Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Kwestie van compromisloos vertrouwen

Volgens Olivier de Berranger moeten beleggers op korte termijn rekening houden met de nodige tegenwind. Kansen ziet de CIO van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE) met name in bedrijfsobligaties en kleine en middelgrote groeiaandelen die in 2022 hard zijn geraakt.

Elk beursjaar heeft zijn eigen bijzonderheden en wederwaardigheden. Sommige jaren hebben nog decennia later een prominente plaats in de geschiedenis van de financiële markten. 2022 zal er ongetwijfeld zo een zijn.

Aandelen en obligaties daalden eensgezind, wat resulteerde in het slechtste rendement op gediversifieerde portefeuilles sinds de jaren 1930. Andere bijzonderheden zijn het uitbreken van het Russisch-Oekraïense conflict, de grootste oorlog op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog, en de scherpste monetaire verkrapping sinds de jaren 1980, doorgevoerd door bijna alle centrale banken ter wereld vanwege de record hoge inflatie. Dankzij al deze historische feiten zou 2022 moeten toetreden tot de besloten club van opmerkelijke beursjaren.

Olivier de Berranger

Olivier de Berranger van LFDE

Voorzichtigheid op korte termijn

Beleggers zijn afgelopen jaar behoorlijk op de proef gesteld. Zal 2023, na maanden in de rode cijfers, afgewisseld met heel weinig goed nieuws, hen wat rust en vertrouwen brengen? We moeten helaas constateren dat de economische vooruitzichten op korte termijn somber zijn.

"We moeten helaas constateren dat de economische vooruitzichten op korte termijn somber zijn"

Hoewel de forse monetaire verkrapping effectief geweest lijkt te zijn in het beteugelen van de inflatie die misschien eindelijk een plateau heeft bereikt, zou dit beleid tot een wereldwijde recessie kunnen leiden. De slagvaardigheid van centrale banken en overheden is beperkt. De banken kunnen niet veel doen vanwege de aanhoudend hoge inflatie en de regeringen hebben te kampen met stijgende kosten van de staatsschulden.

Deze omgeving maant daarom tot voorzichtigheid op de aandelenmarkten, waarvan de waarderingen onder druk staan, maar waarvan we niet kunnen zeggen dat ze in de uitverkoop zijn omdat hun winstvooruitzichten naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Vanuit een langetermijnperspectief wijzen de gedaalde koersen en waarderingsratio’s van aandelen er echter op dat de rendementen de komende semesters hoogstwaarschijnlijk positief zullen zijn. Wees dus vooral voorzichtig op de korte termijn, met een aanhoudend hoge volatiliteit en mogelijke verdere tegenvallers.

Herstelkandidaten

Aan de andere kant, kleine en middelgrote groeiaandelen die in 2022 harde klappen kregen bieden nu interessante kansen.

Het andere goede nieuws is de sterke opleving van de aantrekkelijkheid van de grote verliezers van de afgelopen jaren: obligaties, en dan vooral bedrijfsobligaties. Met opnieuw een zeer interessante carry, de op handen zijnde stopzetting van de renteverhogingen door de centrale banken en risicopremies die deels rekening houden met een scenario van economische vertraging. Krediet zou inderdaad weer kunnen dienen als spreidingsinstrument.

"Krediet zou inderdaad weer kunnen dienen als spreidingsinstrument"

Creatieve vernietiging

Nu het tijdperk van de nulrente en de monetaire stimulansen ten einde loopt, zullen beleggers worden geconfronteerd met een minder gunstig klimaat. Daardoor is het nodig om de samenstelling van portefeuilles te herzien en verder te diversifiëren. Daarbij maakt het onveranderlijke principe van creatieve vernietiging de weg vrij voor innovaties die in de komende jaren ongetwijfeld rendement gaan opleveren.

Olivier de Berranger is gedelegeerd algemeen directeur en CIO van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE). De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteur. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen