Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Stockpicking doet er weer toe

BlackRock rekent niet op de terugkeer van een laagrenteklimaat. Dat maakt het volgens topmanager Tony DeSpirito aantrekkelijker om met stockpicking de beurs te verslaan.

Het is geen 2019 meer ... of een van de 10 jaren die daaraan voorafgingen. De coronapandemie, inclusief de reacties daarop van overheden en centrale banken, hebben gezorgd voor nieuwe omstandigheden waar de economie en markten nu pas vat op beginnen te krijgen.

Voor aandelenbeleggers betekent dit dat zich andere kansen voordoen dan de laatste 15 jaar gebruikelijk, kansen die in het voordeel zijn van alfa (een hoger rendement halen dan het gemiddelde) in plaats van bèta (het marktgemiddelde halen).

Om de nieuwe omstandigheden te begrijpen, moeten we eerst terugkijken op de periode die achter ons ligt. 

Kwetsbaarheid en aanpassing

Huishoudens en bedrijven herstelden zich na de kredietcrisis van een diepe recessie met veel financiële problemen en faillissementen. Centrale banken verlaagden als reactie daarop de rente om de economie te stimuleren en consumenten en bedrijven te helpen weer op de been te komen. Dat ondersteunde de beurs over de hele linie.

Als we dan even snel doorspoelen naar 2020 en de coronacrisis, dan komen we bij een periode terecht die werd gekenmerkt door een abrupte wereldwijde economische stilstand en herstart, die gepaard ging met ongekende geldinjecties van centrale banken en overheden.

De steunpakketten van overheden waren tijdens de coronafase nog vele malen groter dan tijdens de kredietcrisis. De zakken van consumenten werden met andere woorden goed gevuld met overheidssteun en monetaire impulsen. De vraag naar goederen was daardoor groot, bij een beperkt aanbod. De productie viel immers grotendeels stil. De gevolgen daarvan merken we sinds 2022 in de vorm van een extreem hoge inflatie die nog werd versterkt door de oorlog in Oekraïne.

Centrale banken zagen het gevaar (te) laat, maar verhogen nu de rente om de stijgende prijzen tegen te gaan. Het vervelende van inflatie is dat er veel zogenaamde sticky elementen aan zitten. Dat zorgt ervoor dat de inflatie en rente waarschijnlijk nog lange tijd hoog zullen blijven, wat zich automatsich vertaald in hogere aandelenwaarderingen.

"Het vervelende van inflatie is dat er veel zogenaamde sticky elementen aan zitten"

Van koning bèta naar koning alfa

Wij geloven dat deze marktomstandigheden - met een hogere inflatie, rente en waarderingen - een andere benadering van beleggen vereist. Een van de gevolgen is (helaas) een lager gemiddeld beursrendement, of bèta, wat suggereert dat een groter deel van het rendement van aandelenportefeuilles zal moeten komen van alfa.

In de 12 jaar na de kredietrisis van 2008 was de bèta abnormaal hoog omdat de waarderingen van heel laag verschoven naar normaal. Het verschil in rendement tussen individuele aandelen was relatief klein.

"In de 12 jaar na de kredietrisis van 2008 was de bèta abnormaal hoog"

Beleggers kochten vaak de dips. Correcties waren daardoor meestal kort en oppervlakkig. De Federal Reserve en andere centrale banken waren ook bereid om te hulp te schieten bij eventuele schommelingen.

Bèta was koning, want de zwaar ondersteunde markten leverden extreme prestaties, wat resulteerde in een gemiddeld jaarlijks rendement van 15% voor de S&P 500 over de kalenderjaren 2010 tot 2021.

In tegenstelling daartoe kende het tijdperk vóór de kredietcrisis veel langere en diepere correcties op de aandelenmarkten, zoals hieronder weergegeven, wat meer volatiliteit betekende, maar ook een grotere kans voor ervaren vermogensbeheerders om bovengemiddelde rendementen (of alfa) te realiseren.

Wij bij Blackrock zien deze dynamiek nu terugkeren, wat de vooruitzichten voor alfa beter maken.

"Terugkeer dynamiek maakt de vooruitzichten voor alfa beter"

Vijf factoren pro alfa

Hoewel er bij beleggen geen glazen bol bestaat en markten altijd onvoorspelbaar zijn, zien we verschillende marktdynamieken op ons afkomen die pleiten voor een alfa-gerichte benadering van beleggen:

  1. Volatiliteit van de beurs zal eerder toe- dan afnemen.
  2. Grotere verschillen tussen winnaars en verliezers en aandelen die mensen willen hebben en die ze niet willen hebben.
  3. De individuele eigenschappen van een aandeel worden belangrijker, in plaats van bijvoorbeeld sectoren.
  4. De richting op de beurs wordt nu bepaald door een relatief klein aantal aandelen. Wij verwachten dat die basis breder wordt.
  5. Kunstmatige intelligentie zorgt voor kansen maar ook disruptie.

Fed minder vriendelijk voor beleggers

In het beursregime dat zich momenteel aan het ontwikkelen is, liggen aandelenwaarderingen, inflatie en rentetarieven allemaal hoger. 

Macro-economisch gezien wordt het globale aanbod van goederen diensten beperkt door demografische trends (vergrijzing en minder werknemers), de energietransitie en deglobalisering, die allemaal inflatoir zijn omdat bedrijven moeten investeren om zich aan te passen.

In de toekomst zal de nadruk bij de Fed waarschijnlijk meer komen te liggen op het bestrijden van  inflatie in plaats van haar andere taak: het ondersteunen van de economie en het zorgen voor zo min mogelijk werkloosheid. Dat zorgt voor een minder vriendelijk scenario voor financiële markten.

Aandelenrendementen worden wel lager

Aandelen zijn historisch gezien de beleggingscategorie met het hoogste rendement op de lange termijn en wij verwachten niet dat dit zal veranderen. Hogere waarderingen van aandelen dan aan het begin van het vorige markttijdperk, plus hogere rentetarieven, betekenen echter wel dat de beursrendementen in het algemeen (bèta) lager zullen zijn.

Wij zien meer spreiding in winstramingen, waarderingen en aandelenrendementen. Dit zou in principe in het voordeel moeten zijn van ervaren actieve fondsmanagers om meer alfa te genereren. Onze verwachting is dat beleggers dit zullen inzien en een groter deel van hun portefeuille zullen toevertrouwen aan die actieve fondsmanagers."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie