Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Alle wegen leiden naar de opkomende markten

Pictet AM heeft zeer duidelijke beleggingsopvattingen. Beleggen in de opkomende markten is altijd goed. Verder zit er ook muziek in Amerikaanse kredietwaardige schuld en in de aandelensectoren gezondheid en communicatiediensten. Heldere analyse.

Volgens onze modellen vinden beleggers in de opkomende wereld de beste waarde, de sterkste economische groeivooruitzichten en de meest gunstige liquiditeitsomstandigheden. Wij verwachten dat het bbp-groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde economieën, dat momenteel 2,5% bedraagt, dit jaar verder zal oplopen tot het hoogste peil in tien jaar.

Bovendien daalt de inflatie in deze landen dankzij de snelle en vroegtijdige monetaire verstrakking door de centrale banken daar. En door hun terughoudendheid tijdens de pandemie blijft de liquiditeit in de opkomende economieën gunstig voor risicovolle activa– in tegenstelling tot de negatieve of in het beste geval neutrale omstandigheden in een groot deel van de ontwikkelde wereld.

Opening China helpt extra mee

De heropening van China verhoogt de aantrekkelijkheid van aandelen uit opkomende markten. Volgens de inkoopmanagersindex van februari groeit de  Chinese verwerkende industrie in het snelste tempo in tien jaar. Ook de dienstensector groeit sterk.

Daarbij is de vuurkracht van Chinese consumenten groot. In de veronderstelling dat ze twee jaar nodig hebben om het geld, dat ze tijdens de pandemie hebben gespaard, uit te geven, zou de consumptie volgens onze economen met zes procent per jaar moeten stijgen.

Dat leidt op zijn beurt tot een grotere vraag naar invoer en meer Chinees toerisme, wat de vooruitzichten voor met name de Aziatische economieën zou moeten verbeteren. Singapore, Vietnam en Thailand zouden tot de belangrijkste begunstigden kunnen behoren.

30% korting

We behouden dus onze overwogen positie in groeimarkten en Chinese aandelen. De Chinese aandelen zien er bijzonder goed uit gezien hun recente correctie. Volgens onze analyses worden ze momenteel met een korting van 30 procent verhandeld ten opzichte van wereldwijde aandelen. Redenen van deze discount zijn de unieke geopolitieke en regelgevende risico's van China.

De signalen voor de Chinese bedrijfswinsten zijn zeker bemoedigend.  De winstherzieningen voor Chinese bedrijven zijn inmiddels positief geworden en we zien potentieel voor verdere upgrades. Dat alles, in combinatie met een beleggerspositionering in Chinese aandelen die bearish is, zorgt voor een sterke beleggingscase voor de activa klasse.

"De signalen voor de Chinese bedrijfswinsten zijn zeker bemoedigend"

Negatieve winstgroei Europa

Omgekeerd blijven wij voorzichtig wat Amerikaanse en Europese aandelen betreft, ondanks enigszins verbeterde vooruitzichten voor beide economieën. De waarderingen zijn relatief duurder in het geval van de VS, de groeivooruitzichten zijn laag in de ontwikkelde wereld en de onzekerheid over het monetaire beleid blijft.

Voor 2023 verwachten we dat de Amerikaanse winstgroei stabiel zal blijven en dat de bedrijfswinsten in de eurozone met drie procent zullen dalen, in vergelijking met een stijging van ongeveer elf procent in opkomende economieën.

Op sectorgebied blijft de gezondheidszorg onze voorkeur genieten als defensieve sector. Wij houden ook van bedrijven in  communicatiediensten, die volgens ons een blootstelling bieden aan structurele groeitrends tegen een aantrekkelijke waardering. Wij blijven onderwogen in industriële aandelen vanwege de hoge waarderingen – het is de duurste sector in ons model – die zouden terugvallen bij elk teken van zwakte in de wereldwijde groei.

"Op sectorgebied blijft de gezondheidszorg onze voorkeur genieten als defensieve sector"

Liever kredietwaardige schuld uit de VS en opkomende markten

Ondanks de vrees blijven onze vooruitzichten voor een daling van de Amerikaanse inflatie ongewijzigd: we verwachten dat de kern-CPI tegen het einde van het jaar zal dalen tot 3,4 procent. De prijsdruk zal waarschijnlijk afnemen zolang de centrale banken hun stimuli terugtrekken en de knelpunten in de toeleveringsketen blijven afnemen. Ook de arbeidsmarkt zal een sleutelrol spelen. Hier zien we al tekenen dat de looninflatie een hoogtepunt heeft bereikt.

Daarom handhaven we onze overwogen positie in Amerikaanse staatsobligaties. De waarderingen zijn zeker aantrekkelijk. Wat geldt voor staatsobligaties, geldt ook steeds vaker voor Amerikaanse obligaties met een investment grade-rating. Hun rendementen liggen niet alleen 1,5 standaardafwijking boven het 20-jarige gemiddelde, maar ze overtreffen ook het dividendrendement van veel goed betalende dividendbedrijven.

"Wij verwachten dat de dollar de komende vijf jaar met ca. 10% zal verzwakken"

Ook blijven wij overwogen in obligaties in lokale valuta uit opkomende markten. De centrale banken in opkomende economieën stimuleren het herstel en de kredietverlening. De activaklasse zou ook moeten profiteren van een zwakkere dollar. Wij verwachten dat de dollar de komende vijf jaar met ca. 10% zal verzwakken.

Sterke stijging defaults

Wij blijven daarentegen voorzichtig wat betreft hoogrentende obligaties. Wij denken echter dat de huidige marktprijzen in strijd zijn met de fundamentals van de activa klasse. Ten eerste zullen de wanbetalingspercentages, momenteel 1,5 procent in de VS en 2,6 procent in Europa, bijna zeker stijgen omdat strengere kredietvoorwaarden en een tragere groei emittenten in de meest moeilijke delen van de markt, zoals cyclische emittenten met een triple-C rating, tot insolventie kunnen brengen. 

"High yieldspread kan verdubbelen"

We zien de renteverschillen voor speculative-grade obligaties, die ongeveer 400 basispunten bedragen ten opzichte van staatsobligaties, de komende maanden mogelijk verdubbelen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie