Interview

Inflatie vermoordt wel/niet de bullmarkt

Zal inflatie, dus hogere rentes, binnen afzienbare tijd een einde maken aan het feest op de aandelen- en obligatiemarkten? Daarover zijn de meningen verdeeld.

Een opmerkelijke boodschap onlangs van Valentijn van Nieuwenhuijzen, de nieuwe cio van NN IP. Hij raadt beleggers aan dit jaar de inflatie extra scherp in de gaten te houden, want als iets een einde kan maken aan de bullmarkt dan is het wel een scherp oplopende inflatie.

Dat resulteert automatisch in hogere rentes, die de koersen van zowel aandelen als obligaties onder druk zullen zetten. Maar moeten beleggers bang zijn voor een plotseling stijgende inflatie? Voor het antwoord belden we naar ING, BNP Paribas AM en Janus Henderson Investors.

Bob Homan, hoofd investment office van ING

“Een aantal trends houdt de rente en de inflatie de komende tien jaar laag”

“Nee, voor een sterk oplopende inflatie ben ik niet bang. De inflatie is al een hele tijd laag en ik zie niet waarom dat zou veranderen. Inflatie hoeft voor aandelen ook helemaal niet erg te zijn, want het biedt mogelijkheden om de prijzen te verhogen. Het wordt pas vervelend als de rente meestijgen. Dat maakt financiering duurder. Ook worden obligaties dan weer een concurrent van aandelen. Maar ik zie dat niet gebeuren.”

Bob Homan

“Een aantal trends houdt de rente en de inflatie de komende tien jaar laag. Olieprijzen zie ik niet stijgen, want het speelveld is door de schalierevolutie ingrijpend veranderd is. Niet langer is het slim om olie in de grond te houden. Looninflatie is ook niet te verwachten. Dat is op het eerste gezicht vreemd want in de VS en Nederland is de werkloosheid laag. Maar in grote delen van Europa is dat niet het geval, dus zijn hogere lonen niet waarschijnlijk."

"Daarnaast is de arbeidsproductiviteit de laatste jaren minder hard gestegen dan ervoor. Mensen die nu werk hebben, kunnen dus nog een tandje harder werken voor hetzelfde geld. Europa hoeft al helemaal niet bang te zijn dat de inflatie stevig oploopt. Doordat de euro in de afgelopen maanden sterker is geworden, importeren we deflatie.”

Wel lagere rendementen

“Wat betreft rente speelt dat er nog altijd meer aanbod dan vraag is naar geld. Belangrijke oorzaak daarvan is de vergrijzing waardoor de vraag naar obligaties groot is. De lage vraag heeft deels te maken met structureel lagere bedrijfsinvesteringen. Niet-tastbare producten worden steeds belangrijker en dat drukt de investeringen, maar ook de mogelijkheid om geld te lenen.”

"Onderwijl zitten de centrale banken in de eindfase van hun monetaire verruiming. Hun belangrijkste doel was om zo de rente laag te houden en de inflatie richting 2% te krijgen. Dat is deels gelukt. Mocht het conjunctureel weer minder gaan, dan zullen zij niet beroerd zijn om met nieuwe plannen te komen, waardoor rentes lager komen te staan.”

"Dus als er een einde komt aan de bullmarkt, dan niet door hoge inflatie. Dat wil niet zeggen dat beleggers nog veel zullen verdienen. Door de opgelopen waarderingen en de gematigde economische groei zullen de langetermijnrendementen lager zijn dan we gewend zijn. Ook voor dit jaar verwacht ik nauwelijks nog koersstijgingen. Het is al heel hard gegaan. Mochten die koersstijgingen er wel komen, dan gaan die ten koste van toekomstig rendement.”

Holger Weeda, hoofd Nederlandse aandelen bij BNP Paribas AM

"Extreem lage rentes in combinatie met ultiem hoge waarderingen maken onzeker"

"Is het inflatiemandje dat wordt gebruikt om de inflatie te meten nog wel relevant? Volgens mij ligt de werkelijke inflatie nu hoger dan de gepubliceerde inflatiecijfers vertellen. Alles wat mensen belangrijk vinden, is in prijs gestegen. Ik reken erop dat de inflatie in de komende tijd meer in lijn komt te liggen met de werkelijke inflatie."

"Deze normalisatie gaat met horten en stoten. De eerste hort hebben we net achter de rug. De aandelenmarkt heeft die beter verwerkt dan de obligatiemarkt. Niet dat de aandelenmarkt er zo sterk bij ligt. De hoge indexstanden zijn optisch bedrog. Slechts een klein deel van de aandelen draagt de bullmarkt.”

Holger Weeda

“De normalisatie van de inflatie zie ik als de grootste bedreiging van de rust op de financiële markten. Het geeft onzekerheid. Het leidt tot hogere rentes, terwijl iedereen gewend is geraakt aan goedkoop geld. Het is een lastig proces, waarop de markten overdreven kunnen reageren. Het risico daarop wordt steeds groter."

"Hoe die reactie eruit komt te zien, valt moeilijk te zeggen. Hogere inflatie is vaak een signaal dat de economische groei versnelt. Dat is natuurlijk een goede omgeving voor aandelen. Van een verdere economische versnelling is in een belangrijke economie als de VS geen sprake."

Afwachtende houding

“Mochten de rentes stijgen, dan is dat nooit goed voor obligatiebeleggers. Voor aandelen ligt het genuanceerder. Het is in de regel goed voor sectoren als energie en verzekeringen. Zelf heb ik een afwachtende houding aangenomen. Ik zie nog altijd kansen, bedrijven die goedkoop zijn gewaardeerd en niet al te kwetsbaar zijn voor negatieve economische ontwikkelingen.”

“Nee, het is nu geen reden om de stormbal te hijsen. Maar dit is wel een situatie die voor beleggers nieuw is. Extreem lage rentes in combinatie met ultiem hoge waarderingen maken onzeker.”

Mitul Patel, dé rentespecialist van Janus Henderson Investors

"Voor aandelen is deze omgeving, ondanks de hoge waarderingen, gunstiger dan voor obligaties"

“Stijgende inflatie? In de VS, het VK, Nieuw-Zeeland en ook Zweden zien we juist het omgekeerde. De belangrijkste oorzaak waardoor de inflatie maar niet stijgt, is de wereldwijde afwezigheid van looninflatie. Zolang die niet op gang komt, en die kans is gering, kunnen inflatievrezers gerust zijn. Zwakke productiviteitsgroei en de groei van parttime werknemers houden looninflatie tegen.”

Mitul Patel

“Onderwijl zijn de centrale banken begonnen met taperen. Dat helpt de inflatie ook niet omhoog. Nee, wij houden rekening met een inflatie die nog lange tijd laag blijft.”

“Ook ligt het niet voor de hand dat de rentes hard zullen stijgen. Ja, de centrale banken rennen naar de uitgang, maar dat wil niet zeggen dat zij de rentes hoger zetten. Hoewel de Fed al begonnen is met vergogen, lijkt het mij logisch dat Yellen door de lage inflatie het rentewapen weer even in de kast opbergt. Draghi heeft aangegeven geen haast te hebben.”

Prima omgeving aandelen

“Zolang inflatie en rentes niet stijgen ligt een crash van zowel de obligatie- als aandelenmarkt niet voor de hand. Voor aandelen is de huidige omgeving, ondanks de hoge waarderingen, gunstiger dan voor obligaties. De winstgroei en royale dividenden zijn aantrekkelijk.”

“Het grootste risico dat de markt ziet, is een plotseling verkleining van de balansen van de centrale banken waardoor de rente rap oplopen. Het is niet mijn grootste angst, want de centrale banken hebben de laatste jaren aangetoond beleidsaanpassingen voorzichtig ('gentle') door te voeren.”

China; opnieuw lieveling van beleggers?