Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Jerome Powell kijkt naar Paul Volcker

De rente hoeft even niet omhoog omdat arbeidsmarkt en economie afkoelen. Jerome Powell van de Fed doet precies wat hij in Jackson Hole al zei, aldus Edin Mujagic. Powell heeft geleerd van Volcker.

Het rentecomité van de Fed heeft besloten de officiële rente ongewijzigd te houden, in de bandbreedte 5,25 – 5,5%. De laatste tijd is gebleken dat de Amerikaanse economie het goed doet, arbeidsmarkt sterk is, maar minder oververhit en dat inflatie aan de hoge kant blijft, significant boven het doel van de Fed, namelijk 2% per jaar.

Een minder oververhitte arbeidsmarkt en enigszins afkoelende economie is precies wat de Fed wil zien. Dat is de handleiding die Jerome Powell ons gaf eind augustus, tijdens de jaarlijkse rendez-vous van ’s werelds belangrijkste centrale bankiers, in Jackson Hole.

De Fed-voorzitter wees er toen op dat de reële Fed-rente significant positief is, precies wat nodig is, gedurende enige tijd, om inflatie te verslaan. De reële Fed-rente bedraagt op het moment ongeveer 1,8% en ligt daarmee niet ver uit de buurt van wat de reële Fed-rente, gemiddeld genomen, is geweest sinds begin jaren 90.

De Amerikaanse renteontwikkeling

ECB is er nog niet

Door de ontwikkelingen in de economie en op de arbeidsmarkt en gegeven het feit dat de reële Fed-rente significant positief is, verkeert de Fed in de positie om het rustiger aan te doen. Die ruimte heeft de ECB bijvoorbeeld nog lang niet.

De reële ECB-rente is ongeveer -1%. Het is de prijs van veel te laat beginnen met de strijd tegen inflatie. Het bovenstaande, in combinatie met de verwachting van de Fed-bestuurders dat de economische groei zal vertragen en dat de werkloosheid iets verder zal klimmen de komende tijd, geeft de Fed voldoende ruimte om de rente voorlopig ongewijzigd te houden.

Maar, Powell zei duidelijk dat het proces van inflatie terugbrengen naar 2% per jaar nog lang niet voorbij is. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de centrale bank de rente dit jaar vaker dan één keer hoeft op te krikken of zelfs dat de Fed-rente überhaupt verder moet stijgen!

Teugels vieren

Wat het wel betekent, is dat de Fed de rente een lange tijd onveranderd zal houden. Naarmate inflatie verder daalt en economische activiteit aan vaart verliest, komt er in de loop van 2024 ruimte om de rente zelfs te verlagen zonder dat de Fed de monetaire teugels daardoor laat vieren.

Immers, de bank kan door de gedaalde inflatie met renteverlagingen de reële rente min of meer voldoende hoog blijven houden om inflatie te bestrijden zonder de economie onnodig af te remmen.

Ik verwacht geen renteverlagingen voor de zomer van 2024, omdat Powell duidelijk liet weten ervan bewust te zijn dat te vroeg de oorlog tegen inflatie staken, een grote fout zou zijn. Zo zei hij bijvoorbeeld dat zonder prijsstabiliteit economie voor niemand werkt en dat het ergste wat de bank kan doen, is inflatie niet definitief te verslaan.

Volcker-aanpak

Historie leert ons, aldus Powell, dat als je de strijd tegen inflatie te vroeg staakt, inflatie dan alsnog terug kan komen en je als centrale bank in een ater stadium veel meer moet doen, lees de rente meer moet verhogen. Zeer wijze woorden en woorden die mij vertellen dat Powell goed heeft geleerd van het verleden en vooral van de aanpak van een van zijn voorgangers, Paul Volcker.

Een centrale bankier in het Fed-hoofdkantoor die de Volcker-aanpak eerbiedigt, dat is uitstekend nieuws voor iedereen. Al met al zou het niet verbazen als de Fed de rente eind november nog een keer verhoogt, tenzij de macro-economische gegevens voor die tijd laten zien dat de arbeidsmarktafkoeling aan kracht wint en economische activiteit voelbaar verder vertraagt.

De Fed-rente blijft vervolgens een lange tijd onveranderd om rondom de zomer van 2024 verlaagd te worden. Afgelopen dagen kwamen meer bankiers bij elkaar dan alleen die van de Fed of de ECB bij elkaar.

Onder meer in Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Australië, Japan en het Verenigd Koninkrijk werd werd beraadslaagd over de rentes. Volgende week meer over een belangrijke, maar niet meteen zichtbare rode draad, die voor beleggers belangrijk is.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie