Hester Borrie Chief Client Officer - NN IP

Hester  Borrie

Profiel

Hester Borrie werkt sinds 2017 voor NN IP als Head of Client Group International, Strategic Business Development & ICS. Daarvoor was ze zeven jaar lang directielid van Robeco.