Fondsportret
Winnaar Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 Mixed Assets Balanced

Menselijke ervaring en slimme data-analyse betalen zich uit

"2020 was een van de beste jaren ooit.” Voor Siu-Kee Chan en Jan Kvapil van het multi-assetteam van NN IP was de Lipper Fund Award voor het mixfonds NN Dynamic Mix III niet de enige prijs die dit jaar werd gewonnen. "De combinatie van brute rekenkracht en menselijke ervaring is goud.”

Iets doen jullie heel goed, want de prijzen blijven maar komen. Waarin is het multi-asset-team van NN IP onderscheidend?

Jan Kvapil: “Wij proberen het beste uit mens en machine te halen. Beslissingen worden genomen op basis van onze modellen, big data-analyses en eigen ideeën. Voordat we een beslissing nemen, voeren we eerst de nodige simulaties uit. Ik durf te zeggen dat het team objectief te werk gaat. Vooroordelen en emoties houden wij zo goed mogelijk buiten de deur. De combinatie van brute rekenkracht en menselijke ervaring is goud.”

Siu-Kee Chan: “Wij maken gebruik van alles dat meetbaar is. We hebben bijvoorbeeld grote stappen gezet in het meten van beleggingssentiment. Daarnaast beschikt NN IP inmiddels over het grootste multi-assetteam van continentaal Europa. Er is echt geïnvesteerd in mensen. Ook dat betaalt zich uit.”

Jan Kvapil: “De fundamentele analyses gaan meer over de lange termijn, terwijl de data-analyses tactischer worden ingezet. Soms zijn de uitkomsten van de fundamentele en data-analyses verschillend. Dat leidt dan tot discussie. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens het herstel van de beurscrash vorig jaar. De fundamentele indicatoren waren nog heel negatief, terwijl de sentimentsindicatoren alweer op groen stonden.”

Siu-Keen Chang en Jan Kvapil

Met welke instrumenten zijn de mixfondsen van NN IP ingericht?

Jan Kvapil: “De strategische portefeuille is in principe met onze huisfondsen belegd, maar we kunnen ook voor ETF’s kiezen. Het tactische deel van de portefeuille wordt ingevuld met derivaten. We kunnen op die manier accenten plaatsen, door bijvoorbeeld bepaalde aandelenregio’s en aandelensectoren te onderwegen of juist te overwegen. In het fixed income-gedeelte zetten we futures in om de duratie aan te passen.”

Hoe heeft het multi-assetteam het onstuimige coronajaar 2020 beleefd?

Siu-Kee Chan: “Het coronajaar 2020 was natuurlijk een ongelofelijk jaar, waarin wij, achteraf gezien, de juiste assetallocatiebeslissingen hebben genomen. Ik kan me niet herinneren dat onze mixfondsen ooit zo goed hebben gerendeerd. De fondsportefeuille was in maart, aan de vooravond van de grote sell-off, voorzichtig gepositioneerd. Kort na de correctie hebben we in april de portefeuille aangepast door aandelen te overwegen. Dat was een belangrijke beslissing om een goed rendement te kunnen boeken."

"Een juiste call was ook door extra in te zetten op groeiaandelen en duurzame beleggingen. Dat waren de assets die beleggers in 2020 moesten hebben. Een tweede grote aanpassing volgde in november. Na de Amerikaanse verkiezingen en de bekendmaking van werkzame vaccins zijn we begonnen het reflatiethema te spelen door duratie te verkopen. Tevens hebben we toen de draai gemaakt naar waarde-aandelen. Ook die keuzes pakten goed uit.”

Hoe zijn de mixfondsen van NN IP nu belegd?

Jan Kvapil: “Wij verwachten dat aandelen nog verder omhoog zullen gaan, ondanks hoge waarderingen. De winstcijfers over het eerste kwartaal waren heel sterk, in veel gevallen beter dan verwacht. Fundamenteel ziet het er goed uit. Er is veel optimisme bij beleggers. Wij denken dat dit terecht is. Mede door de enorme stimuleringen. We zijn dus overwogen aandelen, waarbij we positief zijn over alle regio’s. De verhouding groeiaandelen en cyclische aandelen zijn inmiddels meer in balans.”

"Wij verwachten dat aandelen nog verder omhoog zullen gaan, ondanks hoge waarderingen"

“Heel wat voorzichtiger zijn we met staatsobligaties. Normalisatie leidt tot hogere rentes, dus hebben we de duratie verminderd. Gelukkig hebben wij voldoende flexibiliteit om met de duratie te spelen. Zowel staatsobligaties uit de VS als uit Europa zijn onderwogen.”

Maar bieden obligaties bij de lage rentestanden nog wel voldoende bescherming tegen aandelencorrecties?

Siu-Kee: “De rol van veilige haven hebben obligaties nog steeds. Als er een beurscrash komt, dan bieden obligaties altijd bescherming. Zo een crash is niet ons basisscenario, maar het is superbelangrijk om altijd een gezonde portefeuillebalans te bewaken.”

Jan Kvapil: “Bovendien, welke richting de rentes uitgaan, maakt niet heel veel uit. Doordat we de duratie kunnen managen, kunnen we ook verdienen bij stijgende rentes.”

"Doordat we de duratie kunnen managen, kunnen we ook verdienen bij stijgende rentes”

Ten slotte, hoe slim is het al het beleggingsgeld in een mixfonds te steken?

Siu-Kee: “Een goed mixfonds is op de lange termijn een prima oplossing voor mensen die belegd willen zitten zonder daar verder mee bezig te willen zijn. Het is ook mijn eigen keuze. Maar veel hangt ook af van het risico dat mensen willen lopen. Daarom bieden we mixfondsen aan in verschillende risicosmaken. Over rendement is er weinig reden tot klagen. Het prijswinnende fonds NN IP Dynamic Mix III boekte over de laatste drie jaar een gemiddeld rendement van 8% per jaar. Ja, dat is na aftrek van alle kosten.”

Meer weten over alle prijswinnaars van de Refinitiv Lipper Fund Awards 2021? Lees het online magazine.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Online magazine duurzaam beleggen