Feature

Blijft de lange rente écht laag?

De consensus rekent op lage lange rentes voor de komende drie jaar. Daar is niet iedereen het mee eens, zo blijkt uit de discussie tussen drie Nederlandse rentespecialisten. "Daarom kopen wij voor onze klanten floaters."

Institutionele beleggers wereldwijd zijn het erover eens dat de lage lange rentes ook de komende drie jaar laag blijven. Daarnaast verwachten zij wel dat de korte rentes oplopen, hetgeen dus leidt tot een verdere afvlakking van de yieldcurve. Dat blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder Invesco onder obligatiespecialisten van 79 instititionele beleggingsinstellingen wereldwijd, samen goed voor een belegd vermogen van 4,4 biljoen dollar. Wordt deze mening gedeeld door Nederlandse rentespecialisten? Niet helemaal.

Chris Huys, obligatiespecialist van ABN Amro Private Banking

"Wij verwachten wel een afvlakking van de yield curve maar geen omgekeerde yieldcurve”

“Onze renteverwachting komt prima overeen met dat van de markt en van de institutionele beleggers die aan het onderzoek van Invesco hebben meegewerkt. De Amerikaanse tienjaars blijft rond het huidige niveau hangen. Voor de Duitse tienjaars rekenen we op een rentestand van 0,70% aan het eind van dit jaar, dus daar zit geen stijging meer in. Volgend jaar kan de Bund iets hoger omdat het monetair beleid wordt aangescherpt, maar die stijging is heel geleidelijk.”

“Met een korte rente die harder stijgt dan de lange rente is het de vraag of de afvlakking van de Amerikaanse yieldcurve misschien wel leidt tot een inverted yield curve. Daarbij staat de korte rente hoger dan die van de lange. Dat is een situatie, die wel eens is voorgekomen en die beleggers zenuwachtig maakt. Logisch, want die situatie treedt veelal op voorafgaande aan een recessie. Wij verwachten wel een afvlakking van de Amerikaanse yield curve maar geen omgekeerde yieldcurve. In Europa zal de ECB pas volgend jaar voorzichtig een begin maken met de verhoging van de korte rente, dus hier is van een afvlakking nog geen sprake.”

“Een afvlakking van de yieldcurve hoeft voor obligatiebeleggers geen probleem te zijn. Er kan worden geprofiteerd door extra risico’s te nemen aan de lange kant. Met een juiste marktverwachting kunnen obligatiebeleggers altijd relatief goede rendementen boeken, zolang ze de juiste intrumenten selecteren. Ik kan me wel voorstellen dat pensioenfondsen liever hogere lange rentes zien.”

Geen hogere inflatie

“Belangrijk natuurlijk is wat de inflatie gaat doen. Wij verwachten dat de Amerikaanse kerninflatie onder de 2% blijft. Technologische ontwikkelingen en beperkte loongroei houden de inflatie laag. Ook in Europa ligt een sterke groei van de inflatie niet voor de hand. Die Europese inflatie beweegt al een tijd zijwaarts en aan die trend komt geen einde."

Risk on

“Mede door onze inflatieverwachting zijn we risk-on gepositioneerd. Aandelen en sinds kort ook vastgoed hebben de voorkeur. Door de lage inflatie zijn centrale banken niet gedwongen hard in te grijpen. Maar we houden de inflatie-ontwikkeling wel nauwlettend in de gaten. Het is namelijk het grootste risico dat de markt nu bedreigt. Daarom zijn wij uit veiligheidsoverwegingen flink belegd in inflatie linked obligaties. Ook zitten we in flexibele obligatiefondsen die bescherming bieden als rente stijgt.”

Willem Verhagen, senior economist van NN IP

"Er zijn structurele factoren die een sterke stijging van de lange rente tegenhouden"

“De komende drie jaar zullen de lange rentes volgens onze inschattingen gematigd stijgen naar een niveau dat waarschijnlijk nog steeds lager ligt dan voor de laatste crisis. In die zin deel ik de heersende consensus. Een aantal lange termijn structurele factoren drukt de lange rente, terwijl korte termijn cyclische factoren de lange rente juist omhoog duwen.”

“Belangrijk is dat er voor het eerst sinds de crisis sprake is van een breed gedragen wereldwijde economische opleving. Dat betekent dat wereldwijd de spaarneiging afneemt en bedrijfsinvesteringen toenemen. Beleggers hebben de neiging om meer risico te nemen. Deze factoren voeden een stijging van de lange rente. Deze opwaartse druk wordt versterkt door de Fed, die al een tijdje aan het verkrappen is, en de ECB die richting de QE-uitgang beweegt.”

“Maar er zijn structurele factoren – de drie D’s van debt, demografics en distribution of income – die een sterke stijging van de lange rente tegenhouden. De robuuste structurele vraag naar veilige assets wordt daarnaast versterkt door ontwikkelingen in de opkomende markten, waar meer economische groei leidt tot meer vraag naar goudgerande obligaties uit Europa en de VS.”

Positief voor aandelen

“Op dit moment is de termijnpremie, de risicopremie op langetermijnobligaties, in Europa en de VS nog altijd negatief. Naarmate het economisch herstel verder vordert, de deflatiezorgen afnemen en centrale banken hun balansen gaan verkrappen moet deze termijnpremie hoger worden. Ja, ik denk dat die weer positief wordt, maar wanneer dat gebeurt, kan ik natuurlijk niet zeggen.”

“Voor beleggers betekent de renteverwachting vooral een voortzetting van het huidige sentiment. Een gematigde stijging van de lange rente in een economisch klimaat van sterke groei is vooral positief voor aandelen. Ook risicovolle obligaties bieden in deze omgeving goede kansen.”

Dick van Mastrigt, lid van het beleggingsteam van Optimix Vermogensbeheer

"Een flink hogere rente over drie jaar is goed mogelijk"

“Over drie jaar zou het rentebeeld er heel anders uit kunnen zien dan nu. De rente zou dan wel eens fors gestegen kunnen zijn. Gelet op de sterke economische groei, de kans dat de inflatie begint op te lopen, en natuurlijk de beleidsverandering van de centrale banken is een flink hogere rente over drie jaar goed mogelijk.”

“Een hogere rente kan er in ieder geval voor zorgen dat de Nederlandse reële rente weer positief wordt. Uitgaande van de laatst gemeten euro-inflatie van 1,5% en de Nederlandse tienjaars, die vandaag een rente geeft van 76 basispunten, bedraagt de reële rente ca. 0,75% negatief. De Fed heeft anderhalf jaar geleden de bakens verzet. De ECB zal dit jaar hetzelfde doen, waarmee een eerste stap naar normalisatie van de Europese rentepolitiek wordt gezet.”

“Ja, wij houden zeker rekening met een hogere inflatie. Op basis van meer wereldwijde economische groei, stijgende investeringen en vermindering van de overcapaciteit moet de inflatie wel oplopen.”

Aantrekkelijke floaters

“De afvlakking van de yieldcurve is in de VS sterker dan bij ons. Dat is ook wel logisch, want het beleid van de ECB en BoJ verleidt beleggers Treasuries te kopen, omdat die meer rente geven. Voor het uiteindelijke obligatierendement is afvlakking van de yieldcurve overigens geen probleem. Tenminste, als je als belegger juist bent gepositioneerd.”

“Ervan uitgaande dat we richting een rentenormalisatie gaan, zal het niet verbazen dat wij obligaties met een korte looptijd prefereren. Ook kopen we voor onze klanten floaters om zo te kunnen profiteren van stijgende rentes.”

Duurzaam beleggen