Feature

China's verbod op bitcoin zorgt voor ESG-boost

China heeft bitcoin in de ban gedaan in een poging om problemen zoals stroomtekorten, klimaatbeheersing en financiële ontwrichting te tackelen. Tegelijkertijd omarmt Beijing de blockchaintechnologie om duurzame prestaties te helpen verbeteren, schrijft Chi Lo, econoom bij BNP Paribas Asset Management.

Hoe zit het ook alweer met bitcoin in China? Chi Lo (foto): "Sinds mei 2021 heeft China de bestrijding van de handel en mining van cryptocurrencies opgevoerd. In juni verbood de provinciale overheid van Qinghai alle mining, andere regio's volgden al snel."

In juli heeft het staatselektriciteitsbedrijf een landelijke kennisgeving uitgegeven waarin wordt verzocht om sluiting van alle miningactiviteiten en deze los te koppelen van het overheidsnetwerk, zo gaat Lo verder. 

"Het verbod op handel en mining van bitcoins komt voor uit het voornemen van Beijing om stroomtekorten te beperken en klimaatbeheersing te ondersteunen. China streeft ernaar om in 2030 maximale CO2-uitstoot te bereiken en tegen 2060 CO2-neutraal te zijn." Chi Lo noemt deze doelen ambitieus, omdat: 

  • China's verwachte emissiepiek veel hoger is dan die van de VS en de EU. 
  • China's tijdschema om koolstofneutraliteit te bereiken slechts 30 jaar na de piek is. Dat is veel korter dan in de VS (45 jaar) en in de EU (71 jaar).

Liever duurzaam

De industriële sector, die verantwoordelijk is voor 80% van de CO2-uitstoot, zal moeten krimpen en overschakelen van 67% afhankelijkheid van steenkool naar duurzame energie.

"Ondanks stroomtekorten en problemen voor de industrie, geeft China de voorkeur aan het streven om de CO2-doelstellingen te behalen en de CO2-uitstoot te verminderen"

Maar, de ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen - zoals wind- en zonne-energie - gaat niet snel genoeg om de daling van de steenkoolproductie en -consumptie te kunnen compenseren, waarschuwt Lo. 

Chi Lo"Ondanks stroomtekorten en problemen voor de industrie, geeft China de voorkeur aan het streven om de CO2-doelstellingen te behalen en de CO2-uitstoot te verminderen."

Eigen digitale munt

Het verbieden van mining, waar een enorme hoeveelheid energie voor nodig is, is een belangrijke stap in het terugdringen van het energieverbruik, zo redeneert Beijing. 

Aan de andere kant, hoewel de Chinese overheid anti-crypto is, heeft het wel een officiële, digitale renminbi ontwikkeld. De overheid omarmt wel de achterliggende distributed ledger-technologie (DLT) vanwege de voordelen die dat kan opleveren voor het financiële systeem en de monetaire beleidsvorming.

Lo legt het uit: "Het gebruik van contant geld neemt af en dat holt de monetaire controle uit. Een klein aantal particuliere betalingsproviders domineert het betalingssysteem. Dat heeft gevolgen voor privacy, veiligheid, toegang en de concurrentie op de betaalmarkt. De Chinese centrale bank beschouwt dit als een beleidssoevereiniteitsrisico. Dus door een (eigen) digitaal platform aan te bieden voor transacties en betalingen in de gedecentraliseerde e-betalingsinfrastructuur probeert het tegemoet te komen aan de vraag naar dergelijke diensten."

Boter bij de vis

Beijing realiseert zich dat DLT de ontwikkeling van een digitale renminbi kan ondersteunen met bredere toepassingen, zoals digitale financiën en financiële inclusie. Banken gebruiken DLT al om rapportages en risicobeheer te automatiseren.

Digitalisering kan verder de transactiekosten verlagen, betalingsverwerking versnellen, toezicht vergroten en risico's verminderen.

"Het aanzienlijke aantal Chinezen zonder bankrekening krijgt dankzij de e-CNY toegang tot bankdiensten via digitale portemonnees en bankrekeningen"

Digitale valuta van centrale banken, zoals de e-CNY, kunnen kosten en inefficiënties verminderen door operationele en afwikkelingssystemen te standaardiseren waardoor grensoverschrijdende betalingen vrijwel onmiddellijk kunnen worden afgewikkeld, schijft Lo. 

Gemeenschappelijke welvaart

Het aanzienlijke aantal Chinezen zonder bankrekening krijgt dankzij de e-CNY toegang tot bankdiensten via digitale portemonnees en bankrekeningen. Dit draagt volgens Chi Lo bij aan het terugdringen van rijkdom en sociale ongelijkheid.

Dat is een belangrijk doel van het beleid van president Xi Jinping. Deze hamert op meer 'gemeenschappelijke welvaart'.

Een voorbeeld: Sinds eind 2020 worden er tests gedaan om de e-CNY te koppelen aan lokale openbaar vervoerssystemen, waarbij gratis e-CNY wordt gegeven aan inwoners als aanmoediging om gebruik te maken van het OV. "Op deze manier faciliteert de digitale munt koolstofneutraliteit en creëert het ecologische en sociale voordelen."

Sterke motieven

China heeft dus sterke motieven om bitcoin te verbieden, de e-CNY verder te ontwikkelen en DLT te omarmen. Chi Lo noemt er nog een paar: 

  • De programmeerbaarheid van een e-CNY stelt de centrale bank in staat het monetaire beleid nauwkeuriger uit te voeren, financiële inclusie te stimuleren en zelfs helikoptergeld te gebruiken door liquiditeit in specifieke delen van het systeem te injecteren, waardoor de controle en transmissie van het monetair beleid wordt versterkt. 
  • Een e-CNY zou, in een systeem zonder cash (en die kant gaat het dus op), de nul grens van het monetair beleid kunnen wegnemen door de PBoC toe te staan negatieve rentetarieven te gebruiken om deflatoire schokken op te vangen en Chinezen te stimuleren minder te sparen en meer uit te geven.
  • Hoewel de mogelijke toepassingen van DLT nog in ontwikkeling zijn, heeft de centrale bank aangegeven dat de e-CNY centrale functies, zoals cryptografie en programmeerbaarheid zal krijgen.
  • Dankzij de juridische status en het gecentraliseerde karakter van de e-CNY, zou de munt ook goed internationaal gebruikt kunnen worden. China maakt echter geen haast om dat te stimuleren.

Hoewel het internationaal gebruik van digitale munt een uitgangspunt zou kunnen zijn voor een breder gebruik in de toekomst, hangt de status van de renminbi als mondiale valuta - iets wat de Chinezen graag willen - van andere zaken af. 

Chi Lo schrijft dat daar wel flinke aanpassingen voor nodig zijn. "Bijvoorbeeld wat betreft de diepte, liquiditeit en transparantie van binnenlandse kapitaalmarkten,  en de geloofwaardigheid van het monetaire beleid. Het zal voor China nog een lange weg zijn om dat te bereiken."

Assetallocatie