Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Landbouwbeleggingen blijven goed boeren

Gelet op de aanhoudende inflatie, standvastige Fed en uitgestelde milde recessie is het volgens Saira Malik, CIO bij Nuveen, slim om te beleggen in real assets. Grondstoffen bieden volgens haar goede inflatiebescherming, landbouwgrond in het bijzonder.

"De Amerikaanse headline-inflatie stond in mei op jaarbasis 4,9% en 4,4%, zoals gemeten door respectievelijk de Consumer Price Index en de Personal Consumption Expenditures Price Index. Het enige dat het tij echt kan keren, is een afkoeling van de arbeidsmarkt. De krappe Amerikaanse arbeidsmarkt telde afgelopen mei nog ruim 339.000 openstaande vacatures. Hierdoor stegen de lonen op jaarbasis met 4,3%.

Toekomstige beleidskeuzes van de Fed zullen dan ook nauw samenhangen met de werkloosheidcijfers. Ondanks het optimisme over de verhoging van het schuldplafond in Amerika en de veerkrachtige arbeidsmarkt reken ik op een milde recessie in 2024. De strakke monetaire maatregelen zullen dan doorsijpelen in de rest van de economie.

Saira Malik
Saira Malik van Nuveen

Defensieve keuze

Daarom doen beleggers er volgens goed aan om hun geld in land- en bosbouw te parkeren. Real assets in het algemeen, maar met name landbouw en hout, zijn vaak een goede beschermer tegen inflatie gebleken. Veel grondstoffen, zoals voedingsmiddelen en basismaterialen, maken deel uit van inflatiemetingen. Als die prijzen stijgen, stijgen ook de inkomsten en het rendement van de beleggingen die deze grondstoffen produceren. Ook zijn sectoren als landbouwgrond en hout minder gevoelig voor dagelijkse schommelingen op de aandelen- en obligatiemarkten en dat is goed voor portefeuillediversificatie.

"Landbouwgrond verbeterde de historische Sharpe-ratio aanzienlijk"

Op z’n minst maken ze een portfolio defensieve. Landbouwgrond verbeterde de historische Sharpe-ratio (een maatstaf voor risico gecorrigeerd rendement) aanzienlijk en leverde in andere categorieën reële activa ook voordelen op. Uit onze analyse blijkt dat een allocatie van 5% elk aan landbouwgrond, hout, vastgoed en infrastructuur overtuigende resultaten zou hebben opgeleverd.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie