Anton Reijinga RBA is managing editor van IEX Premium. Eerder schreef hij onder andere voor De Financiële Telegraaf, Het Financieele Dagblad en The Wall Street Journal en werkte hij bij verschillende effectenbrokers en marketmakers op en rond de Amsterdamse beursvloer.

Feature

Carmignac: Goudlokje kan in de ijskast

Minder economische groei en meer inflatie resulteren in marktonrust. Dat is de sombere boodschap van het Franse fondsenhuis Carmignac, dat zelf probeert te herstellen van een zwak 2017.

meer

Anton Reijinga RBA is managing editor van IEX Premium. Eerder schreef hij onder andere voor De Financiële Telegraaf, Het Financieele Dagblad en The Wall Street Journal en werkte hij bij verschillende effectenbrokers en marketmakers op en rond de Amsterdamse beursvloer.

Tegenvallende groeicijfers en oplaaiende inflatieangst kunnen de financiële markten flink in beweging zetten, verkondigden de strategen van het Franse fondshuis Carmignac al tijdens Carmignacs jaarlijkse bijeenkomst voor de internationale pers eind januari in Parijs. Centraal stond de vraag: is het sprookje binnenkort uit voor beleggers? De conclusie van de strategen luidde dat het Goudlokje-scenario voorlopig in de ijskast kan.

Afnemende groei

Frédéric Leroux, hoofd van het cross asset team van Carmignac, omschrijft het recente beurssprookje als een situatie van toenemende groei en lage inflatie, bij uitstek een omgeving waaring beurzen het best gedijen – vooral aandelenmarkten stapelden recent record op record. Echter, de groeicijfers zullen gaan tegenvallen en de inflatie zal een comeback maken, zo voorspelt hij.

Na een fase van aanhoudende groei, schakelt de economie in de Verenigde Staten een tandje terug. De consumptie door huishoudens stagneert en bedrijven investeren er minder, wijst de strateeg.

In de eurozone blijft de groei vergeleken met de afgelopen vijftien jaar nog redelijk op pijl. Maar de dure euro vormt wel steeds meer een rem op de export. Voor Europa is de wereldhandel een sterke drijfveer. En ook daar zit de klad in, bewijzen de handelsbalanssaldi van landen als Zuid-Korea, China en Duitsland.

Comeback inflatie

De hogere energieprijzen en de fiscale stimulering in de VS stuwen intussen de inflatieverwachtingen op. Dit zal op zijn beurt, in navolging van de Amerikaanse Federal Reserve, ook andere centrale banken aanzetten tot afbouw van hun monetaire stimulering.

‘Tegenvallende groeicijfers en oplaaiende inflatieangst zorgen voor een onzekere combinatie, terwijl het monetaire beleid normaliseert’, vat Leroux het samen. ‘De markreactie hierop kan grimmig zijn.’

Aanvankelijk hebben inflatie en normalisatie volgens hem de overhand en zullen rentes daarom stijgen. Onder meer geholpen door de aanstaande belastingverlagingen in de VS, ziet hij de economische groei niet omslaan in krimp. ‘Ik voorzie volatiliteit, maar dat maakt nog geen keerpunt.’

Short Bunds

Zo ziet ook Rose Ouahba (foto, links), hoofd vastrentende beleggingen van mixfonds Carmignac Patrimoine, nog zeker kansen. Ze wijst naar eurolanden buiten de kern, zoals Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, die nog een groeiachterstand hebben in te lopen. Hoe beter hun economieën ervoor komen te staan, hoe dichter hun rentes naar die van landen als Duitsland en Nederland kunnen kruipen.

Voor het €22,2 miljard grote Patrimoine-fonds is ze daarom long perifere staatsobligaties en short Duitse Bunds. Verder voorziet Ouahba dat de Fed zal reageren op de verwachte groeidip in de VS. De Amerikaanse centrale bank zal de voorgenomen renteverhogingen langer voor zich uitschuiven. De belastingverlagingen van de regering-Trump zullen pas later effect sorteren. ‘De yield op de 10-jaars Treasury zal niet boven de 3% uitkomen’, verwacht ze.

‘De yield op de 10-jaars Treasury zal niet boven de 3% uitkomen

Focus op kwaliteit

De minder uitbundige verwachte economische groei zorgt ervoor dat het moeilijker is om groeibedrijven te vinden, aldus hoofd aandelenbeleggingen David Older. Hij focust zich daarom op wat hij omschrijft als kwaliteitsaandelen. Deze identificeert hij op grond van een drietal kenmerken: omvang van de markt die bediend kan worden, houdbaarheid en groei van het marktaandeel, en de mate waarin een bedrijf de markt disruptief naar z’n hand kan zetten. Bekende namen met dergelijke eigenschappen zijn Amazon.com en ASML.

Uitstroom en uitglijders

Afgelopen jaar waren het vooral wat Carmignac aandelen van lage kwaliteit noemt, die het goed deden. Bedrijven met weinig groei en veel schulden liftten mee op de beurshausse. Deze aandelen zaten niet in de portefeuille van het Patrimoine-fonds. 

Maar er zit meer achter de schamele performance van 0,1% van het fonds in 2017. Zo was de zwakke dollar een ‘significante tegenwind’, aldus hoofdstrateeg Didier Saint-Georges. De depreciatie van de Amerikaanse munt werd afgelopen jaar te laat afgedekt. Aan de start van dit jaar is het dollarrisico volledig afgedekt, verzekert hij.

En ook bij de aandelenselectie ging weleens wat mis. Een sof met het in Amsterdam genoteerde Franse kabel- en telecombedrijf Altice kostte 140 basispunten aan rendement op de aandelenportefeuille, die bijna de helft van het mixfonds uitmaakt.

Beleggers hadden de mindere gang van zaken ook in de gaten. Zij onttrokken afgelopen jaar zo’n 2 miljard euro aan het fonds, ofwel 9% van het beheerd vermogen.

Opvolging oprichter

Tijdens de plenaire sessie op het kantoor van Carmignac werd oprichter van het fondshuis en fondsmanager van Patrimoine, Édouard Carmignac (foto, 2e van links), gevraagd of hij al uitziet naar een opvolger. ‘Maar ik zie er sexyer uit dan ooit’, zegt de 70-jarige met een brede grijns. ‘Ik zou Warren Buffetts zoon kunnen zijn en die gaat ook maar door.’

Dan antwoordt hij serieus dat het bij voorkeur iemand van binnen het bedrijf moet zijn. ‘We zijn een levendig partnership. De beste en slimste zal mij opvolgen.’ De zaak overdoen aan de hoogste bieder is niet Carmignacs stijl. ‘Een verkoop heeft geen enkele asset manager ooit goed gedaan.’

De impact van het coronavirus