Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Feature

De grote lijn in het oog houden: Duurzame keuzes voor beleggers

Terwijl de focus op verantwoord beleggen groeit, stijgt ook het aantal manieren om de rol en het belang van ESG-integratie in het beleggingsproces vast te stellen, aldus NN Investment Partners.

Beleggers kunnen zich misschien een beetje overrompeld voelen door het grote aantal beschikbare mogelijkheden van duurzame beleggingskeuzes. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de manier waarop u uw financiële doelstellingen combineert met de impact die u als belegger werkelijk wilt hebben op de maatschappij en het milieu.

Bij NN Investment Partners hebben we een minimumgrens voor wat we aanvaardbaar vinden. Dit betekent dat we beleggingen in ‘slechte’ landen en ondernemingen beperken – denk aan plekken waar mensenrechten worden geschonden, in controversiële wapens wordt gehandeld of tabak wordt verkocht. Om dit vast te stellen gebruiken we onze op normen gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen die een weerslag zijn van de betreffende wetten, internationale standaarden en onze eigen principes.

Dit is echter pas het begin van onze aanpak voor verantwoord beleggen. Waar het kan proberen wij ons te richten op inclusie en dialoog. Deze aanpak is gebaseerd op onze overtuiging dat beleggers een unieke kans hebben om positieve veranderingen in bedrijven te stimuleren – door met gebruik van hun stemrecht en engagement hun geld aan het werk te zetten. Een constructieve en regelmatige dialoog over inhoudelijke zaken roept ondernemingen op hun bedrijfsstrategie aan te passen zodat hun ESG-prestaties worden verbeterd.

Geen rendement opgeven

Wij zijn ervan overtuigd dat deze invloed niet beperkt is tot aandelen, dus we houden deze gesprekken ook met ondernemingen waarvan we obligaties aanhouden. We zijn hierbij betrokken op ondernemingsniveau en thematisch niveau en doen dit zowel zelfstandig, alsook via internationale initiatieven als de Principles for Responsible Investing (PRI) en Climate Action 100+.

We bundelen ook onze middelen met andere beleggers op het terrein van palmolie en olie & gas. Er is niet echt een goede of foute aanpak van verantwoord beleggen en we vinden dat beleggers hun rendement niet hoeven op te geven door een strengere benadering te hanteren.

Het gaat er meer om de parameters en doelen van verantwoord beleggen vast te stellen en te bepalen welke strategieën vanuit het perspectief van een klassieke portefeuilleconstructie (beleggingscategorie, regio, risiconiveau, correlatie, enzovoorts) geschikt zijn voor een bepaalde portefeuille.

Expertise en ervaring

Bij NN IP bieden we een breed scala aan strategieën waarin ESG is geïntegreerd. Dit is aangevuld met een duurzaam aanbod met een grotere nadruk op duurzaamheid in de beleggingsprocessen en impactproducten die gericht zijn op een duidelijke en positieve bijdrage aan de UN Sustainable Development Goals (Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties) en het genereren van meetbare impact.

De diversiteit aan beschikbare oplossingen betekent dat beleggers die bereid zijn om voldoende onderzoek te doen, hun beleggingen kunnen aanpassen zodat zij voldoen aan hun financiële én hun verantwoorde beleggings-doelstellingen.

Daarom is het voor vermogensbeheerders van belang om helder te zijn over hun precieze aanbod. Zij moeten meten en rapporteren wat de impact van hun beleggingen is, hun engagementactiviteiten vastleggen en duidelijk zijn over de manier waarop zij ESG integreren – en dit vraagt allemaal om expertise en ervaring. Dat maakt het gemakkelijker om de grote lijn in het oog te houden en zorgt dat beleggers goed gefundeerde keuzes kunnen maken.

Duurzaam beleggen