Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

"Want dit is geen normale economische cyclus"

Evan Brown, hoofd van de multi asset-strategie van UBS AM, rekent op afnemende inflatie en verdere economische groei. Het verklaart de overwogen positie in aandelen (mits niet-Europees) en het houdadvies voor alle soorten obligaties.

“Vergeleken met de VS presteren de andere belangrijke economische regio's, zoals Europa, minder goed dan verwacht. Al meer dan een jaar stagneert het volume van de wereldwijde industriële productie. De verschuiving in de consumptie van goederen naar diensten en de verhoogde energiekosten zetten een rem op de industriële activiteit.

De Europese economie is meer blootgesteld aan de productiesector. Ze is ook gevoeliger voor hogere rentetarieven omdat Europese bedrijven zich voor een groter deel met bankleningen financieren.

Evan Brown van UBS AM

VS staat er sterker voor

Traditioneel geven de meer cyclische sectoren aan waar de rest van de economie naartoe gaat. Als dit waar zou zijn, dan zou de zwakte bij de fabrieken moeten doorwerken op andere delen van de economie en uiteindelijk ook op de VS wegen.

Maar dit is allesbehalve een normale economische cyclus. De pandemie heeft voor verschuivingen gezorgd in de vraag naar goederen en diensten, en die hebben de typische relatie tussen productie en diensten verstoord. Normaal zou de zwakte in de goederensector overslaan naar de dienstensector, maar we denken dat een solide reële inkomensgroei tot een cyclus kan leiden waarbij bedrijven de voorraden aanvullen en de consumptie van goederen opleeft.

Inderdaad, in de interne inkoopmanagersindices van de Amerikaanse verwerkende industrie zien we voorzichtige signalen van een bodem in de sector. De Citigroup Economic Surprise Index, die de economische cijfers vergelijkt met de verwachtingen van economen, toont een opwaartse verrassing voor de VS, maar niet voor China of Europa.

Assetallocatie

Op vlak van allocatie blijven we de risico's voor een zachte landing nauwlettend in de gaten houden. Maar we blijven ook overtuigd dat de kerninflatie zal afnemen en dat de groei op korte termijn veerkrachtig zal blijven.

Deze macrovisie kunnen we het beste tot uitdrukking brengen via overwogen posities in aandelen in plaats van in obligaties. We hebben vooral een voorkeur voor de meer cyclische delen van de Amerikaanse aandelenmarkt.

We behouden een neutrale weging in staatsobligaties, die een belangrijke rol spelen bij het diversifiëren van onze meer risicovolle, procyclische posities. De groeivooruitzichten zijn echter nog steeds solide, en beperken de mate waarin de obligatierente kan dalen, zelfs als de inflatie daalt.”

Het aandelen- en obligatie-advies van UBS AM

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie