Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Themabeleggen als middel om de energietransitie een boost te geven

Zo’n 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van energiebedrijven. Beleggen in bedrijven die oplossingen bedenken voor het terugdringen van die uitstoot, is interessant, aldus BNP Paribas AM-fondsmanagers Ulrik Fugmann en Edward Lees.

Sinds september runnen Ulrik Fugmann (links op de foto) en Edward Lees (rechts) het fonds BNP Paribas Energy Transition. Afgelopen zomer gingen zij bij BNP Paribas Asset Management aan het werk. Ze werken al zeventien jaar samen als themabeleggers, en bij BNPP AM doen ze dit vanuit een duurzame optiek.

“De klimaatproblemen zijn echt, dringend en vormen een existentiële bedreiging. Bedrijven kunnen op deze problemen inspelen, oplossingen bedenken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, op een nieuwe manier of door bestaande marktstructuren te verstoren. En het is inmiddels bewezen dat ESG-beleggen alpha oplevert, dus daar gaan we naar op zoek.”

Fugmann en Lees selecteren aandelen zowel bottom-up als top-down en zowel aan hand van een kwantitatief filter als op basis van een fundamentele analyse.

Energiesector verantwoordelijk

“Energietransitie is het basisthema van de portefeuille. We hebben dat opgedeeld in drie kernthema’s. Onze portefeuille bestaat uit 30 tot 50 aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie (productie), energietechnologie en -efficiëntie en energie-infra en -opslag.”

Ulrik Fugmann en Edward Lees
Vooral het eerste kernthema is belangrijk, aldus Fugmann. “Zo’n 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van energiebedrijven. Die sector is dus verantwoordelijk voor een heel groot deel van ons uitstootprobleem en bedrijven die zich richten op het terugdringen van de CO2-uitstoot hebben interessante businessmodellen en opereren in een enorme groeimarkt.”

Officieel heeft het fonds een benchmark, de MSCI AC World, maar dat is een formaliteit en beide fondsmanagers opereren benchmark-agnostisch. Financials die in de index zitten, nemen ze bijvoorbeeld niet in portefeuille en bedrijven die fossiele brandstoffen winnen en aanbieden ook niet. Ook niet als ze – vooral om financiële redenen - naast fossiele energie ook duurzame energie aanbieden, aldus Lees.

Gelijke verhoudingen

De portefeuille is wereldwijd gespreid, maar momenteel is er iets meer in Europa en de VS belegd dan in Azië. In principe is de verhouding tussen de drie werelddelen gelijk.

“Azië is een voor de hand liggende groeimarkt voor bedrijven die zich richten op de energietransitie. Ja, er is meer vervuiling, dus ook meer werk voor bedrijven, maar Azië heeft een voorsprong op het Westen. Er is namelijk geen volledig uitgebouwde energie-infrastructuur. Dat maakt de inzet van alternatieve energiebronnen meteen mogelijk. In de EU en de VS zal de energietransitie veel langzamer gaan vanwege de omschakeling van de uitgebreide bestaande infrastructuur.”

"In de EU en de VS zal de energietransitie veel langzamer gaan vanwege de omschakeling van de uitgebreide bestaande infrastructuur”

De toenemende regulering van de energiemarkt noemt Fugmann positief. “Ja, politici kunnen soms zorgen voor vertraging, maar ze kunnen de vooruitgang niet tegenhouden. Toen president Trump drie jaar geleden werd gekozen, leek dat een tegenslag. Inmiddels weten we dat Amerikaanse staten en gemeenten zelf beleid maken en uitvoeren voor alternatieve energie en de energietransitie. Zij zijn Washington vaak vooruit.”

Niet oneindig

Trumps besluit om uit het Akkoord van Parijs te stappen houdt de energietransitie in de VS niet tegen. In de EU is het een positieve trend dat steeds meer steden autoluw willen worden. Dat speelt aanbieders van elektrische vervoersmiddelen, die binnen het derde kernthema van het fonds vallen, in de kaart. Aandelen die geselecteerd worden, blijven tussen de twee en vier jaar in portefeuille.

Niet omdat duurzame trends maar zo kort duren – de energietransitie is in theorie oneindig – maar omdat, zoals Lees uitlegt, bedrijven in dit segment ook te maken hebben met cycli. “Neem de zonnepanelenmarkt. Toen een nieuwe Chinese producent de markt betrad, had dat gevolgen voor de prijzen en de marges in het Westen. Wij willen onze beleggers niet aan cycli blootstellen en op het juiste moment in de juiste bedrijven investeren en ook op het juiste moment weer uitstappen.”

De portefeuille bestaat voor de helft uit large-caps en voor de andere helft uit mid- en small-caps. “Bij kleinere bedrijven doen we meer eigen onderzoek. We hebben een eigen team met zowel kwantitatieve researchers als kwalitatieve analisten. We gebruiken kwantitatieve tools voor de aandelenselectie, maar ook bij het risicomanagement van de portefeuille.”

Verkiezingsgevolgen

Voor 2020 staat er een voor het fonds belangrijk politiek event op de agenda: de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. “Bij Democratische winst verwacht ik een flinke boost voor duurzame-energiebedrijven. Democraten zijn toch iets groener dan Republikeinen.” Verder verwachten de fondsmanagers veel van het verbeteren van de opslag van duurzame energie.

“Steeds betere batterijen zorgen ervoor dat duurzame energie efficiënter en langer opgeslagen kan worden. Ook een boost voor dit segment.”

Een snelle stijging van de rente zou een tegenvaller zijn. “Veel alternatieve energiebedrijven zijn gefinancierd met schuld. Als de rente stijgt, verhoogt dat hun kosten en remt de groei. Maar we kunnen het renterisico in de portefeuille eenvoudig hedgen,” besluit Fugmann.

Lees meer over BNP Paribas Energy Transition.

Fondsfeiten

  • ISIN: LU0823415285
  • Startdatum: oktober 1997; per 30 augustus 2019 omgezet in BNP Paribas Energy Transition
  • Basisvaluta: euro
  • Fondsmanager: Ulrik Fugmann en Edward Lees (sinds september 2019)
  • Benchmark: MSCI AC World (euro) NR
  • Werkelijk lopende kosten: 1,07%

Bron: BNP Paribas Asset Management per ultimo oktober

Online magazine duurzaam beleggen