Column

Dat waren de Amerikaanse renteverhogingen?

Ook MFS, Van Lanschot Kempen, abrdn, ING en AXA IM rekenen vandaag niet op een verhoging. Hoe het verder gaat, is minder duidelijk.

MFS: Fed maakt pas op de plaats

De Fed verhoogt de beleidsrente deze week niet. Dat denkt Erik Weisman, hoofdeconoom van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS. Hij wordt naar eigen zeggen bijgestaan door de markt, die volgens hem ook voorziet dat de Fed een pas op de plaats maakt. “Alleen de ‘dots’ in de Summary of Economic Projections en de toon die wordt gebezigd tijdens de persconferentie kunnen voor een verrassing zorgen”, aldus Weisman.

“De markt is vooral geïnteresseerd in eventuele hints van de Fed over een nieuwe renteverhoging later dit jaar of dat de centrale bank van plan is om langer de pauzeknop ingedrukt te houden. De kans dat er dit jaar nog een renteverhoging komt", aldus Weisman.

Weisman vervolgt: “Het is onwaarschijnlijk dat voorzitter Powell een dovish standpunt inneemt, omdat hij de optie wil openhouden om de rente opnieuw te verhogen zonder dat de markt daarvan schrikt. Vooruitblikkend op 2024 zal de markt focussen op het aantal banen dat mogelijk in de VS verloren gaat, verschuivingen in de economische groeiverwachtingen, het werkloosheidspercentage en de kerninflatie. Deze informatie helpt bij het vormen van een antwoord op de vraag of de Fed geneigd is om rente voor langere tijd op dit hoge niveau te houden in plaats van de rente opnieuw te verhogen.”

Van Lanschot Kempen: Fed laat rente onveranderd

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen: "De Fed begon nét iets eerder met het optrekken van de beleidsrente dan de ECB, zodat de Amerikaanse inflatie al nét iets verder is gedaald. In de eurozone ligt de inflatie op 5,3%, in de VS is dat ‘slechts’ 3,7%. Halen we de woonkosten uit de kern-inflatie, dan valt de toename van de inflatie zelfs terug tot 2,2%. Op een haar na de doelstelling van 2% dus.

Bovendien wordt op basis van de voorwaarden in nieuwe huurcontracten verwacht, dat ook de bijdrage van de woonkosten aan de inflatie de komende maanden zal afnemen.

Daarnaast zijn er signalen dat de arbeidsmarkt stilaan wat afkoelt. Zo zijn er steeds minder werknemers die vrijwillig van baan veranderen, wat vaak een voorbode is van minder loondruk. Loonkosten nemen nu nog toe met ongeveer 4,5% op jaarbasis. Bij een meer evenwichtige arbeidsmarkt zou dat de komende maanden onder de 4% moeten duiken. Een niveau van rond de 3% is in overeenstemming met een inflatiedoelstelling van 2%.

Hogere energieprijzen

Een en ander wil niet zeggen dat de Amerikaanse beleidsrente definitief al zijn top zou hebben bereikt. Er zijn nog onzekerheden te over. Per saldo blijft de arbeidsmarkt immers krap. Wat lonen langer dan verwacht kan aanjagen. Gecombineerd met opnieuw toenemende koopkracht bij burgers door de lagere inflatie, kan dit de economische groei robuuster laten blijven en daarmee de inflatie op een hoger niveau houden of zelfs laten opflakkeren.

Ook energieprijzen zijn sinds eind augustus stevig aan het klimmen: noteerde de olieprijs eind juni nog onder de $ 70 per vat WTI (West Texas Intermediate, de Amerikaanse benchmark voor olieprijzen), nu moet er meer dan $ 90 worden betaald vanwege de weerbare Amerikaanse economie én verlengde productiebeperkingen door Saoedi-Arabië."

abrdn: Grote kans op laatste rentestap later dit jaar

James McCann, econoom bij vermogensbeheerder abrdn: “De Fed zal vrijwel zeker de rente ongewijzigd laten na 11 renteverhogingen in de afgelopen twaalf beleidsvergaderingen. De centrale bank gaat nu duidelijk voorzichtiger te werk om beter te begrijpen wat de hogere rentetarieven met de economie doen. Het nieuws tot nu toe was positief: de inflatie is duidelijk aan het vertragen, naast een gezonde arbeidsmarkt en een prima groei. De Fed klinkt steeds optimistischer dat zij een zachte landing zou kunnen realiseren.

De genuanceerder boodschap van voorzitter Powell zal zijn dat de Fed afhankelijk blijft van data. Recente ontwikkelingen hebben de centrale bank de ruimte gegeven om te zien hoe het met de economie gaat, en haar volgende stappen zullen afhankelijk zijn van hoe de inflatie en de groei zich de komende maanden zullen ontwikkelen.

Meer goed nieuws aan het inflatiefront zou kunnen betekenen dat een laatste verhoging niet nodig is, maar wij vermoeden dat een sterkere reeks inflatiecijfers, naast de nog steeds robuuste bedrijvigheid, zal pleiten voor een laatste stap later dit jaar."

De visie van ING in een plaatje

AXA IM: Fed voorlopig klaar met renteverhogingen

Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group verwacht dat de beleidsrentes van de centrale banken hun piek hebben bereikt. "Toch zullen de Bank of England, ECB en Fed niet aarzelen om opnieuw te verhogen als dat nodig is. Zelfs in de VS, waar de vertraging van de kerninflatie verder is gevorderd, kan de Fed niet voorbijgaan aan enkele zwakke maar ongemakkelijke signalen dat de prijsdruk te sterk blijft.”

Moëc rekent erop dat Fed-voorzitter Jerome Powell ondanks een rentepauze een conservatief betoog zal houden en dat het FOMC aan de dot plot vasthoudt van één resterende verhoging voor 2023. “Maar gezien de middelmatige groei in de VS zullen ze daar niets mee doen."

Een hogere rente voor een wat langere tijd is volgens de hoofdeconoom minder schadelijk voor de economie dan een voortdurend stijgende rente. Bij een voortdurend verhoogde rente zou volgens Moëc vrijwel zeker een noodverlaging volgen. “Helaas is het moeilijk om in realtime te beoordelen of een centrale bank niet al te ver is gegaan. Gezien hoe de twee economieën er momenteel voor staan, lijkt het ons dat het risico in de eurozone groter is dan in de VS.”

Corné van Zeijl van Cardano op persoonlijke titel


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie