Column

Economische situatie VS, Europa en China is sterk verschillend

De Amerikaanse economie maakt een zachte landing, Europa heeft waarschijnlijk een recessie nodig om de hoge inflatie aan te pakken, en China heeft zijn eigen grote problemen. Dat is heel kort gezegd de macro-economische visie van Anton Bender en Florence Pisani van Candriam.

VS landt zacht

Hoofdeconoom Anton Bender van Candriam: "Amerika werd vorig jaar geconfronteerd met een inflatie- en loonexplosie. Een aantal gerenommeerde economen pleitte daarom voor het verhogen van de rentetarieven om de werkloosheid ergens rond de 6% te brengen, zodat de lonen weer konden dalen.

Dit was een te pessimistische gedachtegang. Wij geloofden weinig van The Great Resignation Story, waarin werd verteld dat veel mensen na de coronapandemie ontslag namen om vervolgens te stoppen met werken. In werkelijkheid namen mensen wel ontslag, maar vooral omdat werk elders beter betaalde.

Intussen veranderen minder mensen van baan, dalen de lonen weer, evenals de inflatie. Momenteel is 3,8% van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos. Een rente van iets boven de 4% zou vanuit inflatieperspectief prima zijn. De huidige hoge olieprijs helpt de inflatie niet omlaag, maar dat wordt gecompenseerd door dalende huizen- en kantoorhuren en lagere Chinese exportprijzen.

Wij rekenen erop dat de Amerikaanse economie volgend jaar terugvalt naar een groei van 1% en dat de inflatie eind dat jaar bijna 2% zal bedragen. Ja, dat is een optimistisch verhaal, maar tot nu toe hebben de optimisten gelijk gekregen. 

"Amerika is een rijdende auto zonder chauffeur"

De grootste bedreiging voor de Amerikaanse economie is niet de hoge staatsschuld, want die is prima beheersbaar. De recente verlaging van de kredietwaardigheid heeft alles te maken met het onvermogen van de Amerikaanse regering om begrotingsbeslissingen te nemen. Er bestaat geen consensus tussen de partijen over wat dan ook. Amerika is een rijdende auto zonder chauffeur. Helaas geldt hetzelfde voor sommige Europese landen."

Europa heeft wellicht een recessie nodig

Florence Pisani, mondiaal hoofd economisch onderzoek bij Candriam: “In de eurozone is de situatie heel anders dan in de VS. In de afgelopen vier kwartalen is er geen groei geweest. De consumptie was vlak. De bedrijfsinvesteringen zijn zwak en de investeringen in woningen ook. De voorlopende indicatoren zijn allemaal behoorlijk negatief. De PMI's voor zowel de industrie als de dienstensector liggen onder de 50.

Wij verwachten dat de economische groei in de eurozone de komende maanden zal stagneren. Hoge inflatie en enige economische groei bemoeilijken de taak van de ECB. De sterke arbeidsmarkt met een werkloosheid van 6,5% – wat laag is voor Europa – geeft ruimte voor extra loonstijgingen. Deze hogere loonstijgingen – 5,5% dit jaar – zijn bij afwezigheid van productiviteitsgroei niet in overeenstemming met de inflatiedoelstelling van de ECB. Het monetaire beleid moet dus krap blijven.

"Het is vooral wachten tot de arbeidsmarkt afkoelt"

Mocht een recessie nodig zijn om de inflatie terug te dringen, dan zal de ECB niet aarzelen. De ECB heeft echter al veel gedaan. Het belangrijkste is wachten tot de arbeidsmarkt afkoelt."

Florence Pisani
Florence Pisani van Candriam

De Chinese problemen stapelen zich op

Anton Bender: “In tegenstelling tot de rest van de wereld zit China vast in deflatie. De potentiële economische groei neemt af. Daarnaast is er uiteraard een groot vastgoedprobleem. De spaarzame Chinese bevolking heeft de afgelopen jaren massaal in vastgoed geïnvesteerd, en zo een zeepbel opblazen. De grens is nu bereikt. De huizenprijzen dalen over een breed front, nu ook in de grote steden. Het enthousiasme om nog huizen te kopen is verdwenen. Dat is ook niet nodig, omdat 90% van de Chinese bevolking boven de 30 jaar oud al leeft in koopwoningen.

Door het lage consumentenvertrouwen verkeert de Chinese bevolking in de spaarstand. De overheid kan weinig doen om daar snel verandering in te brengen. Bovendien zijn nog nooit zoveel jongeren, waarvan velen een afgeronde studie hebben, werkloos geweest. Om het tij te keren verlaagt de Chinese centrale bank de rente. Niet te snel, anders ontstaat er een nieuwe vastgoedzeepbel.

De potentiële groei van China zal de komende jaren vertragen tot 3%. Mede door de hoge werkloosheid onder jongeren kan de politieke en sociale situatie verder onder druk komen te staan. Nee, we verwachten zeker niet dat de Chinese regering  binnenkort Taiwan zal binnenvallen als afleiding. De Russische les van Oekraïne is ook in Beijing geleerd.

"De potentiële groei van China zal de komende jaren vertragen tot 3%"

Voor de rest van de wereld is het uiteraard positief dat de zwakte van China neerwaartse druk uitoefent op de grondstoffenprijzen. Dat is goed voor de inflatie, net als de steeds goedkopere goederen, zoals elektrische auto’s, die Europa en de VS uit China importeren.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen