Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Fidelity positief over obligaties opkomende markten

De marktomstandigheden zijn nu erg aantrekkelijk voor obligatiebeleggingen in opkomende landen, zegt Steve Ellis van Fidelity International. “Waar obligaties in ontwikkelde landen lage of zelfs negatieve yield geven, kan in schuldpapier in de opkomende markten een veel beter rendement worden gerealiseerd.”

Opkomende marktenobligaties, ook wel bekend als emerging markets debt of EMD,  leveren historisch gezien sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen op, aldus Steve Ellis van Fidelity International. Ellis is verantwoordelijk voor de EMD-fondsen van Fidelity. 

Steve Ellis vanb Fidelity International

“Die sterke rendementen zijn het gevolg van de onderling lage correlatie in risicofactoren. Lokaal rente- en valutarisico, maar ook kredietrisico en de Amerikaanse rente worden gedreven door verschillende economische variabelen. Beleggen in een breed spectrum van opkomende landen, regio’s en kredietkwaliteit zorgt voor diversificatie en dat levert toegevoegde waarde op in gebalanceerde portefeuilles.”

Veranderende omstandigheden

“EMD maakte in de afgelopen 10 jaar een uitzonderlijke groei door dankzij verschillende positieve trends. Het expansieve monetaire beleid in ontwikkelde markten en een bloeiende, investeringsgeleide groei in China droegen daar aan bij”, vervolgt Fidelity’s portefeuillebeheerder. “Naarmate we verder in deze cyclus komen, worden onderlinge fundamentele verschillen groter.”

Hij doelt op China, dat grip probeert te krijgen op de steeds groter wordende schuldenniveaus, de FED die zijn balans gaat afbouwen, en de ECB die onlangs aankondigde het aantal maandelijkse obligatieaankopen terug te schroeven.

“Omdat dit wereldwijd waarschijnlijk tot vernauwing leidt van de financiële ruimte, moeten beleggers voorzichtig zijn. De huidige waarderingen laten geen ruimte toe voor fouten. Met dergelijke macro-economische ontwikkelingen aan de horizon, wordt zorgvuldige bottom-up selectie nog belangrijker om risico’s in krediet en valuta zoveel mogelijk te beperken.”

"De huidige waarderingen laten geen ruimte toe voor fouten"

Dilemma van monetaire autoriteiten

Centrale banken lijken het volgens Ellis vooral moeilijk te hebben om cyclische en structurele factoren van elkaar te scheiden. “De belangrijkste vraag die zij moeten beantwoorden, is of het huidige herstel duurzaam is of cyclisch binnen seculiere, stagnerende omstandigheden? Wij menen dat het een cyclische opleving is, die niet fundamenteel genoeg is om aanzienlijke rendementen te blijven rechtvaardigen. Structurele problemen – zoals overmatige schuldenlast, lage productiviteit ¬ en een vergrijzende bevolking – zouden de groei- en inflatieverwachtingen van centrale bankiers op de middellange termijn laag moeten houden.”

In die omstandigheden kan EMD volgens Ellis goed blijven presteren, mits de positieve verschillen in economische groei en reëel rendement tussen opkomende en ontwikkelde landen aantrekkelijk blijft.

naam voor SEO

Kansen en bedreigingen

Nu de Fed is begonnen met dollarliquiditeit uit de markt te halen, kun je een opleving van de greenback tegen valuta uit opkomende markten verwachten, vertelt Ellis. “Wij zijn daarom wat voorzichtig met de valutacomponent van EMD. Maar zwakkere lokale valuta's in combinatie met een krappe arbeidsmarkt in sommige opkomende economieën, kunnen voor inflatoire druk zorgen. Wij zoeken binnen EMD in lokale valuta daarom nu vooral naar inflatie-geïndexeerde obligaties. Die bieden op de huidige niveaus goede risicogecorrigeerde rendementsvooruitzichten.”

Bij EMD in harde valuta is Ellis vooral voorzichtig gepositioneerd in staatsschuldpapie en let hij op idiosyncratische risico’s. Zo zijn we onderwogen in Zuid-Afrika en Turkije, maar overwogen in Oekraïne en Azerbeidzjan.

Over EM bedrijfsobligaties in harde valuta is Ellis positiever. "Bedrijfsschulden worden nog altijd gecompenseerd door hogere rendementen en wijdere spreads.”

Actief biedt meer mogelijkheden

Actief beheer stelt Fidelity in staat om af te wijken van indices. Hierdoor neemt volgens Ellis het beschikbare universum toe en is er een grotere diversificatie mogelijk, aldus Ellis. “Passieve indexbeleggers moeten bovendien elk einde van de maand hun ETF-portefeuilles herbalanceren. Dat kan grote invloed hebben op de resultaten, vooral in onrustige tijden wanneer de liquiditeit in markten afneemt.”

Omdat nieuwe obligatie-emissies ieder jaar voor ongeveer 20% bijdragen aan de totale kapitalisatie van de obligatiemarkt, is een sterke aanwezigheid in de nieuwe uitgiftemarkt van EMD volgens Ellis van groot belang. “Wij kunnen als actief beheerder alpha genereren door telkens de meest aantrekkelijke waarderingen te selecteren uit de primaire obligatiemarkt.”

Als laatste benadrukt Ellis dat actieve obligatiebeleggers ook kunnen profiteren van beleggers die door restricties worden gedwongen om delen van hun ETF-portefeuille te verkopen. Hij noemt daarbij beteugeling op het gebied van een minimale (rest)looptijd of gestelde voorwaarden aan een minimaal uitstaand bedrag in een ETF. “Een actieve benadering in EMD loont echt.”

naam voor SEO

De impact van het coronavirus