Feature

Het jaar van de optimistische Os

Afgelopen week vrijdag begon het Chinese jaar van de Os. Zes vermogensbeheerders buigen zich over de Chinese beleggingskansen. Hun optimisme kent geen grenzen.

Comgest: Positieve Chinese trends gaan verder

Jasmine Kang, portefeuillebeheerder van het Comgest Growth China-fonds: "Hoewel covid-19 de Chinese nieuwjaarsviering bescheiden heeft gehouden, is de economische groei in China alweer terug op het niveau van voor de crisis. In het laatste kwartaal van 2020 is het bbp met 6,5 procent gegroeid op jaarbasis. De covid-19-pandemie heeft de Chinese economie niet onberoerd gelaten. Toch geloven wij dat de vooruitzichten voor de Chinese aandelenmarkten op middellange en lange termijn waarschijnlijk positief zijn. Aandelen van bedrijven op het Chinese vasteland, vooral in de technologiesector, behoorden in 2020 tot de best presterende beleggingen ter wereld, en zullen deze trend naar verwachting in 2021 voortzetten.”

Jasmine Kang van Comgest

“China’s transformatie tot een moderne diensteneconomie – met zijn voorlopers op technologie, efficiënte aanpak van de coronacrisis en een groeiende middenklasse – heeft de binnenlandse aandelenmarkt in 2020 gestimuleerd. Het momentum werd daarbij aangewakkerd door bloeiende e-commerce en de geavanceerde elektronische betalingssystemen die China rijk is. De snelle groei van de Chinese middenklasse in het bijzonder is een aanjager van groei geweest.”

"De snelle groei van de Chinese middenklasse in het bijzonder is een aanjager van groei geweest”

Balansact

“Meer dan 30 procent van de aankopen in het land wordt nu online afgehandeld, het hoogste aandeel ter wereld. Hoewel China de regelgeving voor de digitale sector waarschijnlijk verder zal aanscherpen, verwachten wij dat de overheid een evenwicht zal zoeken tussen innovatie en regelgeving.”

“Het Bond Connect-programma heeft de opening van de kapitaalmarkten naar een hoger niveau getild. Buitenlandse investeerders zijn nu goed voor zo’n 10 procent van de marktkapitalisatie van bedrijven op het Chinese vasteland. Zij hebben het afgelopen jaar meer dan 50 miljard dollar ingebracht en meer dan 330 miljard dollar sinds het Connect-programma in 2014 van start ging."

“Met de ondertekening van het zeer belangrijke regionale handelsverdrag RCEP heeft China ook haar invloed in de regio aanzienlijk versterkt. Op de langere termijn zou het handelsverdrag een positieve invloed moeten hebben op de ontwikkeling van Aziatische markten. Met het verdrag schuift het epicentrum van de wereldeconomie nog verder naar het oosten.”

Fidelity International: Jaren van de Os waren beleggers gunstig gezind

“China's aandelenmarkten bestaan pas 30 jaar, maar het Jaar van de Os pakte tot nu toe altijd goed uit. Wat heet! In 2009-2010, steeg de Shanghai Composite Index met 51 procent, in 1997-1998, stopte de rally pas na een stijging van 27 procent. Natuurlijk zijn prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.”

“In het Jaar van de Os zullen beleggers verschillende factoren voor ogen houden. Het first in, first out-herstel van China ondersteunt het bullish marktsentiment. Maar elke stijging van de inflatiedruk of monetaire verkrapping kan de Chinese markten onder druk zetten. De consensus gaat voor dit jaar gaan uit van een bbp-stijging van ongeveer 8 procent. Analisten verwachten ook een robuuste winstgroei voor Chinese bedrijven, althans in de eerste twee kwartalen.”

Nieuw vijfjarenplan

“In maart zal China's wetgevende macht, het Nationale Volkscongres, naar verwachting de details onthullen van het 14e vijfjarenplan van het land, waarin de agenda voor groei en ontwikkeling tot 2025 op hoog niveau zal worden vastgesteld."

"Dit jaar is ook de 100e verjaardag van de oprichting van China's heersende Communistische Partij. Het streven van de Chinese beleidsmakers om een "in alle opzichten gematigd welvarende samenleving" tot stand te brengen, betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de groei te ondersteunen en tegelijk systeemrisico's tot een minimum te beperken.”

Spaaroverschot

“De Chinese consumenten kunnen dit jaar het stokje overnemen van de exporteurs, die vorig jaar een sleutelrol speelden in China's herstel. De arbeidsmarkt heeft zich gestabiliseerd en de werkloosheid is teruggevallen tot het niveau van voor de pandemie, terwijl grote spaarpotten meer koopkracht vrijmaken. China heeft een van de hoogste spaarquotes van alle grote economieën."

"Grote spaarpotten maken meer koopkracht vrij"

"Vorig jaar hebben de Chinese consumenten, geconfronteerd met de onzekerheid van de virusdreiging, nog meer gespaard door te bezuinigen op reizen en andere discretionaire uitgaven, maar de uitbraak van vaccins en het aanhoudende herstel kunnen hen in staat stellen de geldbuidel weer te laten vieren.”

“Beleggingskansen? Er kunnen nog meer kleine verkrappende maatregelen komen om de inflatie af te koelen of de zeepbellen in de activa te beperken. Toch verwachten wij dat een verdere normalisering van het monetaire beleid traag en geleidelijk zal verlopen, aangezien de centrale bank erop toeziet dat de markt stabiel blijft in wat, naar China hoopt, een verder voorspoedig jaar zal worden.”

Aberdeen Standard Investments: Meer dan 10% groei

In de Chinese cultuur worden ossen gewaardeerd om hun kracht en uithoudingsvermogen, en Nick Yeo, hoofd Chinese Aandelen bij Aberdeen Standard Investments, verwacht die eigenschappen ook voor de Chinese aandelenmarkt in 2021. “De MSCI China A Onshore Index is vorig jaar met meer dan 40 procent gestegen. Dit herstel weerspiegelt de veerkracht van de Chinese bedrijven en de positieve winstvooruitzichten voor het komende jaar.”

Nicholas Yeo van Aberdeen Standard Investments

“In 2021 kan de Chinese regering haar budgettaire steun afbouwen, en daarmee terugkeren van een soepel naar een neutraal beleid. Maar ons onderzoeksinstituut voorspelt nog steeds dat de Chinese economie in 2021 met meer dan 10 procent zal groeien. Bemoedigend is dat de autoriteiten hebben toegezegd de beleidsrente niet te snel te zullen verhogen. Dat zorgt voor stabiliteit. Als bedrijven tegen lage rentes kunnen blijven lenen, is dat een goed voorteken voor de bedrijfswinsten.”

"De Chinese economie zal in 2021 met meer dan 10 procent groeien"

“Bovendien houden de beleidsmakers kruit achter de hand. Ze hebben nog monetaire en budgettaire ruimte om liquiditeit in het systeem te injecteren en zo het herstel van China veilig te stellen. Omdat China groeit, kunnen de beleidsmakers zo’n orthodox beleid voeren. Dat verkleint het risico dat de begroting ontspoort.”

Groene beleggingskansen

“Goede kansen zijn er voor groene energie, nu China heeft toegezegd om tegen 2060 CO2-neutraal te zijn. Deze ambitie zal gigantische investeringen vergen in bedrijven die hernieuwbare energie, batterijen, elektrische voertuigen en aanverwante infrastructuur leveren."

"Chinese bedrijven zijn nu al wereldleiders in de toeleveringsketen van hernieuwbare energie. De Chinese windturbinefabrikanten zijn goed voor 26 procent van de wereldwijde capaciteit en de accufabrikanten voor 78 procent. Bovendien is China verantwoordelijk voor 91 procent van de productie van silicium wafers voor de toepassing van zonne-energie.”

AXA IM: Aantrekkelijke obligaties

Volgens  econoom Aidan Yao, voor AXA IM actief vanuit Hongkong, zal de Chinese economie de Amerikaanse economie al in 2028 inhalen, vijf jaar eerder dan voorafgaand aan de coronapandemie verwacht. Volgens Yao is het Chinese beleid gericht op het stimuleren van binnenlandse groei en het opbouwen van een sterkere positie op het wereldpodium. Een sterke en stabiele renminbi maakt daar onderdeel vanuit.

Aidan Yao van AXA IM

"China heeft er moeite mee dat alle belangrijke transacties in dollars zijn, terwijl het zelf inmiddels de grootste handelsnatie ter wereld is. Dat maakt China kwetsbaar. Dat is de reden dat Beijing de renminbi belangrijker wil maken. Het begint ermee de Chinese munt stabiel te houden. Daarnaast wil het internationale beleggers uitnodigen Chinese schuld te kopen middels het steeds verder openen van de Chinese obligatiemarkt. Die is na die van de VS nu al de grootste van de wereld."

"Inmiddels is 20% van wereldwijde markt van greenbonds Chinees"

Volgens Yao biedt de Chinese obligatiemarkt buitenlandse beleggers grote voordelen. De yield is hoger dan in de Vs en vooral Europa. "Omdat ik verwacht dat de renminbi aansterkt, verbetert het rendement verder." Daarnaast is de Chinese obligatiemarkt volgens Yao weinig volatiel, hetgeen extra bescherming biedt. "Daarom is er veel voor te zeggen om 10% van obligatieportefeuille in China te beleggen." Duurzame beleggers hebben over keuze geen klagen. Inmiddels is 20% van wereldwijde markt van greenbonds Chinees.

DWS: Chinese tech en e-commerce profiteren

Sean Taylor, beleggingsstrateeg voor Azië en de Pacific bij DWS. “Het nieuwe vijfjarenplan van Peking voorziet onder meer in meer digitalisering, en het aanpakken van klimaatverandering. De digitalisering zorgt voor een toename van de productiviteit; het land wil dat in 2025 elke vijfde auto die nieuw wordt geregistreerd een elektrische auto is. Daarnaast wil China in 2060 een koolstofneutrale economie hebben."

"De Chinese digitalisering zorgt voor een toename van de productiviteit"

“Voor 2021 richten wij ons op cyclische en waardeaandelen. Over de middellange termijn zullen technologie- en e-commercebedrijven profiteren van de verdere groei van de Chinese economie. Overheidsobligaties hebben een rendement van 3%, wat aantrekkelijk is in het huidige klimaat van lage rente en de risico’s van valutavolatiliteit schatten wij niet hoog in.”

Sean Taylor van DWS

Een onzekere factor blijft de relatie met de VS. “De nieuwe regering van president Biden zal kritisch blijven over China, maar deze regering is in ieder geval minder onvoorspelbaar dan de vorige," aldus Taylor.

Schroders: De Chinese beurs is meer dan tech

Schroders heeft dit nieuwe jaar extra aandacht voor Chinese ondernemingen die door het geweld en de prima koersrendementen van de techsector weinig aandacht hebben gekregen. Enkele genegeerde waardeaandelen zouden het heel prima kunnen doen, betoogt Vera German, beheerder van het Schroders Equity Value fonds.

Vera German van Schroders

“De opkomst van grote Chinese techreuzen bedrijven lijkt niet te stoppen. De pandemie heeft de vraag naar hun digitale producten en diensten alleen maar versterkt. Met als gevolg dat de waarderingen van dit soort bedrijven naar duizelingwekkende hoogtes zijn gestegen. Maar als een aandeel klaarblijkelijk ‘priced for perfection' is, dan is er niet veel nodig voor een scherpe koerscorrectie.”

Meer toezicht op Fintech verwacht

“De Chinese techbedrijven zijn snel en hard gegroeid. Tot nu toe heeft de toezichthouder hen nauwelijks in de weg gestaan. In 2015 stelden de Chinese autoriteiten een onderzoek in naar Alibaba's relatie met externe verkopers. Maar het huidige onderzoek en het op het laatste moment stopzetten van de beursgang van Ant Financial wijzen mogelijk op een grotere mate van toezicht in de toekomst."

“Dat kan betekenen dat lager gewaardeerde sectoren uit de Chinese aandelenmarkten aantrekkelijker worden. Bedrijven die opereren in de schaduw van de techreuzen, zullen meer in de belangstelling van waardebeleggers komen te staan."

"Bedrijven die opereren in de schaduw van de techreuzen, zullen meer in de belangstelling van waardebeleggers komen te staan"

German denkt hierbij aan op winkelcentra, die retail en entertainment combineren, en op ondergewaardeerde banken, die kunnen profiteren van de extra aandacht van toezichthouders voor Ant Group.”

De impact van het coronavirus