Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Zekerheden in een onzekere wereld

Feike Goudsmit van Capital Group presenteert tien langetermijnthema’s waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.

1. Het decennium van dividend
Met de vertragende groei en de stijgende kapitaalkosten zullen dividenden voorlopig een belangrijkere en stabielere bijdrage leveren aan het totale rendement. Capital Group is altijd op zoek naar bedrijven met prijszettingskracht en de capaciteit om winst en dividenden op een duurzame manier te laten groeien. Wanneer de markten volatiel zijn, zijn deze bedrijven bijzonder aantrekkelijk om in te beleggen. We zien momenteel kansen in diverse sectoren, zoals de maakindustrie, nutsbedrijven en de gezondheidszorg.

Feike Goudsmit
Feike Goudsmit van Capital Group

2. Op naar nieuwe groei
Het is essentieel om een onderscheid te maken tussen bedrijven, die het einde van hun groeitraject hebben bereikt of die geconfronteerd worden met sterke concurrentie, en de bedrijven die zich gewoon in een cyclische vertraging bevinden. Ondernemingen, die weer sneller gaan groeien wanneer de economie aantrekt, zijn veelbelovende koopmogelijkheden.

3. Machtige wereldkampioenen
Het zijn uitdagende tijden voor beleggers, maar ook tijden waarin de beste bedrijven kunnen uitblinken. Beleggers maken zich zorgen over de negagtieve impact van deglobalisering. Dat kan inderdaad zo zijn, maar de veranderingen in handelspatronen zijn over het algemeen voordelig voor toonaangevende multinationals, omdat ze die zich het beste aan die veranderingen kunnen aanpassen.

4. De gouden eeuw voor de gezondheidszorg nadert
Innovatie blijft uiteindelijk de drijvende kracht achter waardecreatie op de lange termijn. Dat zien we terug in investeringen in de ontwikkeling van geneesmiddelen en genetische sequencing.

5. Industriële renaissance
De kapitaaluitgaven nemen toe en dat kan de weg vrijmaken voor een industriële renaissance. De cashflow van olieproducenten bereikte in de afgelopen 12 maanden recordhoogtes. Wanneer energiebedrijven winst maken, breiden ze hun exploratie en productie over het algemeen uit, waarvoor extra machines en diensten nodig zijn.

6. Reshoring van toeleveringsketens
Door de verstoringen van hun toeleveringsketens tijdens de pandemie hebben veel bedrijven maatregelen getroffen om hun productieactiviteiten te diversifiëren. Betrouwbaarheid en zekerheid krijgen weer meer belang ten opzichte van de kosten en de efficiëntie. Zuidoost-Azië, Mexico, India en de Verenigde Staten zijn enkele van de belangrijkste locaties waarnaar productiefaciliteiten worden verhuisd. Japanse automatiseringsbedrijven of REITs uit India bijvoorbeeld faciliteren deze transitie en hebben daardoor een goede positie om van deze trend te profiteren.

7. Comeback van obligaties
Veilige staatsobligaties zouden wel eens de ster van een goed gediversifieerde portefeuille kunnen worden, dankzij hun sterke inkomstenmogelijkheden in een wereld van potentiële economische vertraging. Vertragende groei is voor veel beleggingscategorieën een tegenwind, maar niet voor de kredietwaardigste schuld. Dalende inflatie, hogere rendementen en het einde van de renteverhogingen door de Fed zorgen voor een goed klimaat om een totaalrendement van rond de vijf procent te genereren.

8. Vergeet high yield niet
Met de huidige rentes kunnen hoogrentende obligaties aantrekkelijke inkomsten opleveren voor de portefeuille van een belegger. Yields van 8% helpen een buffer te vormen tegen volatiliteit op de obligatiemarkt, waardoor de kans op een positief rendement toeneemt. In het verleden leverden hoogrentende obligaties tussen de 7% en 8% op.

9. Sterke balans doet ertoe
Hoewel consistente kasstromen en sterke balansen eigenlijk altijd belangrijk zijn, worden ze onmisbaar wanneer de groei vertraagt.

10. Terug naar 60/40
Ondanks of juist dankzij het afgelopen slechte jaar is het concept van een goed gebalanceerde portefeuille relevant. De traditionele verdeling van activa is geen mislukte strategie. Het is altijd zinvol om na te denken over evenwicht, diversificatie en risico. Niet elke benadering werkt voor elke belegger. Het draait erom portefeuilles vanaf de basis op te bouwen, passend bij de doelen van de belegger.

Feike Goudsmit is directeur van Capital Group in Noord-Europa, Benelux, Frankrijk en het Midden-Oosten.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie