Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Sectorvoorkeuren: “AI is echt een gamechanger”

Bij State Street SPDR ETF’s ziet men vooral kansen in de sectoren Gezondheid, Industrie en Technologie. Alle kunnen sterk profiteren profiteren van de AI-revolutie, zo vertelt aandelenstrateeg Rebecca Chesworth. Andere redenen zijn er ook om deze sectoren op te pikken. Rebecca, kom er maar in!

Laat ik met een algemene opmerking beginnen over de huidige AI-revolutie. Dat is een ontwikkeling die goed is voor de hele aandelencategorie en voor sommige sectoren in het bijzonder. Volgens de markt profiteert vooral de techsector, met bekende AI-namen als Microsoft en Nvidia.

Dat is volgens ons niet het hele verhaal. Ook in andere sectoren zal AI leiden tot hogere groei en aanvullende winsten. Dat beleggers dit aspect veelal negeren, maakt beleggingen in deze sectoren extra kansrijk.

Daarbij moet niet worden vergeten dat AI niet pas werd geboren met de lancering van ChatGPT. AI wordt al langer toegepast, maar door ChatGPT begrijpen beleggers beter welke mogelijkheden AI biedt.

Momenteel staan de sectoren Gezondheid, Industrie en Tech nadrukkelijk op onze radar. Grote kans dat we binnen afzienbare tijd ook de sector Energie op onze kooplijst zetten.

Rebecca Chesworth
Rebecca Chesworth van State Street Global Advisors

Defensieve groeisector

Om met Gezondheid te beginnen. Die sector staat voor kwaliteit, innovatie en z’n defensieve karakter. Farmabedrijven genereren veel cashflow en zijn royale dividendbetalers. De gezondheidssector is met name interessant door de heersende vergrijzing en het feit dat de bevolking wereldwijd rijker wordt. Zeker is dat de zorguitgaven ook de komende jaren zullen toenemen. Dat leidt de komende jaren tot gestage winstgroei van farmabedrijven. 

"Zeker is dat de zorguitgaven ook de komende jaren zullen toenemen"

Mochten we de komende maanden te maken krijgen met een recessie in de VS en/of Europa, dan zijn dit de bedrijven die beleggers willen hebben. Immers, ook als het economisch tegenzit, zullen overheden veel geld uitgeven aan zorg. Daar valt niet aan te ontkomen. AI helpt farmabedrijven om nieuwe medicijnen in veel kortere tijd te kunnen ontwikkelen. Dan kan jaren schelen.

Wat ten slotte spreekt voor de gezondheidssector is het feit dat beleggers deze sector relatief zwaar hebben onderwogen. Reden daarvan is onder meer dat beleggers vrezen dat Amerikaans overheidsingrijpen de hoge Amerikaanse medicijnprijzen aan banden legt. Die vrees is tot nu toe niet uitgekomen. Ook daarom denken wij dat beleggers de gezondheidssector binnen afzienbare tijd weer uit het verdomhoekje zullen halen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Profiteren van overheidsuitgaven

Dan hebben wij momenteel een sterke voorkeur voor de industriële sector. Die bestaat uit een grote hoeveelheid bedrijven, die op veel verschillende gebieden werkzaam zijn. Zij profiteren onder meer van de sterke uitgaven aan infrastructuur in de VS en uitvoering van de Green Deal in Europa. Dat gaat om enorme investeringen, die de sector een flinke duw in de rug geven.
Wat betreft de vergroening van de wereld gaat er veel beleggersgeld naar nutsbedrijven, maar wij denken dat industriële bedrijven veel meer profiteren van deze ontwikkeling.

"Enorme investeringen geven de industriële sector een flinke duw in de rug"

Daar bovenop zullen ook de groeiende defensie-uitgaven voor extra orders zorgen. Het staat buiten kijf dat landen de komende jaren hun defensiebudget zullen verhogen.

Wij verwachten dat de AI-revolutie de sector Industrie vooral vooruit helpt door de extra vraag naar hardware, de machines die nodig zijn om AI te laten functioneren. De waardering van de sector is gemiddeld, maar we rekenen op winstverhogingen.

Tech is tech

Ten slotte moet ik het nog hebben over Tech, de sector die dit jaar een vliegende start beleefde maar waarvan de koersen in juni en juli vlak bleven. Andere sectoren maakten een inhaalslag, maar niet ten koste van techaandelen. Die worden tegenwoordig stevig vastgehouden. Tech heeft inmiddels een status aparte.
Ik geloof niet dat AI een hype is. We zijn pas in de begindagen, waardoor de techsector nog veel additionele groei kan doormaken.

"De meeste techbedrijven bulken van het geld"

Het klopt inderdaad dat de techsector flink aan de prijs is, maar als winsten verder groeien, dan nemen de waarderingen automatisch af.
Vermeld moet nog worden dat de meeste techbedrijven bulken van het geld. Dat maakt dat Tech, ondanks zijn groeikarakteristieken, ook als defensief kan worden beschouwd.

Achtergebleven energie

Een sector, die nu niet op onze kooplijst staat, maar binnenkort waarschijnlijk wel, is de sector Energie. AI speekt in dit verhaal geen enkele rol. Wat voor Energie spreekt, is dat beleggers deze sector de afgelopen tijd vooral hebben verkocht, terwijl de olievoorraden en productieniveaus over een brede linie zijn gedaald. Dat stut de olieprijs. Ik verwacht daarom dat deze sector in de aankomende tijd weer in de belangstelling kan komen te staan.

  • Meer weten? Bekijk de nieuwste Sector Compass van State Street SPDR ETF’s. Hier vindt u het overzicht van de verschillende sector-ETF's die State Street SPDR ETF's in de aanbieding heeft. 

Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie