Niet als reactie op dit artikel, maar een algemene vraag: is het ooit als eens mogelijk geworden in het IEX 40 fonds te beleggen? Zo ja, waar? Zo nee, via welke broker is het na te bootsen?