Column

Grafiek van Daalder: Lagere groei, hogere inflatie

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Lagere groei, hogere inflatie

Vandaag een grafiek die afkomstig is uit de update die BlackRock afgelopen week heeft gepubliceerd ten aanzien van de outlook voor 2023. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de recente economische ontwikkelingen, de onrust in de bankensector en de wat voor een gevolgen dit heeft voor de vooruitzichten voor de financiële markten.

 

De grafiek zelf heb ik uit de presentatie van de outlook. Waar kijken we naar? Eens per kwartaal publiceert de Fed een samenvatting van haar eigen verwachtingen ten aanzien van aantal variabelen, waaronder groei, inflatie en het niveau van de beleidsrente. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de schattingen van de individuele leden van de Fed, die in samengevatte vorm gepubliceerd worden. Deze schattingen staan beter bekend als de ‘dot plot’.

De grafiek hierboven toont de ontwikkeling van die prognose voor de reële bbp-groei en de kern-PCE-inflatie voor het vierde kwartaal van 2023, gedurende de achtereenvolgende FOMC-vergaderingen vanaf september 2021 tot en met maart 2023.

Krappe arbeidsmarkt houdt inflatie hoog

De boodschap is er een waar je niet direct vrolijk van wordt. Ondanks een sterk eerste kwartaal is de Fed per saldo zelfs nog somberder geworden over de groeivooruitzichten voor 2023, waardoor je dus kunt concluderen dat ons nog een recessie te wachten staat. Tegelijkertijd is de verwachting ten aanzien van de kerninflatie juist consequent verder opwaarts bijgesteld. Sterker nog, ook voor 2024 verwacht men dat de inflatie aan het einde van het jaar nog op 2,5% uit zal komen, waarmee het dus ook in dat jaar de doelstelling van 2% niet zal halen.

Zelfs dat kan overigens nog een te positieve aanname zijn, want er is op dit moment sprake van een opmerkelijk krappe arbeidsmarkt. Meer mensen gaan met pensioen of stoppen eerder met werken, terwijl de publieke sector enorm is gegroeid tijdens de pandemie, waardoor er een kleinere pool van werknemers overblijft in de private sector. Werkgevers moeten de lonen verhogen om werknemers aan te trekken, waarmee de kans op een snelle daling van inflatie niet echt heel erg realistisch lijkt.

"De Fed heeft het inflatieprobleem tot nu toe structureel onderschat"

De grafiek laat in elk geval duidelijk zien dat de Fed het inflatieprobleem tot nu toe structureel heeft onderschat. De markt rekent voor de rest van het jaar momenteel alweer met twee renteverlagingen (zie ook de grafiek van vorige week). Gegeven de recente ontwikkeling van de inflatie lijkt een dergelijk scenario niet heel erg waarschijnlijk, waardoor de markt wel eens teleurgesteld kan gaan worden. Voor een verdere uitwerking van wat dat voor de financiële markten gaat betekenen, verwijs ik daarbij naar de website van BlackRock.

Assetallocatie