Column

Pimco stapt in grondstoffen

De vooruitzichten voor grondstoffen zijn volgens Pimco positief door aanbodbeperkingen, de overgang naar een netto-nul economie en de historisch hoge correlatie van grondstoffen met inflatie.

Dat schrijven Michael Haigh, Commodities & Real Asset-econoom, en Greg Sharenow, portfoliomanager Commodities and Real Assets, in de publicatie Why Now May Be a Good Time to Invest in Commodities.

Haigh en Sharenow stellen dat in de meeste delen van de wereld de algemene inflatie daalt, maar dat de kerninflatie hardnekkig hoog blijft. “Grondstoffen hebben de neiging om te profiteren van hun extreem nauwe band met zowel de inflatie als de inflatieverwachtingen.”

Daarbij verwachten zij dat op de lange termijn de overgang naar een netto-nul uitstoot en de trend van deglobalisering de opwaartse inflatierisico's eerder vergroten dan verkleinen. “De overgang naar een netto-nul economie zal veel grondstoffen vergen. We verwachten onvermijdelijke knelpunten wanneer de vraag groter is dan het aanbod, waardoor grondstoffen de komende jaren een opwaartse trend zullen vertonen.”

Fossiele investeringen stijgen

Op de langere termijn zijn de huidige kapitaalinvesteringen in energie ontoereikend voor een succesvolle energietransitie en om te voldoen aan de energievraag van een wereld die economisch groeit. Volgens het Internationaal Energieagentschap en S&P moeten de wereldwijde jaarlijkse investeringen in energie stijgen van 499 miljard dollar in 2022 tot 640 miljard dollar in 2030, zelfs als de groei van de vraag vertraagt en aan het eind van het decennium stagneert.

Voor aardolie zijn de onderliggende fundamentals eveneens gunstig, schrijven Haigh en Sharenow. “We verwachten dat de vraag in 2023 de trendmatige groei zal overtreffen omdat de Chinese economie zich blijft herstellen van het nul-COVID-beleid dat afgelopen december eindigde. Naarmate de groei en het reizen normaliseren, zal de vraag naar benzine en kerosine verder oplopen."

Nog even geduld aub

De metaalmarkten zullen op de korte termijn verder op de proef worden gesteld. “Metalen, de meest gevoelige grondstoffen voor de industriële cyclus op de kortere termijn, hebben duidelijk te kampen met tegenwind, vooral door de achterblijvende Chinese bouwsector. Toch zijn de wereldwijde voorraden van sommige belangrijke industriële metalen op het laagste niveau in decennia. Op de langere termijn zal de vraag naar metalen sterk stijgen. De overgang naar een netto-nul economie zal waarschijnlijk zeer metaalintensief zijn.” 

Beleggers in grondstoffen beleven dit jaar overigens niet een heel goed jaar. De prijs van een breed gespreid mandje grondstoffen, zoals bijvoorbeeld de Dow Jones Commodity Index, is ytd met ca. 5% gedaald. Dat is in dollars. In euro's komt er nog een valutaverlies van 3% bij. Blijkbaar weegt de wereldwijde economische vertraging zwaarder dan de hoge inflatie en alle investeringen die worden gepleegd om de wereld CO2-neutraal te krijgen. We hebben hier te maken met een even complexe als wispelturige markt. Wordt vervolgt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie