Fondsportret
Wat is dit?
IEXConnect is het contentplatform om direct in contact te komen met beleggers. IEXConnect content wordt u aangeboden door onze partners. Ook partner worden? Sluit
Fondsportret State Street Global Advisors

Zoeken naar het steilste stuk van de rentecurve

Obligatiebeleggingen blijven ook in de huidige marktomstandigheden interessant. Philippe Roset van SPDR ETF’s vindt vooral rendement bij Europese bedrijfsobligaties met een middellange looptijd.

Beleggers zijn op zoek naar manieren om het lage rendement op hun vastrentende portefeuilles te verhogen. Veel van de Europese staatsobligaties zijn door de negatieve rente die zij geven uit de gratie, aldus Philippe Roset, hoofd van SPDR ETF’s Nederland, onderdeel van State Street Global Advisors (SSGA).

“Overheidspapier uit de eurozone ondervindt de gevolgen van de kwantitatieve versoepeling en de lage rentestand. Alle Duitse staatsobligaties met een resterende looptijd van minder dan negen jaar hebben een negatieve rente. Bij macro-economische ontwikkelingen hebben wij daarom een duidelijke voorkeur voor bedrijfsobligaties.”

Terwijl wereldwijde allocatie nuttig is voor diversificatie, kunnen beleggers hierdoor ook worden blootgesteld aan valutarisico. Europese obligatiebeleggers die dat risico niet willen lopen kunnen kiezen voor Europese bedrijfsobligaties.

Denk aan het renterisico

Omdat het vastrentende universum is ingedeeld per emissie-valuta en niet volgens het land van uitgifte, betreft het dus in euro uitgegeven leningen, ongeacht waar deze geëmitteerd worden, verduidelijkt Roset. Een van de belangrijkste onderdelen waar beleggers over moeten nadenken is het renterisico, vervolgt hij.

“Ik denk dat veel beleggers zich niet bewust zijn van het veranderde renterisico in de afgelopen jaren.” Om daar een indicatie van te geven neemt hij de duration van de brede Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index als voorbeeld, waarin de kredietwaardige bedrijfsobligaties die in euro’s zijn uitgegeven zitten.

“Renterisico wordt gemeten door duration, die begin 2012 voor deze index op 3,8 lag. Dat betekent dat als de rente een half procent zou oplopen, de obligatieprijzen gemiddeld met 1,9% zouden dalen. Ondertussen is die duration opgelopen naar 5,3, wat betekent beleggers met dezelfde obligatieposities een veel hoger renterisico ten opzichte van een paar jaar geleden lopen.”

Dekking renterisico

De duration is onder meer opgelopen doordat Europese bedrijven meer leningen hebben uitgegeven met een langere looptijd. “Het renteverschil tussen de korte en lange termijn is zo laag, dat bedrijven zich bij voorkeur herfinancieren met leningen die een langere looptijd hebben. De andere reden voor een hogere duration heeft te maken met de lage rentestand, waardoor obligaties met lagere coupons worden uitgegeven. En uiteindelijk speelt de coupon mee in de berekening van de duration; hoe lager de jaarlijkse couponuitkeringen, hoe hoger de duration van de obligatie.”

Met een belegging in een specifiek stuk op de rentecurve, bijvoorbeeld met de SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF waarin alle bedrijfsleningen met een looptijd van tussen de drie en zeven jaar zijn opgenomen, kunnen beleggers het renterisico verminderen, aldus Roset.

“Als ze dat willen, want sommige beleggers met langlopende verplichtingen zoals pensioenfondsen, hebben weinig last van een hoge duration. Bij een oplopende rente wordt de obligatieportefeuille weliswaar minder waard, maar de verplichtingen dalen eveneens in waarde. Hier zorgen de langlopende verplichtingen voor dekking tegen het verhoogde renterisico.”

Effectieve duration lager

Maar voor de meeste andere beleggers geeft een te hoog renterisico problemen.  “Met een belegging in deze ETF, zit de duration namelijk altijd tussen de drie en zeven en is daarmee onder controle. Daarmee ligt het renterisico van de ETF, met een effectieve duration van 4,59, een stuk lager dan die van de brede Europese index van bedrijfsobligaties.”

Een extra reden om vooral in die periode te beleggen is dat de Europese rentecurve juist daar het steilst is, voegt Roset toe. “Omdat de yield afneemt gedurende de tijd dat de obligaties zich in dat tijdsbestek bevinden, loopt de obligatiekoers – als een inverse van de yield – op naarmate de tijd verstrijkt. Beleggers kunnen significant voordeel halen uit de positieve carry op dit stuk van de rentecurve.”

Bloomberg Barclays 3-7 Year Euro Corporate Index – Yield Curve

Bron: SSGA – Barclays POINT – per 13 december 2017.

Concentratierisico's

Voor veel beleggers is het handelen in directe obligaties niet-transparant en complex. Obligaties worden namelijk over the counter verhandeld en moeten met een bepaalde minimum omvang worden afgenomen, waardoor al snel concentratierisico’s ontstaan.

Bovendien is het moeilijk om een goede prijs te krijgen voor een individuele bedrijfslening. Met een belegging in de ETF hebben beleggers die problemen niet, zegt Roset. “Zij kunnen hun obligatie-exposure, qua prijsvorming en toegang, op een eenvoudige en transparante manier op de beurs verkrijgen, waar market makers met elkaar concurreren voor de beste prijs.”

“De ETF belegt in leningen uitgegeven in euro’s, wat zoals gezegd ook bedrijven buiten Europa doen. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook voor 17% emittenten uit de Verenigde Staten zijn opgenomen. Beleggers kunnen dus geografische spreiding aanbrengen in hun portefeuille."

"Hetzelfde geldt op sectorniveau waar industrieel ongeveer de helft en financieel meer dan 40% van de fondsportefeuille uitmaakt en het resterende deel vooral uit nutsbedrijven bestaat. “Met deze ETF krijgen beleggers exposure naar een grote verscheidenheid aan Europese bedrijfsobligaties.”


 

  • ETF: SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
  • ISIN: IE00BYSZ5W11
  • Valuta: euro
  • Oprichtingsdatum: 17-02-2016
  • TER: 0,20%
  • Ticker: EC37
  • Replicatie: Fysiek
  • Fondsvermogen: 8,8 miljoen euro

 

Connect is het branded contentplatform van IEX Media. Deze content wordt u aangeboden door onze partner.

Brexit