Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Van ondernemer in bamboefietsen tot fondsmanager Triodos Groenfonds

Willy Bulsink trad op 1 augustus aan als fondsmanager voor Triodos Groenfonds, een van de groenste beleggingsfondsen van Nederland. In zijn eerste 100 dagen werd hij direct geconfronteerd met een stijgende rente, torenhoge inflatie en onrust op de financiële markten. "Wat betreft impact loopt het fonds echter als een trein."

De wereld duurzamer maken, door te investeren in de energietransitie, een duurzamer voedselsysteem en een betere bescherming van onze natuurlijke bronnen. Dat is de missie van Triodos Groenfonds, een van de oudste en meest duurzame fondsen in Nederland.

Bulsink zegt zich er als een vis in het water te voelen. De beleggersexpert – die een bijzondere zijstap in zijn carrière had als ondernemer in bamboefietsen in Azië - werkt sinds 2020 bij Triodos Investment Management. “Verduurzaming via financiering is een sterke kracht voor verandering.”

Bulsink trof een fonds aan dat vol inzet op die verandering: kapitaal aan het werk zetten om de energietransitie en de verduurzaming van de economie te versnellen. “Als fondsmanager merkte ik al snel in de eerste dagen met hoeveel stakeholders je dan te maken hebt. Met de vele projecten waarin we investeren, met de distributeurs van het fonds en met beleggers. De projecten bestrijken een breed veld, van duurzame stadsverwarming en coöperatieve windparken tot biologische landbouw.”

Succesverhaal van innovatie en transitie

De fondsmanager werd ook direct geconfronteerd met economische tegenwind. Na jarenlange stabiele rendementen staat de waarde van de leningenportefeuille onder druk als gevolg van de stijgende markrente. Dit is niet uniek voor Triodos Groenfonds, maar speelt bij alle beleggingsfondsen met een vastrentende leningenportefeuille.

Aan de andere kant kunnen nieuwe leningen tegen een hogere rente worden uitgezet. Bulsink: ”Onze boodschap voor beleggers: blijf kijken naar impact, risico en rendement op de lange termijn. Dan zie je een succesverhaal van innovatie en transitie, met over de lange termijn stabiele rendementen. Daarbij doen onze projecten het erg goed, zo’n 70% zit in duurzame energie en die zien de gestegen energieprijzen terug in hun resultaten.”

"Onze projecten doen het erg goed"

Inzetten op duurzame innovatie via de regeling Groenprojecten

Triodos Groenfonds verstrekt leningen tegen gunstige voorwaarden binnen de Nederlandse regeling Groenprojecten. Bulsink: “We helpen duurzame en vernieuwende ondernemers aan kapitaal om groei te bewerkstelligen. Zo maken we een verschil.”

Het oudste groenfonds van Nederland heeft een belegd vermogen van zo’n 900 miljoen euro, verspreidt over 370 duurzame projecten. Triodos Groenfonds steekt minimaal 70% van dat vermogen in projecten binnen de regeling Groenprojecten. De overheid selecteert daartoe duurzame sectoren in onder meer energie, mobiliteit, circulaire economie en landbouw. De groenregeling draagt bij aan het stimuleren van projecten in deze sectoren en jaagt daarmee duurzame transities aan.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen beleggers in het fonds in ruil daarvoor in aanmerking komen voor een belastingvoordeel: een vrijstelling in box 3 waarin de beleggingen worden belast, plus een extra heffingskorting van 0,7% van het belegde bedrag. In 2022 mogen beleggers tot EUR 61.215 groen sparen of beleggen.

Duurzame projecten trekken inmiddels steeds meer mainstream kapitaal. Is de regeling Groenprojecten dan nog wel nodig? Bulsink: “De regeling doet nog steeds goed werk door onder meer duurzame innovatie te stimuleren. De fiscale behandeling blijft in ieder geval de komende drie jaar in stand. Ik verwacht echter dat de overheid de duurzame transitie ook daarna met deze regeling zal blijven steunen. Daarbij is het belastingvoordeel natuurlijk niet de belangrijkste reden waarom klanten bij ons beleggen, dat is toch echt de impact die we samen bereiken, in de voorhoede van de duurzame transitie.”

"De fiscale behandeling blijft in ieder geval de komende drie jaar in stand"

Voortrekkersrol behouden

Bulsink ziet het als zijn opdracht om de voortrekkersrol van Triodos Groenfonds te behouden. “Je wilt daar actief zijn waar we de grootste toegevoegde waarde hebben en de duurzame transitie daadwerkelijk versnellen. We speelden een duidelijke voortrekkersrol bij het financieren van wind- en zonne-energie. Deze projecten worden inmiddels omarmd door grote financiële instellingen en zijn daarmee verzekerd van kapitaal.”

Het fonds belegt liever in de nieuwe voorhoede van de duurzame transitie, zoals in de circulaire economie, batterijen voor grootschalige energie-opslag, biodiversiteit en duurzame stadsverwarming. Dat betreft veelal nieuwe markten waar veel partijen nog niet in willen investeren, onder meer omdat ze gedragen worden door kleinere innovatieve bedrijven.

"Het fonds belegt liever in de nieuwe voorhoede van de duurzame transitie"

Door wel te investeren stimuleert Triodos Groenfonds vooruitgang, ook in de verwachting dat anderen zullen volgen. “Denk aan batterijen met een grotere opslagcapaciteit. Zo kunnen we duurzame energie opslaan voor als de zon een periode niet schijnt. Ook circulaire economie hangt vaak samen met technologische oplossingen, bijvoorbeeld in het hergebruik van apparaten, grondstoffen en afval”, aldus Bulsink.

Ook buitenlandse beleggingen

Triodos Groenfonds belegt inmiddels zo’n vijf tot tien procent van het vermogen buiten Nederland, vooral op basis van een lijst van landen waar ondersteuning het hardst nodig is.

Bulsink: “Klimaatverandering eindigt immers niet bij de Nederlandse grens. Die projecten hebben vaak een aantrekkelijk rendement en een euro in Afrika kan vaak een grotere impact opleveren dan in Nederland. Denk aan de sociale en economische impact als een afgelegen dorp in Afrika toegang krijgt tot duurzame elektriciteit. Zo’n dorp hoeft bovendien niet langer op houtskool of hout te koken. Dat is minder gevaarlijk en het spaart de bossen. Het is een voorrecht dat we die impact samen met onze beleggers kunnen bereiken.”

  • Wilt u meer weten over Triodos Groenfonds? Bekijk de fondspagina of neem contact op met Dirk Drukker via 06 54 210 679 of Dirk.Drukker@triodos.nl.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie van Triodos Groenfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.

Assetallocatie