Column

Grafiek van Daalder: There is an alternative

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: There is an alternative.

Een grafiek die een (halve) poging doet de waardering van aandelen te koppelen aan de hoogte van de driemaands Amerikaanse rente, die - de inflatie even buiten beschouwing latend - te boek staat als de minst risicovolle beleggingscategorie in de world.

Die rode lijn is gemakkelijk uit te leggen: het is de hoogte van de Amerikaanse driemaands rente, die op 17 april was opgelopen naar 5,04%. De gele lijn is wat minder eenduidig, maar we kijken hier naar wat we in de sector de earnings yield van de S&P500 noemen. Dat is per saldo het omgekeerde van de PE (koerswinst)verhouding.

Strikt genomen vind ik de term ‘yield’ hier misleidend, want er is - anders dan bij rente - geen enkele garantie dat je als belegger die ‘yield’ uitgekeerd krijgt. Dat zou alleen zo zijn als alle Amerikaanse bedrijven elk jaar hun volledige winst aan aandeelhouders overmaken, en dat is absoluut niet het geval.

Een deel van de winst wordt gebruikt om aandelen terug te kopen (hierdoor ondersteunen ze in theorie de groei van de winst per aandeel) en een deel wordt door het bedrijf als reserve gebruikt (wat in theorie voor toekomstige groei zorgt), dus je kunt dan niet van een echte yield spreken. Vandaar het woord ‘poging’ in de eerste zin.

Van TINA naar TIAA

Perfect is het dus niet, maar dat neemt niet weg dat de grafiek wel degelijk iets zegt over de relatieve aantrekkelijkheid van de beide beleggingscategorieën: voor het eerst in ruim 20 jaar ligt de korte Amerikaanse rente op dezelfde hoogte als de eerdergenoemde earnings yield.

Ook dat hoeft niet meteen tot een teloorgang van de aandelenmarkt leiden, maar het bevestigt wel dat de kortlopende Amerikaanse rente momenteel weer een interessant beleggingsalternatief is. We gaan van TINA (there is no alternative) naar TIAA (there is an alternative).

Impact beleggen