Column

Chinese aandelen hebben wind weer mee

Het Jaar van het Konijn dat afgelopen zondag is begonnen, zal volgens DWS, Comgest én T. Rowe Price waarschijnlijk een goed jaar worden voor Chinese aandelen. De redenen stapelen zich op.

DWS: Chinese consumentensector veert op

“De vooruitzichten voor China zijn veel beter dan in 2022. De Chinese economie is weer open en dit zal niet worden teruggedraaid, ook al gaat het aantal covidbesmettingen als gevolg van de festiviteiten vermoedelijk fors toenemen.” Dat zegt Sean Taylor, beleggingsstrateeg voor Azië/Pacific. "Zodra de covidsituatie zich weer stabiliseert, kan de groei versnellen.

Taylor vervolgt: “Ik verwacht dat de economische data in het tweede kwartaal van 2023 een opwaartse trend laten zien, wellicht zelfs al iets eerder, waardoor een economische groei van 5% mogelijk is."

Sean Taylor
Sean Taylor van DWS

De koersen zijn op de verwachting van een sterkere groei recent gestegen, maar ondanks deze winst ziet Taylor nog ruimte voor Chinese aandelen om verder op te klimmen omdat slechts een klein deel van de enorme verliezen van de afgelopen twee jaar zijn goedgemaakt. "Met name de consumentensector kan opveren omdat deze in principe het meest profiteert van de heropening van het land."

Comgest: 5 redenen om China te kopen

In de publicatie The Year of the Rabbit - China Poised for a rebound geeft Jimmy Chen, beheerder van het Comgest Growth China fonds, vijf redenen om positief te zijn over Chinese aandelen.

Jimmy Chen
Jimmy Chen van Comgest

1. Zero-covidbeleid ten einde

"In 2022 vormde het zero covid-beleid de grootste rem op het vertrouwen van consumenten en bedrijven. Vanaf 8 januari 2023 werden echter alle laatste Covid-beperkingen opgeheven. Het slechte nieuws is dat het tempo van de covid-infecties daardoor hoog kon oplopen, waardoor het gezondheidsstelsel onder druk kwam te staan. Een positief aspect is dat de piek van het aantal infecties naar verwachting hierdoor eerder bereikt zal worden en dat de economische activiteit daardoor sneller dan verwacht zal kunnen aantrekken."

Overheid meer pro technologie en vastgoed

"De bijna twee jaar durende maatregelen tegen technologieplatforms lijken te verminderen, zoals blijkt uit de recente herkapitalisatie van Ant Financial. Ook de uitgifte van gamevergunningen werd in april hervat na een bevriezing van acht maanden, waardoor Tencent en Netease vanaf september weer toestemming kregen om nieuwe spellen uit te rollen.

De Chinese regering heeft ook het beleid voor vastgoedontwikkelaars versoepeld, nadat eerdere pogingen om de opeenstapeling van schulden in de vastgoedsector af te bouwen, voor een liquiditeitscrisis in de sector hadden gezorgd"

3. Beperkte inflatie

"Op macro-economisch vlak is de Chinese inflatie op dit moment gematigd, omdat de binnenlandse toeleveringsketen veerkrachtig is gebleven en er geen helikoptergeld is ingezet, waardoor het budgettaire en monetaire beleid, in tegenstelling tot dat van veel westerse landen, ruimhartig kan blijven."

4. Geopolitieke spanningen nemen af

"In november 2022 ontmoetten de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden elkaar voor het eerst in een poging de werkrelatie te herstellen.

Daarnaast kregen auditors van de Amerikaanse accountancy toezichthouder (PCAOB) in september eindelijk toestemming van de Chinese toezichthouder om in Hongkong de ADR-documenten te controleren van beursgenoteerde bedrijven die ook in Amerika een beursnotering hebben. De eerste uitkomsten waren tevredenstellend, waardoor het risico dat Chinese bedrijven gedwongen worden hun beursnotering in de VS te schrappen, aanzienlijk is verminderd"

5. Pragmatische aanpak

"President Xi Jinping hanteert, net als Chinese leiders sinds Deng Xiaoping, een pragmatische aanpak om een evenwicht te vinden tussen sociale stabiliteit en economische groei. Hoewel er in oktober ernstige marktpaniek ontstond nadat Xi tijdens het congres van de Communistische Partij voor een nog niet eerder vertoonde derde termijn was herkozen, lijkt die angst tot nu toe onterecht."

T. Rowe Price: Chinese problemen worden aangepakt

Portfoliomanager Wenli Zheng van de China Evolution Equity Strategy van T. Rowe Price: "Sinds het partijcongres in oktober hebben de Chinese beleidsmakers hard gewerkt aan de aanpak van de twee grootste problemen die de Chinese economie en aandelenmarkt in de afgelopen 18 maanden hard naar beneden hebben getrokken: Covid en de malaise in de vastgoedsector.

Het covidbeleid is met de heropening duidelijk bijgesteld. Daarnaast wordt verwacht dat de 16 maatregelen ter ondersteuning van de vastgoedsector het herstel van deze bedrijfstak zal stimuleren. 

Wenli Zheng
Wenli Zheng van T. Rowe Price

Aanzienlijke groei bedrijfswinsten

Voor beleggers die op zoek zijn naar waar zij hun kapitaal kunnen beleggen, springt China eruit, niet in het minst omdat de inflatie er laag is, wat in schril contrast staat met alle andere grote economieën. Waar de westerse wereld kampt met stijgende rente en kwantitatieve verkrapping volgt China een andere koers door een accommoderend monetair en budgettair beleid te voeren om de economische groei te ondersteunen.

De huidige economische uitdagingen van China zijn niet het gevolg van een ongebreidelde inflatie, maar van het zero covid-beleid in combinatie met een zelf veroorzaakte vastgoedvertraging. Zheng ziet een verbetering op beide terreinen. De stijging van het aantal besmettingsgevallen door de heropening van China zal op korte termijn economisch pijn doen, zoals blijkt uit de zwakke PMI in december. Zheng denkt echter dat het tempo van het herstel ook sneller kan verlopen dan de markt verwacht. De heropening zal waarschijnlijk een belangrijke impuls geven aan de binnenlandse consumptie en private investeringen.

"Het tempo van het herstel kan ook sneller verlopen dan de markt verwacht"

Met institutionele beleggingen in Chinese aandelen op het laagste punt in vijf jaar en de voor de conjunctuur gecorrigeerde waarderingen ver onder het gemiddelde is de risico/rendementsverhouding nu gunstig. De Chinese bedrijfswinsten werden in 2022 gedrukt door Covid en de vastgoeddaling. De consensus verwacht echter dat de groei van de Chinese winst per aandeel in 2023 zal versnellen van 2% in 2022 tot 10% dit jaar. China bevindt zich in een unieke economische cyclus en ik verwacht dat de bedrijfswinsten in 2023 aanzienlijk zullen versnellen.

"China bevindt zich in een unieke economische cyclus"

China blijft essentieel in de wereldwijde productieketen

De kracht van China's toeleveringsketen is robuust, ondanks alle zorgen over een eventuele ontkoppeling. De directe buitenlandse investeringen in China zijn in 2022 met ongeveer 20% gestegen. De Chinese industriële investeringen waren in 2021 goed voor meer dan 60% van het wereldwijde totaal en de industriële productie voor 30% van het wereldwijde totaal. 

China heeft aandeel verloren in arbeidsintensieve sectoren zoals kleding, meubels en elektronica-assemblage. Anderzijds heeft het land snel aandeel gewonnen in technologie-intensieve sectoren, zoals auto-onderdelen, elektronische componenten en andere apparatuur (zoals in verband met EV-batterijen, slimme netwerken en fracking). De Chinese demografie is veranderd van een rugwind in een tegenwind, maar het onderwijs- en techniekdividend betaalt zich nog maar net uit. In China studeren jaarlijks meer nieuwe technici af dan in alle OESO-landen samen. 

"In China studeren jaarlijks meer nieuwe technici af dan in alle OESO-landen samen"

In strategische hightechsectoren, zoals geavanceerde halfgeleiders, biotechnologie en mogelijk elektrische voertuigen is sprake van selectieve ontkoppeling. Dit kan de ontwikkeling van China op bepaalde gebieden, zoals krachtige computers en kunstmatige intelligentie, afremmen. Aan de andere kant heeft de bezorgdheid over de veiligheid van de toeleveringsketen bijgedragen tot een snellere lokale vervanging op het gebied van energie, halfgeleiders, analoge technologie en medische apparatuur.

Beleggingskansen

China blijft een aantrekkelijk land voor beleggers maar net als het konijn is het belangrijk dat zij volgens Zheng wendbaar blijven en snel bewegen. "Ik verwacht dat het Chinese marktleiderschap zich zal verbreden en dat beleggers verder moeten kijken dan de bekende megacaps om toekomstige winnaars te identificeren."

Thema's die Zheng op de voet volgt, zijn onder meer bedrijven die sterker uit de economische neergang zullen komen. Voorbeelden zijn online recruitment, exploitanten van winkelcentra en hotelketens. Daarnaast ziet hij ook volop mogelijkheden in bedrijven die het ondanks het zwakke macroklimaat goed doen, zoals auto-onderdelen en industriële bedrijven die te maken hebben met energietransitie, scheepsbouw en olievelddiensten.

Vier Chinese stockpicks van Morningstar

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Impact beleggen