers zichtbaarder maken. Assetmanagers zijn er onderdeel van, maar zij zijn geen bank of verzekeraar. De beleggingsindustrie wordt deels ten onrechte door regelgeving geraakt. Veel van de nieuwe regels zijn bedoeld om risico’s te verminderen waar de beleggingsindustrie weinig mee van doen heeft."

"Ik zou graag zien dat de industrie een grotere rol speelt in duurzaamheid. Met al het beleggingsgeld kan veel worden gedaan. Pensioenfondsen kunnen via die weg heel impactvol zijn. Daarnaast zou ik graag willen meehelpen om in Europa een gelijker speelveld te creëren. Regels worden per land anders geïnterpreteerd. Daar hebben onze leden last van. Dat kost geld. Ik kan dat doen door AFM erop te wijzen zo min mogelijk af te wijzen van de Europese regels. Maar aan het eind van de rit hoop ik vooral dat ik met Dufas de maatschappelijke betekenis van assetmanagers heb versterkt.”

De impact van het coronavirus