Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

"Obligaties zijn aantrekkelijker dan aandelen"

Vastrentende waarden wereldwijd hebben het slechtste jaar ooit achter de rug. Obligaties daalden vorig jaar nog harder dan aandelen. 2023 ziet er veel beter uit, meent Laurent Misonne van J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. "Wij geloven dat we een obligatierenaissance zullen meemaken."

2022 was een heel slecht jaar voor vastrentende waarden. Zijn obligaties nu inderdaad weer terug op de rails?

Laurent Misonne: “Ja, inderdaad. Obligaties zijn terug. Daar hebben we lang op gewacht. Wij geloven dat we een obligatierenaissance zullen meemaken. De centrale banken zijn vorig jaar begonnen met een van de meest agressieve verkrappingscycli in de geschiedenis. Daardoor hebben we een enorme herprijzing meegemaakt op de obligatiemarkten (en alle financiële markten).

Gewoonlijk worden obligaties verondersteld stabiliteit te brengen in beleggingsportefeuilles. Ze bieden na deze enorme herprijzing nu zeer aantrekkelijke rendementen. Die zijn hoger dan wat aandelen nu aan dividend uitkeren.”

Wat verwacht u van de rente-ontwikkeling in 2023?

Laurent Misonne: “Zowel in de VS als in Europa komen we dichter bij de beoogde inflatie. De markten gaan uit van een beleidsrente van ongeveer 2,5% in de eurozone en ongeveer 3% voor de VS voor een langere periode. Dit is een niveau dat over het algemeen als restrictief wordt beschouwd.

Vanuit dit oogpunt menen wij dat wij achter de piek van de rente liggen en dat hoogwaardige obligaties aantrekkelijke en stabiele rendementen zouden moeten opleveren.”

Laurent Missone

Laurent Missone

Wat zou een goede obligatie/aandelenverdeling voor 2023 kunnen zijn en waarom?

Laurent Misonne: “Vanwege het lage rendement zagen beleggers lange tijd blue chip-aandelen als alternatief voor obligaties. Het dividendrendement was aantrekkelijker dan couponbetalingen als er al sprake was van couponbetalingen.

Door de aanzienlijke monetaire steun van de centrale banken werd de volatiliteit van risicovolle activa kunstmatig onderdrukt. Omdat obligaties kunstmatig onaantrekkelijk werden gemaakt en de volatiliteit van risicoactiva laag was, raakte de traditionele verdeling 60% aandelen/40 obligaties uit de mode.

Na de scherpe herprijzing zijn de obligatierendementen nu aantrekkelijker dan de dividendrendementen op aandelen. Dus kunnen we een behoorlijke herverdeling naar de obligatiemarkten verwachten.”

 

"We kunnen een belangrijke herverdeling naar de obligatiemarkten verwachten”

J. Safra Sarasin is een vooraanstaand specialist in duurzaam beleggen. Hoe staat het met de uitgifte van groene, sociale en duurzame high yield obligaties?

Laurent Misonne: “De uitgifte van gelabelde obligaties, hetzij groen, sociaal of duurzaam, is nog steeds schaars binnen het high-yieldsegment. Wij verwachten echter op korte termijn een toename van emissies op basis van het groeiende bewustzijn en de toegenomen vraag van beleggers.”

Hoe groot is de markt van duurzame obligaties momenteel?

“De markt voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties (GSS) was volgens de BIS Quarterly Review van eind juni 2022 2,9 biljoen dollar. In absolute termen is dat al zeer omvangrijk. Maar het belangrijkste is dat de groei enorm snel is, namelijk een vervoudiging sinds januari 2019.”

De groei gaat nog wel even door?

Laurent Misonne: “De markt groeit zeker verder en zou veel groter moeten zijn. De groeiende vraag naar duurzame beleggingen of groene obligaties vormt immers een aantrekkelijke kans voor iedereen (emittenten, beleggers, vermogensbeheerders enz.).

Maar ja, greenwashing ligt op de loer?

Laurent Misonne: "We hebben veel gevallen van greenwashing gezien en ik denk dat dit helaas het geval zal blijven. Een manier om greenwashing te vermijden, is de emittent te beoordelen vanuit een ESG-perspectief, en alleen in de obligatie te beleggen als de emittent een goed ESG-profiel heeft.”

Laurent Misonne is hoofd Wholesale & Institutional Sales Benelux, France & Nordics bij J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie