Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Feature

Engagement of uitsluiting?

Voor de impactbeleggers van NN Investment Partners is engagement het belangrijkste instrument om ondernemingen te stimuleren en te ondersteunen bij hun prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Het impact equity-team van NN Investment Partners is betrokken bij alle ondernemingen waarin het heeft geïnvesteerd en richt zich daarbij niet alleen op de zwakke punten, maar probeert ook de sterke punten beter zichtbaar te maken.

Engagement kan een onderneming bijvoorbeeld helpen de prestatie-indicatoren vast te stellen die het gebruikt om de impact op het milieu en op sociaal gebied te bepalen en daar vervolgens over te rapporteren. De gesprekken met het management geven ons een ruimere toegang tot de gegevens en een beter begrip van de doelen van de onderneming en de mogelijkheden om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren.

Voortgangsanalyse

Engagement is in essentie een verlengstuk van onze gewone basisanalyse. We analyseren het effect, het duurzaamheidsprofiel, het bedrijfsmodel en de financiële gegevens van elke onderneming. Bij de evaluatie van onze engagementactiviteiten kijken we naar de voortgang in de door ons gestelde doelen en houden we rekening met de kwaliteit van de dialoog.

"Engagement is in essentie een verlengstuk van onze gewone basisanalyse"

Dit betekent onder meer: toetsing van de openheid en de responsiviteit, de bereidheid problemen te erkennen, veranderingsbereidheid, het aantal, de aard en de diepgang van de besproken onderwerpen, de geloofwaardigheid van de gegeven voorbeelden en de mate waarin relevante data worden gedeeld. Tot nu toe was slechts in een paar gevallen de kwaliteit van de dialoog zo teleurstellend dat we besloten tot uitsluiting over te gaan.

Toch verkopen

We verkopen onze posities als de financial, business of impact case niet meer volledig is. De impact case kan worden verzwakt als de onderneming iets doet dat het bedrijfsprofiel verandert, door bijvoorbeeld een overname te doen, of als de impact minder is dan verwacht.

Financiële redenen om te verkopen zijn onder meer: een buitensporige leverage, een onaantrekkelijke waardering en onverwacht zwakke waarde-creërende factoren. Dit houdt verband met de business case, waarbij we verkopen als we het vertrouwen verliezen in de kracht van de ondernemingsactiviteiten of de kwaliteit van het management.

Impactfondsen zijn strenger

Kortom, engagement op maat is het belangrijkste onderdeel van impact-beleggen, waarbij we bedrijven alleen uitsluiten als de onderneming gedurende lange tijd niet presteert op de financial, business of impact case.

"We sluiten bedrijven alleen uit als een onderneming gedurende lange tijd niet presteert op de financial, business of impact case"

Het gaat echter niet alleen om engagement en/of uitsluiten. Het gaat ook om toegang – waarbij we uit ESG-overwegingen direct aan het begin van het investeringsproces bepaalde ondernemingen uitsluiten van ons potentieel universum. Er zijn tegenwoordig voor bijna elk fonds op de markt uitsluitingslijsten, maar voor impactfondsen zijn deze uitsluitingscriteria vooraf veel strenger dan voor conventionele fondsen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

De impact van het coronavirus