Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income

AXA WF Global Optimal Income is een total return-fonds dat belegt in een combinatie van aandelen en vastrentende waarden, met als doel stabiele opbrengsten en kapitaalgroei.

paspoort
LU0465917630

AXA WF Global Optimal Income

Fondsmanager: Serge Pizem, CFA Startdatum: 15 februari 2013 Fondsomvang: 485 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 0,76% Benchmark: N/A 1-jaars performance - fonds: 13,46% 1-jaars performance - benchmark: N/A 3-jaars performance - fonds: 17,35% 3-jaars performance - benchmark: N/A
Certificate
Mixed Assets
EUR Flex -
Global
AXA IM

Vier vragen aan fondsmanager Serge Pizem

Van harte gefeliciteerd! Met welke onderscheidende eigenschappen heeft dit fonds een Lipper Fund Award in de wacht gesleept?

“AXA WF Global Optimal Income is een total return-fonds waarbij de aandelen vooral worden geselecteerd op basis van convictie. Omdat de rendementen tussen beleggingscategorieën fluctueren, nemen we flexibiliteit heel serieus en kan onze aandelenallocatie variëren van 0 tot 100%. We werken samen met meer dan 30 experts binnen AXA IM om onze actieve strategieën binnen de hele Optimal Income-range van fondsen te bepalen.”

Hoe zien de vooruitzichten voor de rest van 2018 er uit?

“We zijn overwogen in aandelen en emerging debt, vanwege de solide wereldwijde economische groei. We zijn daarentegen onderwogen in US Treasuries, Europese staatsobligaties en Amerikaans investment grade bedrijfsobligaties, omdat investment grade meestal een underperformance laat zien in de late fase van de cyclus. Tot slot hebben we een voorkeur voor inflatiegerelateerde obligaties in plaats van gewone obligaties, voor het geval inflatie aan de upside verrast.” 

Wat is uw visie voor de langere termijn?

“Voor de aandelenallocatie focussen we op onderscheidende bedrijven met exposure naar thema’s die op de lange termijn dominant zullen zijn, zoals robotica en kunstmatige intelligentie. Aan de vastrentende kant proberen we ons voordeel te doen met de normalisatie van de rente, we mikken op obligaties met een korte looptijd. We handelen ook actief in valuta en proberen daarbij te profiteren van macro-economische omstandigheden.”

Kunt u uitleggen waarom uw strategie zo goed werkt in de huidige markt?

“We combineren de beste multi asset-strategieën van onze experts, onderzoekers en beleggingsspecialisten, en krijgen zo goed inzicht in de correlaties tussen de beleggingscategorieën. Dit helpt ons om groeikansen wereldwijd op te sporen, risico’s te definiëren en hedgestrategieën te ontwikkelen.”

 

Alles over de Lipper Fund Awards 2018

Alternatieve beleggingen