Fondsportret
ASN: trouw aan duurzame toekomstvisie

Duurzame fondsenstrijd, deel II

Welk fonds volgt de beste duurzame beleggingskoers? Vandaag: het ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Welk fonds volgt de beste duurzame beleggingskoers? Het Sustainable Word lndex Fund van Theodoor Gilissen, dat enkel belegt in de beste jongetjes van de klas en via engagement probeert om bedrijven het rechte pad op te krijgen? Of het actieve ASN Duurzaam Aandelenfonds, dat hele sectoren uitsluit en alleen een bedrijf direct aanspreekt als dat in een kwaad daglicht komt te staan? Het is de beurt aan het ASN Duurzaam Aandelenfonds van ASN Bank.

In de keuze tussen een actieve en passieve beleggingsoplossing heeft ASN Bank het gemakkelijk. Passief is geen optie. Zolang er geen index bestaat die overeenkomt met de duurzame langetermijnvisie van de bank, zal ASN voor actief gaan.

Geen doodlopende weg

Uitgangspunt van het wereldwijd belegde ASN Duurzaam Aandelenfonds is de duurzame wereld over twintig tot veertig jaar. Alleen die bedrijven die meehelpen deze wereld te scheppen, staan op de beleggingsradar van ASN. “Daar horen fossiele energiebedrijven dus niet bij,” vertelt beleggingsdirecteur Bas-Jan Blom (zie foto). “Die business is een doodlopende weg. Het heeft om die reden ook geen enkele zin om met dat soort bedrijven nog in gesprek te gaan. Er valt niets aan te verbeteren.”

Blom bestrijdt dat ASN in zijn beleggingsbeleid hele sectoren uitsluit. “Dat doen we niet. We sluiten wel activiteiten uit. Zaken als energie, grondstoffen en banken zullen ook in de toekomst nodig zijn. Maar we investeren liever in een bedrijf dat goed is in recycling dan in een mijnbouwbedrijf. We zouden ook graag in financials willen beleggen, maar dat is nu niet mogelijk omdat zij niet transparant genoeg zijn over hun activiteiten.”

Crisisgesprek

De beleggingspool waarin de beleggers van ASN kunnen vissen, bestaat uit circa tweehonderd bedrijven. Behalve dat deze bedrijven voldoen aan de duurzame toekomstvisie van ASN, moet de corporate governance meer dan op orde zijn.

Blom: “Fase twee van het beleggingsproces is de zoektocht naar de bedrijven met de beste rendementsvooruitzichten. Het is aan de assetmanager om die selectie te maken.” Mocht een van de uitverkoren bedrijven desondanks in een kwaad daglicht komen te staan, dan zal ASN direct het gesprek aangaan. “Als het antwoord niet bevredigend is, dan zullen we alsnog uitstappen,” vertelt Blom.

“Als het bedrijf wel bereid is stappen te nemen, dan blijven we zitten. Wat we ook doen, is het aanjagen van veranderingen in sectoren, zoals bijvoorbeeld de farmaciesector. Wij vinden dat in deze sector te veel controverses bestaan, zoals het testen van medicijnen op mensen in ontwikkelingslanden, of het niet beschikbaar stellen van goedkope medicijnen in arme landen. Dat past niet.”

Niet te keren trend

Volgens Blom vermindert de extra screening op duurzaamheid niet alleen de financiële maar ook maatschappelijke risico’s van de beleggingen. Blom bestrijdt dat het uitsluiten van grote groepen bedrijven het rendement schaadt.

“Het klopt dat met name financials en grondstoffenbedrijven het vorig jaar goed hebben gedaan. Dat rendement liepen we mis. Maar in de jaren ervoor waren deze bedrijven juist underperformers. Op de lange termijn moeten onze beleggingen het minstens zo goed doen. De extra screening heeft beleggers geen rendement gekost.”

Blom is niet bang dat de komst van Trump de duurzame trend zal stoppen. “De grote beweging wordt niet bepaald door de inwoner van het Witte Huis. De verduurzaming van bijvoorbeeld China gaat zo veel sneller dan die van de VS. Dat gaat door. De kwestie is eerder dat de politiek het tempo niet langer kunnen volgen.

Fondsgegevens ASN Duurzaam Aandelenfonds

  • ISIN: NL0000441301
  • Beleggingscategorie: aandelen ontwikkelde markten wereldwijd
  • Belegd vermogen: 790,4 miljoen euro
  • Aantal posities portefeuille: 123
  • Kosten: 0,85% per jaar
  • Standaarddeviatie: 13,5%
  • Koerswinstverhouding portefeuille: 18,92
  • Rendement 10 jaar: 6,4%
  • Rendement 5 jaar: 14,9%
  • Rendement 1 jaar: 11,4%

Bron: Morningstar


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

IEXFonds 40