Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Fondsportret: Janus Global Life Sciences Fund

Slimmer dan de markt

In plaats van de Amerikaanse hervormingen in de gezondheidszorg af te wachten moeten beleggers anticiperen op fiscale hervormingen.

Portfoliomanagers Andy Acker en Ethan Lovell van het Janus Global Life Sciences Fund verwachten namelijk dat het positieve effect van repatriëring van overzeese geldstromen groter is dan het negatieve effect van strengere regelgeving.

Slimmer zijn dan de markt is geen doel op zichzelf, maar het zorgt wel voor een beter risico gecorrigeerd langetermijnrendement. Het team van Andy Acker en Ethan Lovell put uit meer dan honderd jaar ervaring.

Het Janus Global Life Sciences Fund verslaat al jaren de benchmark en dat is geen toeval. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het team de wetenschappelijke en financiële ratio achter hun investeringen volledig begrijpt. Dit blijkt ook uit het profiel van de teamleden, van wie het merendeel zowel een medisch-wetenschappelijke als een financiële achtergrond heeft.

“Het merendeel van het team heeft zowel een medisch- wetenschappelijke als financiële achtergrond”

Volgens Acker kun je hiermee juist in de gezondheidszorgsector het verschil maken: “Deze sector wordt gekenmerkt door een zeer grote afstand tussen de winnaars en verliezers.” Dit heeft geleid tot de zogenoemde 90/90-regel. Het team veronderstelt dat 90% van alle medicijnen die worden onderworpen aan menselijk klinisch onderzoek niet op de markt zal komen. Het draait dus om het vinden van die spreekwoordelijke speld in de hooiberg.

Lastig in te schatten

Dat zoeken naar de speld gaat het team relatief goed af. Beter dan de markt, die het slagingspercentage van medicijnen vaak heel anders inschat. Op de vraag of zij nu zo slim zijn of dat de rest nu zo dom is, antwoordt Acker: “Dat laatste hoor je mij zeker niet zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat de ruime ervaring en kennis van het team ons in staat stelt inschattingen te doen waar beleggers wat aan hebben.” Maar het is niet alleen de ervaring. Het team vertrouwt des te meer op een statistisch model dat zij zelf hebben ontwikkeld.

Het tweede deel van de 90/90- regel heeft betrekking op de medicijnen die daadwerkelijk op de markt komen. Ook hierbij lukt het de brede beleggersmarkt in 90% van de gevallen niet een juiste inschatting te maken van het succes van de lancering. Het team hanteert hiervoor een drie P’s-Framework: Physician, Patients & Payers. Alleen als deze drie factoren individueel én gezamenlijk kloppen, wordt de lancering een succes.

Een andere verklaring voor de uiteenlopende verwachtingen van de markt en die van het team is dat de markt uitgaat van gematigd succes, terwijl dit maar zelden voorkomt. Een lancering is of heel succesvol of heel teleurstellend en dit zorgt ervoor dat de inschattingen van de markt dus ofwel veel te hoog ofwel veel te laag zijn.

Het gebeurt in de VS

Nog even terug naar die politiek. Met een overweging in de Verenigde Staten creëren beleggers vanzelfsprekend een zekere afhankelijkheid van de politieke wind die er aan de andere kant van de oceaan waait. Het beperken van die afhankelijkheid door de regionale allocatie aan te passen is echter geen optie. Voor innovatie in zowel de biotechnologie als de medische dienstverlening zijn de Verenigde Staten dé plek waar het gebeurt.

Hoewel het team de ontwikkelingen rondom de Affordable Care Act (Obamacare) blijft volgen, is dit niet per se het onderwerp dat hen op het puntje van hun stoel houdt. Fiscale hervormingen daarentegen wel. In een sector waarin het draait om intellectueel eigendom, is het belang van de fiscale omgeving niet te onderschatten.

Risicostatistieken

Volatiliteit

17,1

Trackingerror

1,81

Sharpe ratio

0,61

Informatieratio

0,24

Met het huidige belastingtarief in de Verenigde Staten vestigen partijen intellectuele eigendommen en de verdiensten ervan in veel gevallen in het buitenland. Als deze geldstromen naar de Verenigde Staten komen, zal dit de weg naar nog meer en snellere innovatie vrijmaken. En laat dit nu net het focuspoint van het Janus Global Life Sciences Fund zijn.

 

China; opnieuw lieveling van beleggers?