Fondsportret
Multi-assetbeleggen 2.0 met Invesco

Slim goochelen met macro-ideeën

De missie van het Invesco Global Targeted Return Fund is helder: 5% rendement plus euribor maken tegen een 50%-aandelenrisico. De weg ernaartoe is minder eenvoudig.

Waar ligt de toekomst van beleggen: in eenvoudige producten, zoals ETF's, of juist complexe producten, zoals unconstrained beleggingen, waarbij alle instrumenten worden ingezet om een vast doelrendement te behalen?

Bij allebei waarschijnlijk, want beide proposities zijn aantrekkelijk. Eenvoud vertaalt zich in lage tarieven en gemakkelijke verhandelbaarheid.

Nadeel is wel dat er weinig valt te zeggen over toekomstige rendementen. Die zijn hoogste onzeker. Het is meewaaien met de markt. Op hoop van zegen.

Vastgesteld rendement

Nee, dan het Invesco Global Targeted Return Fund, gemanaged door Richard Batty (zie foto) en twee collega's die in 2013 werden weggekocht van Standard Life Investments. Het gehele GARS-team verhuisde toen van Edinburgh naar Henly-on-Thames, het schattige roeiplaatsje op een uur rijden van Londen. Vier jaar na lancering bedraagt het belegde vermogen van het fonds 21,9 miljard euro.

naam voor SEO

Het Invesco Global Targeted Return Fund heeft een duidelijke missie. Het moet jaarlijks een rendement genereren van 5% boven euribor met een volatilteit die de helft van aandelen is.

Sinds de lancering van het fonds in 2013 is de missie geslaagd. "Het fonds heeft tot nu toe een gemiddeld jaarlijks redement geboekt tegen een volatiliteit van 3,65%," vertelt Batty.

Ideeënfabriek

De strategie is complex. In tegenstelling tot gewone multi-assetfondsen, die belegd zijn in de verschillende beleggingscategorieën om spreiding te creëren en zo de risico's te managen, bewandelen Batty en zijn team een andere weg.

Het Invesco Global Targeted Return Fund is een ideeënfabriek. Het fonds bestaat uit circa 20 long/short-posities die hun oorsprong vinden in de macro-economische opvattingen van het fondsteam. "Jaarlijks bedenken we vijftien tot 20 ideeën waarvan uiteindelijk, na verdere analyse en ruim beraad, de helft ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd."

De huidige trades gaan uit van gematigde economische groei, lage inflatie, onzekerheid over beleid centrale banken, dure assets en stijgende volatileit. Dat is het algemene plaatje, want de economische verschillen per regio zijn groot en de waarderingen van de verschillende assets variëren sterk. Allemaal kansen om tot een optimale risicorendementsverhouding te komen.


naam voor SEO

Slimme posities

Een van de trades in het fonds bestaat uit een longpositie in Australische obligaties en een shortpositie in Amerikaans schuldpapier. "Australië blijft als belangrijk grondstoffenexporteur kwestbaar voor dalende importen door China. Daarnaast is met name de private schuldpositie van Australië zorgwekkend."

"Het ligt dus voor de hand dat de Australische rente verrder daalt. Daar staat tegenover dat de kans dat de Amerikaanse rente stijgt vrij groot is. De aankomende renteverhogingen zijn nog niet ingeprijsd."

Een andere trade is een longpositie in de Indiase roepie en een shortpositie in de renminbi. Batty legt uit: "In de waardering van de Indiase munt is volgens ons het hervormingsprogramma van premier Modi onvoldoende ingeprijsd. In China is de situatie minder gunstig. Vergrijzing, inefficiënties in de economie en teruglopende concurrentiekracht trekken de economische groei naar beneden. Wij heben dus de roepie gekocht en renminbi verkocht."

naam voor SEO

Beperkt risico

De opdracht die de fondsmanagers zichzelf hebben gesteld is om het neerwaartse risico laag te houden. Dat is gelukt. Juist de combinatie van ideeën helpt het risico beperken. In periode dat de wereldwijde aandelenmarkten onderuitgingen, zoals begin 2016, bleef het fonds van Batty en de zijnen gelijjkmatig verder kabbelen.

Sinds de lancering vier jaar geleden bedraagt het jaarlijkse neerwaartse risico 4,15%, terwijl die voor de MSCI World 16,23% is.

Batty tenslotte: "In 73% van de maanden dat het fonds actief is heeft het een positief rendement behaald. Dat kun je van aandelen niet zeggen. Het gaat ons om een trage en gestadige performance."

naam voor SEO


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

De impact van het coronavirus