Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Beleggen in India dan maar?

Raj Shant, managing director en portfoliospecialist bij Jennison Associates, breekt een lans voor India, hoewel hij ook wel ziet dat Indiase aandelen aan de prijs zijn.

"Volgens het IMF zal de groei in opkomende markten dit jaar licht toenemen tot 4%, gesteund door de heropening van China. De groei in ontwikkelde markten zal daarentegen meer dan halveren tot 1,2%. Dit groeiverschil is niet nieuw, toch laten de marktrendementen doorgaans het tegenovergestelde beeld zien.

Beleggers, vooral in EM-indexfondsen, komen er vroeg of laat achter dat de markt niet de economie is, en de economie niet de markt. Dit komt vooral doordat de economische groei in opkomende markten sterk wordt gedreven door een beperkt aantal dynamische en innovatieve bedrijven. Het grootste deel van de bedrijven creëert tijdens een gemiddelde economische cyclus weinig of zelfs geen enkele economische waarde.

"De markt is niet de economie is, en de economie is niet de markt"

Hoewel dit de teleurstellende rendementen voor beleggers in opkomende markten helpt verklaren, toont het tegelijkertijd aan hoe belangrijk het is om met een actieve aanpak de beste groeiaandelen te identificeren. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiele betalingen. Door de beperkte aanwezigheid van traditionele bankdiensten en vaste telefoonlijnen zijn sommige bedrijven uit opkomende markten hierin toonaangevend.

Raj Shant

Raj Shant

China plus 1

China is ondertussen nog steeds een sterke motor binnen opkomende markten. Veel economieën profiteren van de heropening van het land. Maar mogelijk profiteren andere opkomende markten óók van de oplopende spanningen tussen dit land en de VS.

Wij zien dat fabrikanten hun productie meer willen spreiden over de regio om minder afhankelijk te worden van China in hun toeleveringsketen. Ook willen ze minder blootstelling naar (geo)politieke risico's. Dit kan leiden tot een China+1-strategie, waarbij naast China ook capaciteit wordt opgebouwd in andere opkomende markten.

De case voor India

Dit kan leiden tot meer hoogwaardige banen en een toename van de export in landen als India, Mexico of Turkije. De grootste begunstigde zou India kunnen zijn, al zijn de huidige marktwaarderingen mogelijk hoger dan het winstgroeipotentieel op korte termijn.

India heeft wel een aantal sterke structurele voordelen, waaronder een onderwijssysteem dat enkele topmanagers van Silicon Valley heeft voortgebracht. Ook groeit het Indiase aandeel in de wereldwijde octrooimarkt. Dit in onze ogen het bewijs van echte innovatie."

"Ook groeit het Indiase aandeel in de wereldwijde octrooimarkt"


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie