Column

Grafiek van Daalder: Hevige obligatievolatiliteit verklaard

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de wandelende Amerikaanse rentecurve.

De volatiliteit die we de afgelopen weken in financiële markten zagen, vond - tegen het normale patroon in- voornamelijk in de obligatiemarkten plaats. Vandaag daarom een grafiek die laat zien waar een groot deel van die volatiliteit vandaan komt: speculatie over het toekomstige beleid van de Federal Reserve.

De grafiek van deze week is gebaseerd op de zogenaamde Federal Funds Futures: financiële producten waarbij er gehandeld wordt op het niveau dat de beleidsrente van de Federal Reserve in een specifieke maand zal zijn.

Kijk ik nu bijvoorbeeld naar de Federal Funds Rate Future van december van dit jaar, dan zie ik dat de markt op een renteniveau van 4,27% handelt, wat dus een rentedaling van 73 basispunten van de huidige target rate van 5% impliceert. Overigens kijkt men in het future-contract altijd naar het maandgemiddelde, wat verklaart dat het maart-contract niet op 5% handelt (het huidige niveau van de federal funds target rate), maar op een lager percentage.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wat zien we?

Op de horizontale as van bovenstaande grafiek staan de verschillende maanden waarin de futures aflopen zodat je kunt weergeven welk rentepad de markt voor de rest van het jaar verwacht. De zwarte lijn laat zien hoe dat rentepad er vandaag uitziet, al die andere lijntjes (waarvan het merendeel grijs) hoe die curve in alle dagen sinds 1 februari er bij lag.

De gekleurde lijnen laten specifieke data zien die de extreme uitslagen vertegenwoordigen. Daarnaast geeft de groene stippellijn aan wat de leden van de Federal Reserve zelf verwachten over het meest waarschijnlijke rentepad (de mediaan van de verschillende stemgerechtigde leden van de Fed, zoals af te lezen uit de dot plot).

Heen en weer

Tot zover de uitleg. Dan nu de boodschap van de grafiek zelf: we zien extreem veel onzekerheid over het te volgen beleid. Begin februari (roze lijn) zaten we nog volop in de fase waarin iedereen dacht dat de inflatie wel onder controle zou komen, waarbij de markt zich weinig aantrok van de boodschap van de Fed. Toen vervolgens de inflatiecijfers tegenvielen en de arbeidsmarkt wel erg krap bleek, zag je dat de markt juist op een veel krapper monetair beleid ging zitten (gele lijn).

Die fase kwam ten einde met de val van Silicon Valley Bank, waarna de markt eigenlijk het einde van de rentecyclus begon in te prijzen (rode lijn). De zwarte lijn is de stand van gisteren: die ligt per saldo nog steeds onder de guidance van de Fed.

Daarmee zijn we min of meer weer terug bij de situatie van begin februari. Overigens verwacht ik niet dat die rente zo snel weer naar beneden zal gaan. Al met al heeft de marktverwachting over het renteniveau van de Federal Funds Rate de afgelopen drie weken een beweging van 180 basispunten laten zien. Niet verwonderlijk dus dat de volatiliteit ook in de rest van de obligatiemarkt zeer hoog is geweest.

"Overigens verwacht ik niet dat die rente zo snel weer naar beneden zal gaan"

Assetallocatie