Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Beleggers zijn onterecht pessimistisch

Hoofdstrateeg Kristina Hooper van Invesco tackelt de belangrijkste redenen waarom beleggers weinig van 2023 verwachten, zoals hawkish bankiers, duikelende winsten en geopolitieke risico's overal.

1. Fed drukt waarschijnlijk op pauzeknop

“Zijn centrale banken te hawkish? Uit de meest recente cijfers blijkt de Amerikaanse inflatie dan wel hardnekkig te zijn, maar koelt tenminste af. Tegelijkertijd overstijgt de economische groei de verwachtingen: de verkoopcijfers van januari waren met 3% bijna het dubbele van de eerder verwachte 1,7%.

Centrale banken zullen hun ‘hawkish’ toon voorlopig aanhouden, en dat is oké, zolang ze maar niet doorslaan. De Fed heeft waarschijnlijk nog twee verhogingen nodig om orde op zaken te stellen. Maar kijk ook naar de Bank of Canada, die in januari na een laatste renteverhoging de pauzeknop durfde in te drukken – en met succes. De Fed heeft stoere praatjes, maar ik voorzie dat ze binnen een paar maanden in Canada’s voetsporen treden."

2. Bedrijfswinsten blijven redelijk overeind

"Een andere reden voor veel beleggerspessimisme zijn de bedrijfswinsten. Beleggers zijn bang dat de klap van het verkrappende monetaire beleid tegelijk komt met de inflatiedreun. De realiteit is dat het monetaire strengere beleid wel tegengas móet geven als reactie op de inflatie. Maar veel bedrijven blijken zich al langer prima te kunnen redden onder zulke omstandigheden.

Dit blijkt ook uit de cijfers. Analisten voorspellen voor het eerste kwartaal van 2023 een kleine winstdaling van 5,4%, maar een omzetgroei van 1,9%. Het tweede kwartaal krimpen de winsten met 3,4% en neemt ook de omzet af met 0,1%. In het derde kwartaal herstellen zowel de winsten als de omzet met een groei van respectievelijk 3,3% en 1,4%. In het laatste kwartaal van 2023 zien we naar verwachting een winstgroei van 9,7% en een omzetgroei van 3,4%.

Kortom, de bedrijfswinsten staan wel degelijk onder druk, maar het wordt niet dramatisch."

3. Voor langetermijnbeleggers zijn geopolitieke risico's geen probleem

“Ontsporen geopolitieke risico’s de aandelenmarkten dit jaar? Deze vraag roept veel angst op. Ik ben geen geopolitiek expert, maar dit soort risico’s zijn er altijd. Soms zien we ze aankomen en soms overvallen ze ons, maar de aandelenmarkt heeft z'n veerkracht in crises, conflicten en rampen in de afgelopen 100 jaar wel bewezen.

Voor langetermijnbeleggers is het daarom een vergissing om bij geopolitieke dreigingen uit aandelen of andere risicovolle activa te stappen. Je mijdt dan weliswaard een risico maar loopt vervolgens ook het herstel, dus rendement mis."

2023 is niet 2022

"Recency bias veroorzaakt een groot deel van het huidige pessimisme onder beleggers. Men denkt: vorig jaar was een slecht jaar, dus dat zal dit jaar wel weer zo zijn.

Maar 2023 wordt het jaar van marktherstel, al zal dit niet van een leien dakje gaan. Wellicht moeten de aandelenmarkten wat inleveren als de economie in onrustiger vaarwater terechtkomt. Maar mijns inziens is dat eerder een tijdelijke hobbel, en dan ook nog een die koopkansen biedt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie