Arnoud Boot Hoogleraar corporate finance - Universiteit van Amsterdam

Arnoud Boot

Categorie

Opinie

Profiel

Arnoud Boot is hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten en co-director van het Amsterdam Center for Law & Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij voorzitter van de Bankraad (DNB), lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Hij is oprichter van het Amsterdam Center for Corporate Finance, een denktank met als doel de bevordering van de interactie tussen theorie en praktijk. Boot was in het verleden onder meer kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.