Column

Chinese aandelenrally lijkt onafwendbaar

Zowel het Franse Carmignac als het Britse Fidelity International rekenen op een sterk herstel van Chinese aandelen. De argumenten zijn divers en talrijk.

Van de vijf risicofactoren waar Chinese aandelen in 2021 en 2022 door geplaagd werden – strenger toezicht, vastgoedcrisis, zero-covidbeleid, plaatselijke politiek en Chinees-Amerikaanse spanningen – zijn er volgens Carmignac vier als sneeuw voor de zon verdwenen nu Beijing heeft besloten dat de regelgeving voldoende is aangescherpt en de overheid zelfs steun biedt aan het bedrijfsleven, onder meer aan internetzwaargewichten en vastgoedontwikkelaars.

Carmignac: "De vooruitzichten voor de vijfde risicofactor – de spanningen met de VS – zijn enigszins verbeterd sinds de leiders van beide landen elkaar op de G20-top in november hebben gesproken."

De snelheid waarmee de Chinese economie wordt heropend, kan volgens Carmignac op korte termijn wat problemen opleveren, maar "we verwachten vooralsnog dat de bbp-groei vanaf het eerste halfjaar gaat oplopen en over het volledige jaar op zo'n 5,0% zal uitkomen." Daarmee lijkt China de enige grote economie te worden die een toename van de bbp-groei kan noteren.

Binnenlandse vraag stuwt groei

Alles wijst er volgens Carmignac op dat we een aanhoudende stijging van de Chinese consumentenbestedingen kunnen verwachten, waardoor Chinese bedrijven uit consumptiegerichte sectoren zich op hun beurt kunnen verheugen op jarenlange omzetgroei.

"Consumptiegerichte sectoren kunnen zich op hun beurt verheugen op jarenlange omzetgroei"

Carmignac: "De consumentenbestedingen lijden waarschijnlijk in het eerste kwartaal onder de opflakkering van het aantal coronabesmettingen, maar naar verwachting wordt de situatie al in het tweede kwartaal beter: de nationale overheid komt dan namelijk met stimuleringsmaatregelen voor de groei en de consumptie, en stadsbesturen en huishoudens leren steeds effectiever om te gaan met corona."

Bovendien hebben Chinese huishoudens momenteel een spaaroverschot van bijna 18 biljoen renminbi (2,5 biljoen euro), waarvan RMB 4 biljoen bij elkaar is gespaard sinds 2020, vooral vanwege de zware lockdowns. Ook hierdoor is de kans op een opleving van de consumentenbestedingen reëel. Zeker nu de arbeidsmarkt zich ook lijkt te gaan herstellen: bijna één op de vijf banen in China is gevoelig voor corona omdat fysiek contact ervoor noodzakelijk is. "Dit betekent dat het einde van het zero-covidbeleid en de volledige economische heropening van China waarschijnlijk leiden tot een opleving in zowel de werving in het bedrijfsleven als de consumentenbestedingen. "

Carmignac: "Als we de bestedingen van huishoudens als percentage van het bbp weergeven, dan zien we bovendien dat het in China op 54,3% ligt – aanzienlijk lager dan in ontwikkelde landen (in de VS bedraagt het bijvoorbeeld 82,6%), wat impliceert dat er veel stijgingspotentieel is voor Chinese consumentenbestedingen."

Moeilijk te negeren markt

China telt ruim 6.000 beursgenoteerde ondernemingen met een totale marktkapitalisatie van meer dan USD 19 biljoen. Alleen de Amerikaanse markt is groter. Dit betekent volgens Carmignac dat beleggers het zich niet meer kunnen veroorloven om de Chinese aandelenmarkt links te laten liggen.

Maar ondanks de omvang en het momentum van deze markt bestaat de MSCI All Country World Index (die aandelen uit zo'n vijftig landen bevat) slechts voor 3,6% uit Chinese aandelen, terwijl Amerikaanse bedrijven goed zijn voor 60,4% en Japanse voor 5,6%. Er is nog een hele inhaalslag te maken.

Aantrekkelijke waardering

Chinese ondernemingen zijn volgens Carmignac aantrekkelijk gewaardeerd. Hun gemiddelde koers-winstverhouding ligt momenteel rond de 11,3 iets lager dan het gemiddelde over tien jaar, terwijl wereldwijde aandelen een K/W van ongeveer 15 hebben. "Bovendien hebben de meeste Chinese bedrijven de afgelopen drie jaar het mes in hun uitgaven gezet, waardoor we voor 2023 een winstherstel kunnen verwachten als de omzet gaat groeien."

"De gemiddelde koers-winstverhouding van Chinese aandelen ligt momenteel rond de 11,3 iets lager dan het gemiddelde over tien jaar"

Ten slotte zijn Chinese aandelen volgens Carmignac een effectieve manier om een portefeuille mee te diversifiëren, zowel wat betreft regioblootstelling als beleggingsthema's. Carmignac ziet met name kansen in vier kerngebieden van de Chinese nieuwe economie: industriële en technologische innovatie, gezondheidszorg, ecologische transitie en en hoogwaardiger consumptiepatroon.

Chinese rally lijkt klaar voor tweede ronde

Niet alleen Carmignac verwacht het nodige van Chinese aandelen. Dat doet ook Fidelity International. Na een snelle en forse heropeningsrally leken Chinese aandelen de afgelopen weken een pas op de plaats te maken. Maar volgens Fidelity International gaat het slechts om een tijdelijke pauze.

"Want in plaats van goedkope waarderingen kunnen nu de betere bedrijfswinsten het Chinese beursherstel gaan stuwen. Sinds het begin van de Chinese rally in oktober is de winst per aandeel (WPA) namelijk nog maar met 6% toegenomen, zo blijkt uit onderstaande grafiek van de vermogensbeheerder. Dat is nog een eind verwijderd van de gemiddelde toename van de WPA tijdens een Chinese beursrally, dat op 25% ligt."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie