Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Euro Inflation Bonds

Het AXA WF Euro Inflation Bonds is een obligatiefonds dat hoofdzakelijk belegt in inflatiegerelateerde obligaties uit de Eurozone.

paspoort
LU0251658612

AXA WF Euro Inflation Bonds

Fondsmanager: Jonathan Baltora, lead fund manager Visna Nhim, co-lead fund manager Startdatum: 25 november 2002 Fondsomvang: 286 miljoen euro (per 29-12-2017) Fondsvaluta: euro TER: 0,73% (per 30-06-2017) Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities 1-jaars performance - fonds: 1,57% (per 29-12-2017) 1-jaars performance - benchmark: 1,40% (per 29-12-2017) 3-jaars performance - fonds: 8,14% (cumulatief, per 29-12-2017) 3-jaars performance - benchmark: 6,09% (cumulatief, per 29-12-2017)
Certificate
Bond EUR
Infl. Linked
AXA WF
Euro Infl.
Bonds

Vier vragen aan Jonathan Baltora, lead fondsmanager, en Visna Nhim, co-lead fondsmanager. 

Van harte gefeliciteerd! Met welke onderscheidende eigenschappen heeft dit fonds een Lipper Fund Award in de wacht gesleept?

 “Nog niet zo lang geleden bestond het fonds 16 jaar en we kunnen daarmee wel stellen dat ons fonds inmiddels een lange staat van dienst heeft. En dat met consistent hoge, voor risico gecorrigeerde rendementen in verschillende marktcycli. Een belangrijk onderdeel van dit trackrecord is onze ruime ervaring van meer dan 30 jaar en aanzienlijke fondsomvang van € 23,5 miljard aan inflatiegerelateerde assets. Dit zorgt voor een hogere status bij tegenpartijen en toegang tot officiële marktpartijen. Daarnaast is onze actieve managementstijl met een sterke focus op risicomonitoring van cruciaal belang voor onze strategie van kapitaalbescherming. In ons beleggingsproces definiëren we elke beschikbare bron van toegevoegde waarde, om zeker te stellen dat onze ideeën zich vertalen in een optimale portfolio en alpha voor onze klanten.”

Wat verwacht u voor de rest van 2018?

“Hoewel in 2017 bleek dat deflatie geen risico meer vormt, denken we dat de kerninflatie in 2018 versnelt met een positief effect op inflatiegerelateerde obligaties. We voorspellen in de Eurozone 1,5% inflatie in 2018, met een geleidelijke toename van de kerninflatie tot gemiddeld 1,2% en dit is in lijn met de groei van het bruto binnenlands product. Na de positieve verrassing in 2017 verwachten we dat de economische groei in de Eurozone versnelt in 2018 (2,7%) onder invloed van sterke binnenlandse factoren en het herstel van de wereldhandel. Het hoge consumentenvertrouwen, de solide huurintenties, het hoogste aantal exportorders sinds 2011 en een toename van de benutting van de productiecapaciteit pleiten voor een toename van bedrijfsinvesteringen.”

Wat is uw visie voor de langere termijn?

“Met de lage korte rente en de krachtige economische groei in de Eurozone verwachten we dat de inflatie verder zal normaliseren. In navolging op de stijgende inflatie in de komende jaren, denken wij dat de breakeven-niveaus zouden moeten toenemen in het voordeel van inflatiegerelateerde obligaties ten opzichte van andere obligaties.”  

Kunt u uitleggen waarom uw strategie zo goed werkt in de huidige markt?

“Ons uitgangspunt is dat, naast kapitaalbescherming, inflatiegerelateerde beleggingen een positief reëel rendement op middellange termijn moeten bieden. We beleggen hiervoor hoofdzakelijk in inflatiegerelateerde obligaties en maken in beperkte mate gebruik van derivaten. Andere assetcategorieen zoals credits, aandelen of grondstoffen vermijden we. In tijden van een dalende inflatie alloceren we kapitaal naar nominale obligaties om dalende couponuitkeringen te compenseren. De combinatie van assetallocatie naar verschillende issuers en op verschillende niveaus van de yieldcurves staat centraal in onze strategie. Anticiperen op veranderende marktomstandigheden stelt ons in staat om kansen te benutten. Het vermijden van extreme positionering, draagt bovendien bij aan de consistentie over een langere periode.”

 

Alles over de Lipper Fund Awards 2018

 

Alternatieve beleggingen