Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

"Optimisme over Europese economie is misplaatst"

In de aanloop naar de ECB-vergadering van morgen toont Chris Jeffery van LGIM zich somber over de wereldeconomie in het algemeen en de Europese economie in het bijzonder. Betere beleggingskansen zijn volgens hem in de opkomende markten te vinden.

Het jaar begon met een breed gedragen verwachting dat de inflatie zou vertragen en dat de centrale banken de rente minder snel zouden verhogen, maar de laatste economische data lijken niet zo positief. Verwacht u dat er alsnog een recessie komt?

Chris Jeffery: “De consensus is gematigder geworden over de risico's van een wereldwijde economische neergang, maar volgens ons is dat optimisme helaas misplaatst. De energieschok neemt af, maar is vervangen door een monetaire schok. Verkrappingscycli van deze omvang en in dit tempo hebben zelden tot een zachte landing van de wereldeconomie geleid.

"De energieschok neemt af, maar is vervangen door een monetaire schok"

Staatsobligaties met een lange looptijd worden verhandeld met yields die ver onder het rendement van geldmarktfondsen liggen. Een omkering van de rentecurve van deze omvang wordt volgens ons bijna altijd gevolgd door een recessie in de daaropvolgende 12 tot 18 maanden. Wij bereiden ons voor op een recessie in zowel de VS als Europa en gaan uit van een daling van het bbp van 1,5 tot 2%.

"Een omkering van de rentecurve van deze omvang wordt volgens ons bijna altijd gevolgd door een recessie"

De landen en sectoren die het gevoeligst zijn voor de rente, zullen het hardst en het vroegst worden getroffen. De huidige economische problemen in Zweden, dat wordt meegesleurd door een instortende huizenmarkt, zijn in dat opzicht een zorgwekkend precedent voor de rest van Europa.”

De yields op staats- en bedrijfsobligaties zijn weer aantrekkelijk. Welke obligaties met welke looptijd zijn volgens u het meest koopwaardig?

Chris Jeffery: “Uit de instroomdata blijkt dat er sinds het begin van het jaar veel belangstelling is voor bedrijfsobligaties. Die activaklasse bevond zich tijdelijk in de sweet spot van afnemende recessiezorgen en aantrekkelijke nominale yields. Vooral Europese bedrijfsobligaties deden het goed toen er weer geld in de markt kwam. 

Maar in februari moest investment grade credit echter bijna alle sterke rendementen van januari inleveren. Dat was vooral te danken aan de hernieuwde strenge toon van de Federal Reserve en de ECB. Die volatiliteit zal het enthousiasme voor de beleggingsklasse verder op de proef stellen.”

Ziet u kansen in opkomende markten en China in het bijzonder? Hoe zouden ze passen in een wereldwijde portefeuille, en heeft u een voorkeur voor harde of lokale valuta?

Chris Jeffery: “Activa uit opkomende markten kunnen een belangrijke rol spelen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille. Beleggingen in lokale valuta zijn doorgaans meer idiosyncratisch en daarom volgens ons strategisch interessanter. Beleggers moeten comfortabel zijn met het bijbehorende valutarisico, maar wij denken dat dit op lange termijn waarschijnlijk wordt beloond in markten waar de voor inflatie gecorrigeerde rente hoog is.

"We kijken vooral naar opkomende markten die kunnen profiteren van de verschuiving van ‘off-shoring’ naar ‘near-shoring’ of ‘friend-shoring’"

We kijken vooral naar opkomende markten die kunnen profiteren van de verschuiving van ‘off-shoring’ naar ‘near-shoring’ of ‘friend-shoring’ naarmate de aanvoerketens korter worden en de geopolitieke spanningen afnemen. Die trend zal waarschijnlijk structureel in het voordeel zijn van Oost-Europa, Mexico, Zuid-Afrika en India.”

Chris Jeffery is Head of Inflation and Rates Strategy bij Legal & General Investment Management (LGIM).


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie