Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Economisch momentum China vertraagt niet

Hoewel uit de macrocijfers van juli bleek dat de economische groeivooruitzichten in China niet positief zijn, is het volgens beleggingsexperts Jenny Zeng en Ze Yi Ang van Allianz Global Investors belangrijk om verder dan de krantenkoppen te kijken.

De economische activiteit in China had in juli te lijden onder zware regenval en overstromingen. De nominale groeicijfers zijn ook vertekend door de daling van zowel de producenten- als de consumentenprijzen in de loop van de maand.

Natuurlijk mogen deze kanttekeningen bij de economische cijfers van juli iets afdoen aan het feit dat de economische groei in China uitdagend blijft, maar de economische cijfers wijzen volgens ons niet op een verdere vertraging van het economische momentum. 

Belangrijk is dat er geen aanwijzingen zijn dat beleidsmakers van plan zijn hun streven naar ‘kwalitatief betere’ groei om te buigen naar het riskantere - maar effectievere - economische groeimodel van het land dat wordt aangedreven door buitensporige schulden en onproductieve uitgaven.

Vertraging kredietvraag logisch

China's kredietgegevens lieten een zorgwekkend beeld zien. De kredietvraag van zowel huishoudens als bedrijven vertraagde in juli aanzienlijk op jaarbasis. De suggestie van een plotselinge verslechtering in China's financieringsbehoefte is volgens ons echter misleidend.

De cijfers van juli moeten worden gezien in de context van de trend in de voorgaande maanden. Banken stonden begin dit jaar onder druk van de centrale bank van China (PBOC) en de overheid om de kredietverlening te vervroegen. Dit resulteerde in een recordstijging van de kredietverlening in het eerste kwartaal.

"Dat de kredietverlening nu daalt is geen verrassing"

Dat de kredietverlening nu daalt vanaf dit hoge niveau is geen verrassing. Beleidsmakers zullen waarschijnlijk niet bereid zijn geweest om de kredietverlening tijdens de rest van het jaar te stimuleren door de uitgeputte kredietquota van de banken voor 2023 uit te breiden. Het uitvlakken van deze vertekeningen laat een veel minder verontrustende trend zien.

Stijging detailhandelsverkopen

Hoewel de detailhandelsconsumptie tegenviel ten opzichte van de marktverwachtingen, stegen de detailhandelsverkopen tot nu toe met 7,3% op jaarbasis. De omzet uit catering, die ondanks de beperkte dekking vaak wordt gebruikt als indicator voor de consumptie van retaildiensten, kwam uit op 15,8% op jaarbasis. 

"De groei van de detailhandelsverkoop van diensten was bemoedigend met 20,3% op jaarbasis"

Het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek heeft verder een nieuwe indicator gelanceerd, de detailhandelsverkoop van diensten, met een bredere dekking van sectoren zoals vervoer, horeca, restaurants, entertainment, sport, onderwijs enzovoort. De groei van de detailhandelsverkoop van diensten was bemoedigend met 20,3% op jaarbasis.

Gemengde vastgoedsignalen

Terwijl vastgoedafhankelijke sectoren, zoals de cementsector, achteruit bleven gaan, waren andere industriële sectoren over het algemeen stabiel.

De groei van de huizenverkoop en de bouwactiviteit bleef vorige maand laag, wat niet verrassend zou moeten zijn. Het vloeroppervlak van voltooide woningen steeg met 33,1% op jaarbasis. Dit suggereert dat er vooruitgang wordt geboekt met de oplevering van voorverkochte, maar onafgewerkte projecten, zonder dat er veel bouwactiviteit wordt gegenereerd.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen