Column

Obligaties waren zelden zo aantrekkelijk als nu

Ook voor 2024 verwacht ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco dat obligaties dé beleggingscategorie bij uitstek zijn met de beste vooruitzichten en dito spreidingsmogelijkheden.

“Voor onze multi-asset portefeuilles hebben wij een sterke voorkeur voor vastrentende waarden. Gezien de huidige waarderingen en een vooruitzicht van uitdagende economische groei en afnemende inflatie zijn obligaties zelden zo aantrekkelijk geweest ten opzichte van aandelen als nu."

Pimco verwacht dat na een periode van hoge inflatie en oplopende rentes het beleggersklimaat in 2024 terugkeert naar rustiger vaarwater. “In deze context zijn obligaties in staat om goed te presteren. De aandelenmarkten lijken over het algemeen overgewaardeerd. De risico-gecorrigeerde rendementen zullen, hoewel nog steeds positief, lager zijn.”

 

Niet alleen Amerikaanse obligaties zijn volgens Pimco aantrekkelijk. Obligaties uit Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europa zijn dat ook. “Wel is het zo dat de eerste twee meer gevoelig zijn voor de rente, omdat een groot deel van de huiseigenaren daar een variabele hypotheekrente heeft. In het VK en Europa is het risico op een recessie hoger dan in de VS.”

Pimco is overwogen in obligaties uit opkomende markten met een langere duration, vooral in landen met een goede kredietkwaliteit en hoge reële rentes. “Landen als Brazilië en Mexico, waar het desinflatieproces verder gevorderd is en de reële rentes duidelijk hoog zijn, springen er voor ons uit.”

Pimco heeft daarentegen een lagere blootstelling aan rentegevoeligheid in Japan, waar het monetaire beleid aanzienlijk kan verkrappen naarmate de inflatie toeneemt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen