Fondsportret

“We gaan graag tegen de markt in”

Robeco Global Credit is het breed gespreide bedrijfsobligatiefonds in onze modelportefeuille IEXFonds 40. Het fonds is dit jaar een van de nieuwkomers. Concurrerende fondsen en de benchmark zijn in de afgelopen jaren op grote afstand gezet. Portfoliomanager Reinout Schapers over de sleutels van dit succes.

“De goede resultaten van Robeco Global Credit worden gedreven door een goede filosofie en een solide proces. Het is de reden dat onze andere creditstrategieën ook stabiele outperformances behalen," aldus Reinout Schapers. 

"Zo zitten we ieder kwartaal met het hele obligatieteam bij elkaar om relevante onderwerpen voor de creditmarkt te bespreken, zoals de toestand van de economie, de winstgevendheid van bedrijven en de ontwikkelingen van leverage."

Hoe maken jullie de selectie voor de portefeuille?

"Daarnaast bekijken we wie de kopers zijn van credit - en heel belangrijk - of beleggers nog worden gecompenseerd worden voor het risico dat ze lopen. Hoe zit het met de spreads? Op basis van deze meetings bepalen we hoeveel risico we willen lopen en in welke delen van de markt we willen beleggen."

"Er is uiteraard veel aandacht voor selectie van de verschillende obligaties. Daar hebben we een team van twintig analisten voor. ESG is geïntegreerd in het beleggingsproces. Dit helpt met name om het risk-returnprofiel te verbeteren door het neerwaarts risico te reduceren."

"Dat leidt uiteindelijk tot een portefeuille die bestaat uit obligaties van tussen de 100 en 130 uitgevers. Meer dan 2% kan de schuld van een bedrijf niet uitmaken. In de obligatiemarkt is de winst immers beperkt, maar kunnen de verliezen enorm zijn als het misgaat."

Reinout Schapers van Robeco

"De kunst is om obligaties te vinden die onterecht goedkoop zijn. Relatief goedkope schuld heeft daardoor onze speciale aandacht. We gaan graag tegen de markt in. Goedkopere obligaties hebben op de middellange en lange termijn de neiging te outperformen. Het is een van de anomalieën in de obligatiemarkt waar we scherp op letten.”

U leidt het fonds samen met Victor Verberk. Hoe ziet de rolverdeling eruit?

“We nemen alle beslissingen samen. Maar we vullen elkaar mooi aan. Ik heb in het verleden veel belegd in high yield-obligaties en in EMD. Victor is gespecialiseerd in investment grade en schuld van financials.” Daarnaast worden we ondersteund een team van meer dan 30 beleggingsprofessionals, waaronder het Investment Grade-team met Jan Willem de Moor en Peter Kwaak."

In welke bedrijfsobligaties kan het fonds allemaal beleggen?

“De kern van het fonds bestaat uit investment grade-bedrijfsobligaties in de grote economieën in de wereld. Maar we hebben de flexibiliteit om uitstapjes te maken. Op het scheidingsvlak van high yield- en investment grade-obligaties is aantrekkelijke schuld te vinden. Bij een downgrade lopen de spreads meestal fors op om dan weer terug te lopen als high yield-beleggers aan boord komen. Valuta spelen we helemaal niet. Alles wordt gehedged. Valutaschommelingen hebben een enorme impact op het rendement. Dat risico willen we niet lopen. Dat past niet bij het fonds.”

Kan het fonds shortposities aangaan?

“In principe wel, maar dat doen we weinig. We kunnen shortposities innemen in indices om zo de bèta van het fonds te managen. Voor shortposities in schuld van individuele bedrijven maar je moet wel heel overtuigd zijn van een goede afloop. In de high yield-obligatiemarkt, waar bedrijven echt failliet gaan, kunnen betere rendementen worden gemaakt. In de markt van investment grade-obligaties zijn de bewegingen minder groot. In het slechtste geval daalt een bedrijf af naar high yield.”

Wat zijn op dit moment grote overwegingen?

“We hebben geen extreem grote overwegingen. Na het ontzettende goede jaar 2019 zijn veel delen van de markt aan de dure kant. In schuld van Europese banken zien we nog wel waarde. Die schuld wordt niet gekocht door de ECB, waardoor die iets goedkoper is. Positief is ook dat de Europese bankensector nog altijd aan het herstellen is van de crisis. Dan zijn er aan aantal cyclische sectoren die relatief goedkoop zijn, bijvoorbeeld de wereldwijde automarkt en belangrijke toeleveranciers daarvan. Meer recent is er zwakte ontstaan in de energiesector.”

Doen jullie mee aan TINA door meer risico's te nemend dan gebruikelijk?

“Nee, want door meer risico te nemen, haal je ook meer volatiliteit in huis. Dat is niet onze stijl.”

2019 was inderdaad een fantastisch jaar voor het fonds met een rendement tegen de 10%. Hoe kwam dat?

“2019 was een van de beste jaren in de afgelopen tien jaar. Het was het spiegelbeeld van 2018 toen het rendement negatief was door stijgende rentes en stijgende spreads. Hoe anders verliep 2019. De Amerikaanse 10 jaars daalde bijvoorbeeld van 3% naar 1,8%, terwijl credit spreads omlaag gingen van gemiddeld 135 naar 100 basispunten. Dan krijg je een exceptioneel jaar.”

Wat zijn de verwachtingen van dit jaar?

“Ik verwacht geen herhaling van 2019. Dan moet er echt iets heel bijzonders gebeuren, zoals een Amerikaanse rente die naar nul gaat en credit spreads die nog verder dalen. Dat is niet reëel. Beleggers in credit moeten ook geen aandelenrendementen verwachten. Een gemiddeld rendement tussen de 3% en 5% is realistischer. We zijn nu voorzichtig gepositioneerd, zonder dat we sterk oplopende rentes verwachten. Daar is de wereldwijde economische groei niet sterk genoeg voor. Het wordt een jaar met de nodige tactische trades waarbij selectie en actief management belangrijk is.”

Maar wat als de rentes toch flink oplopen?

“Dan heeft dat een enorme impact op resultaat. Dat is niet helemaal te voorkomen. Maar is het reëel dat rentes met 100 basispunten oplopen? In onze ogen niet. Sterker, volgens ons is de rentedruk eerder neerwaarts dan opwaarts.”

raex

Lees ook: Dit is de nieuwe IEX Fonds 40

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie