Jaap van Duijn Onafhankelijke beleggingsspecialist

Jaap van Duijn

Categorie

Opinie

Profiel

Jaap van Duijn werkte vanaf 1983 bij de Robeco Groep, tot 1988 als lid van de groepsdirectie, daarna als lid van het beleidscomité verantwoordelijk voor beleggingen en als lid van de raad van bestuur. Daarvoor werkte hij nog als wetenschappelijk medewerker, lector en hoogleraar algemene economie bij de Interfaculteit Bedrijfskunde in Delft. Sinds 1989 is hij ook buitengewoon hoogleraar in de praktische aspecten van de beleggingstheorie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft tal van publicaties gedaan. Hij is verder onder meer voorzitter van de Beleggingscommissie Stichting Heidemaatschappij Pensioenfonds en de Beleggingscommissie KPN Pensioen, adviseur van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens en lid van de Beleggingscommissie Stichting Akzo-Pensioenfonds, voorzitter van de DLG-raad, lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) en lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Wageningen.