Valentijn van Nieuwenhuijzen is Head of Multi Asset bij NN Investment Partners. Op IEXProfs schrijft hij columns over assetallocatie en riskmanagement.
Column

De terugkeer van 'the living dead'

Ondanks de crisis in Cyprus en politieke onrust in Italië blijven de markten optimistisch. Gloort hoop aan de horizon?

Ondanks de crisis in Cyprus en politieke onrust in Italië blijven de markten opvallend optimistisch. Aandelen staan op de hoogste niveaus sinds jaren. Af en toe is er wat bewegelijkheid en de rendementen tussen asset classes, regio's en sectoren loopt meer uiteen dan voorgaande jaren, maar de weg blijft omhoog gaan. Gloort er na sterke eerste kwartaal van 2013 hoop aan de beleggingshorizon?

De afgelopen jaren hebben beleggers vooral een zo veilig mogelijke stapel investeringen opgebouwd, maar daarmee ook het perspectief om toekomstig rendement sterk terug gebracht. Nu het crisissentiment begint te vervagen, begint langzaam de wens of zelfs de noodzaak om op zoek te gaan naar meer rendement. Vooral beleggers die zich hebben vastgelegd in beloften om in de toekomst de financiering van woningen, zorg en educatie voor hun kinderen op zich te nemen of om toekomstige pensioenen uit te keren kunnen zich nauwelijks nog permitteren om te blijven koersen op “veilige” rendementen van tussen de 1% en 2%. 

Voordat beleggers bereid zijn om naar hogere, maar ook meer risicovolle rendementen te zoeken, moet echter niet alleen de angst over het instorten van het systeem zijn afgenomen (lees: agressief optreden van de ECB om het uiteenvallen van de euro te voorkomen), maar moeten er ook vooruitzichten zijn op sterkere economische groei en (dus) betere beleggingsrendementen. Ondanks het nieuws over de opvallend zwakke Nederlandse economie, lijkt het er inderdaad op dat de wereldeconomie ook de weg omhoog is ingeslagen.

De Amerikaanse ISM met een gewicht van 0,3, de Duitse IFO met een gewicht van 0,2, de Japanse Shokochukin met een gewicht van 0,2 en de indices van de EU voor het bedrijfssentiment in Spanje, Portugal en Griekenland met een gewicht van elk 0,1. Alle reeksen zijn teruggeschaald tot 50.


Draai naar groei
Een fascinerend aspect van deze opleving is dat deze wordt geleid door landen die eerder afgeschreven werden.

  • Duitsland werd in de eerste jaren na de invoering van de euro alom gezien als the sick man of Europe. Ze had een nietconcurrerende wisselkoers aangenomen en leken niet in staat de hardnekkig hoge werkloosheid aan te pakken.
  • De Verenigde Staten werden na de val van Lehman Brothers gezien als een economie gebouwd op een failliet groeimodel en een buitensporige kredietverlening.
  • Verder komt de recente opleving van de Japanse economie, na twee decennia van stagnatie, een beetje als een verrassing. Al jaren zijn er nog maar heel weinig mensen te vinden die denken dat Japan ooit nog gaat groeien.
  • Tot slot zijn er natuurlijk de probleemlanden in de Europese periferie die te maken hebben met een gebrek aan concurrentiekracht en hoge schuldenlasten. Al de bovengenoemde landen zijn de afgelopen maanden in een aantrekkende cyclische trend gekomen.
     

Zowel in de grote drie (G3), Amerika, Japan en Duitsland, als in de meeste Europese probleemlanden laten enquêtes naar sentiment in het bedrijfsleven een trend van matige verbetering zien sinds het laatste kwartaal van vorig jaar. Een gecombineerde index op basis de bedrijfsenquêtes in de G3 en drie perifere landen in de eurozone laat een duidelijk herstel zien in de afgelopen vier maanden. De index staat steeg in maart naar 48, bijna drie punten boven het dieptepunt in november, en is daarmee weer boven het gemiddelde niveau sinds 2006 gekomen.

Ondertussen blijven de groeimotoren van 21ste eeuw, de opkomende markten, duidelijk achter bij de economieën die uit de dood lijken te zijn opgestaan en is er in Europa een nieuwe as van stagnatie ontstaan die loopt van Italië, via Frankrijk en Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Wellicht zullen deze regio’s uiteindelijk ook meegetrokken worden in een wereldwijd herstel, maar ze zullen voorlopig de richting van het herstel zeker niet bepalen.

Sterke steun
Het belang van een economisch herstel voor het algemeen marktsentiment wordt ook heel goed onderstreept door de recente politieke dynamiek in Europa. Het was in Italië opnieuw duidelijk hoe de wisselwerking tussen steun van de kiezers voor de regering en de economische omstandigheden verloopt. Een zwakke economie (zoals de Italiaanse of de Nederlandse) leidt tot ontevredenheid over politieke leiders, ongeacht uit welke partijen ze voortkomen. Economische kracht, zoals in Duitland, creëert steun voor de zittende regering. Het zorgt ervoor dat de kiezer voor stabiliteit kiest in plaats van verandering. In zijn algemeen, zorgt een mondiaal herstel voor minder politieke risico’s en dus minder angst om rendementskansen te benutten.

Het is op dit moment cruciaal om de return of the living dead in Duitsland, Amerika, Japan en de Europese periferie goed te volgen. Op dit moment is er in deze landen sprake een economische lente (G3) of tenminste een eerste begin om uit het ravijn te klauteren (de Europese periferie). In elk geval is het heel duidelijk dat dit deel van de wereld de leidraad zal zijn voor de richting van de mondiale groei, de kans op politieke onrust of rust en de mate van bereidheid van beleggers om voor risico te kiezen in plaats van voor veiligheid.

  

 


Valentijn van Nieuwenhuijzen Head of Multi Asset bij NN Investment Partners. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.

China; opnieuw lieveling van beleggers?